Inkomen

Koopkracht voor senioren

Het inkomen van de meeste ouderen bestaat voor het grootste deel uit Aow, mogelijk met een aanvullend pensioen. Pensioen- en Aow blijven achter bij de toenemende kosten voor levensonderhoud. Ouderen leveren zo al jaren koopkracht in. Voor veel senioren is de rek eruit. FNV Senioren heeft een heldere, krachtige visie op een betere bescherming van het inkomen van senioren.

Die visie baseren we op 4 onderdelen:

1. Aow

Laat de Aow meebewegen met de stijging van lonen in Nederland. Dan houden ouderen hun welvaart. Een extra verhoging van de Aow is goed voor de reparatie van de achterblijvende koopkracht van senioren.

2. Aanvullend pensioen

Aanvullend pensioen is de laatste jaren vaak niet meer geïndexeerd (verhoogd) en soms zelfs verlaagd. Senioren verloren hierdoor behoorlijk wat koopkracht. Deze vermindering van koopkracht moet stoppen. Want een brood is en blijft voor iedereen even duur. Senioren hebben in vele jaren werk kapitaal voor hun pensioen opgebouwd. FNV Senioren vindt dat dit kapitaal met maximale zorg moet worden bewaakt.

3. Lastenverlichting voor senioren

Senioren hebben vaak moeite om rond te komen. Door duurdere zorgverzekeringen met eigen bijdragen en eigen risico of huurverhogingen hebben veel ouderen steeds minder te besteden. Terwijl ook hun inkomen uit Aow of aanvullend pensioen stilstaat of terugloopt. FNV Senioren wil daarom structurele lastenverlichting voor senioren. Via de belastingen en door verlaging van zorgkosten.

4. Politiek, fondsen, acties en campagnes

Zo zetten wij ons in voor jouw belangen:

  • We praten op verschillende niveaus met politiek en werkgevers. Om invloed te krijgen op afspraken over Aow, pensioen, zorgkosten en belastingen. 
  • We zitten in veel pensioenfondsen om de opgebouwde rechten van zowel werkenden als niet-werkenden te beschermen. 
  • Als het nodig is vormen we actiecomités voor indexering van pensioenen, verlaging van de zorgkosten en behoud van koopkracht. Op deze manier proberen we de besluitvorming in onder meer de Eerste en Tweede Kamer te beïnvloeden.
  • We voeren campagne om de koopkracht van senioren te verbeteren.
  • We werken samen met organisaties zoals cliënten- en patiëntenorganisaties voor kwalitatief goede zorg. En trekken samen op tegen bezuinigingen op de zorg. 
  • We voeren actief campagne voor lagere zorgkosten. Doordat senioren vaker gebruiken moeten maken van zorg komen hoge zorgkosten extra hard aan. Senioren verdienen betaalbare en kwalitatief goede zorg.

Arbeidsvoorwaardenbeleid FNV

De FNV stelt elk jaar vast wat we willen bereiken met cao-afspraken. Dit 'arbeidsvoorwaardenbeleid' is de basis voor de cao-onderhandelingen met honderden bedrijven en instellingen. Bijvoorbeeld over de hoogte van lonen in de nieuwe cao. Is jouw pensioen ondergebracht bij een pensioenfonds dat nog indexeert, dan werken die loonsverhogingen door in je pensioenuitkering. Zeker nu de loonstijging al enkele jaren onder de maat blijft, volgt FNV Senioren de loonontwikkeling met bijzondere aandacht.

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.