Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Contributie

Wanneer je lid bent, betaal je maandelijks geld aan de FNV voor jouw lidmaatschap. De zogenaamde contributie. Heb je hier vragen over? Hieronder vind je de antwoorden op veelgestelde vragen.

Een lidmaatschap bij de FNV kost de eerste 4 maanden slechts €6,25 per maand*. Daarna maximaal €17,75 per maand afhankelijk van jouw inkomen. Als student, werknemer met een (tijdelijk) lager inkomen of gepensioneerde is je contributie lager. Bereken jouw contributie met onze rekentool.

De contributietarieven zijn afhankelijk van jouw inkomen. De verdeling is als volgt*:

 • Bruto maandinkomen €1.756,20 of hoger: €17,75
 • Bruto maandinkomen tussen €878,10 en €1.756,20: €13,32
 • Bruto maandinkomen lager dan €878,10: €8,88
 • Niet werkzaam (uitkering of gepensioneerd): €8,88
 • 22 jaar of jonger: €2,08
 • Student vanaf 23 jaar (voltijd dagonderwijs): €2,08***
 • Participatiewet inkomen of Wajong zonder aanvulling: €4,44
 • Schuldsanering (met erkend bewijs): vrijstelling van contributie

Bereken jouw contributie met onze rekentool.

* Alle bedragen zijn gebaseerd op betaling via automatische incasso. Voor betaling op basis van een betaalverzoek geldt een toeslag van €1,- per maand.
* De contributie voor aangesloten bonden kan variëren. Kijk voor de exacte informatie op de website van je bond.
* De contributietarieven zijn gebaseerd op het brutominimumloon.
** M.u.v. van BBL studenten. Zij betalen het reguliere tarief.

Je contributietarief is afhankelijk van je inkomen. We hanteren het principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Je kunt hier kijken of je het juiste contributietarief betaalt. Klopt de hoogte van je contributie niet? Via Mijn FNV kun je bewijs uploaden of stuur de stukken per e-mail of per post. Het bewijs bestaat uit twee of meer recente loonstroken of een toekenningsbeschikking van de instantie die jouw uitkering betaalt. 

Je kunt in aanmerking komen voor een lager contributiebedrag op basis van je leeftijd, opleiding, bruto maandinkomen, uitkering of bijzondere omstandigheden. We hebben daarvoor deze bewijsstukken nodig. Je kunt deze bewijsstukken eenvoudig digitaal aanleveren via Mijn FNV.

We kunnen de korting verrekenen tot maximaal 6 maanden terug in de tijd. Als we moeten verrekenen, stuur dan ook bewijsstukken van 6 maanden geleden mee.

Wil je in aanmerking komen voor een lagere contributie? Dan ontvangen wij graag, afhankelijk van je situatie, de volgende bewijsstukken:

 • Uitkering of vroegpensioen: een brief van de uitkeringsinstantie met datum van ingang van de uitkering.
 • Participatiewet inkomen: toekenning indicatie banenafspraak (van het UWV), óf een positief advies beschut werk (van het UWV), óf een kopie van jouw arbeidsovereenkomst (contract), als daarin vermeld staat dat je onder de Participatiewet valt.
 • Lager inkomen dan het minimumloon: een kopie van je loonstrook.
 • Geen inkomen: een kopie van je inkomensverklaring van de Belastingdienst (IB 60). Je vraagt deze aan via belastingdienst.nl.
 • Pensioen: je hoeft niets te doen, dit berekenen wij op basis van de AOW-gerechtigde leeftijd. Ben je met vervroegd pensioen? Stuur dan een toekenning van de uitkerende instantie waarop de ingangsdatum van het pensioen te zien is.
 • Student vanaf 23 jaar: een bewijs van inschrijving bij een voltijd opleiding.
 • Schuldsanering: een bewijs van inschrijving in het Centraal Insolventie Register (CIR). 

Via een speciale fiscale regeling kun je een deel van de jaarcontributie, die je betaalt voor je lidmaatschap van de FNV, terugkrijgen. Je werkgever geeft je dit financiële voordeel.

Jouw werkgever verrekent het bedrag van de contributie dat op de jaaropgave staat eenmalig met je bruto maandsalaris. Dit wordt de verrekening van de vakbondscontributie genoemd. Dit betekent concreet dat het bedrag bruto wordt ingehouden en netto weer wordt uitbetaald op dezelfde loonstrook. Dit kan, afhankelijk van de hoogte van je inkomen, een voordeel van bijna 50% van de jaarcontributie opleveren.

Als je hier gebruik van wil maken, dien dan een jaaropgave in bij jouw werkgever. Dit kan tot 15 november van het huidige jaar. De jaaropgave is altijd vanaf 1 september te downloaden via Mijn FNV.

Gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden kunnen geen gebruik maken van deze teruggave regeling. Deze twee groepen hebben al een lager contributietarief. 

Ons rekeningnummer is: NL95 INGB 0000 7277 50. Vermeld altijd bij betaling je lidmaatschapsnummer of het kenmerk van de betaling.

Ons rekeningnummer is: NL95 INGB 0000 7277 50
Incassant ID is NL10ZZZ333000270000

Wij innen de contributie of versturen een betaalverzoek in de tweede week van de maand. Dit betekent dat de precieze datum van de automatische incasso of de verzenddatum van het betaalverzoek maandelijks iets kan verschillen. 

Het verschuldigde contributiebedrag dient voor de 25e van de maand op onze rekening te staan.

Nee, dit is helaas niet mogelijk. 

Ontvang je nu maandelijks een betaalverzoek en wil je dat wij de contributie automatisch afschrijven? Wijzig je betaalwijze direct in je profiel van Mijn FNV of neem contact met ons op. Indien je contact opneemt krijg je een machtigingsformulier thuisgestuurd. Als je deze ondertekent en terugstuurt maken wij het in orde.

Betaal je per incasso en wil je voortaan een betaalverzoek ontvangen? Wijzig je betaalwijze in je profiel van Mijn FNV. Houd er rekening mee dat we voor betaalverzoek betalingen €1,- per maand extra rekenen.

In je account op Mijn FNV kun je de betalingen inzien. Kom je hier niet uit? Neem contact op met ons Contactcenter op 088 - 36 80 360.

Vanaf maart 2022 is de FNV gestopt met het toezenden van een acceptgiro voor de maandelijkse contributie. Dat doen we omdat over enige tijd de banken ook stoppen met acceptgirobetalingen. Het is dan niet meer mogelijk acceptgiro’s te gebruiken. Daarom kiezen wij nu al voor een andere wijze.

Je ontvangt het betaalverzoek per e-mail als jouw e-mailadres bij ons bekend is. Hebben we jouw e-mailadres nog niet of is je e-mailadres veranderd? Geef ons dan jouw (nieuwe) e-mailadres door via Mijn FNV.

Net als het bezoekverzoek is de acceptgiro een verzoek om jouw contributie te betalen. Je betaalt de contributie door het bedrag over te maken via jouw eigen online bankomgeving, of direct met iDeal in Mijn FNV

Je kunt er ook voor kiezen om je contributie met automatische incasso te betalen, dan heb je er geen omkijken meer naar en bespaar je maandelijks een euro. Overstappen naar automatische incasso regel je makkelijk zelf in Mijn FNV.

Zeker! Als we jouw e-mailadres hebben, dan ontvang je het betaalverzoek van ons per e-mail. Hierdoor ontvang je het betaalverzoek vlot en kun je meteen makkelijk online jouw betaling doen.

Het betaalverzoek heeft de volgende kenmerken:

 • Gericht aan jou persoonlijk;
 • Het juiste contributiebedrag staat vermeld;
 • De correcte contactgegevens van de FNV staan vermeld;
 • Je kunt via de QR-code in Mijn FNV via iDeal betalen.

Je krijgt het betaalverzoek maandelijks op ongeveer hetzelfde moment waarop je de acceptgiro ontving. Hebben we jouw e-mailadres, dan ontvang je het betaalverzoek per e-mail en ontvang je deze dus sneller. 

De opzegtermijn is 3 maanden. Tot die tijd moet je je contributie nog voldoen, maar mag je uiteraard ook gebruik blijven maken van alle voordelen van het lidmaatschap. Wij sturen altijd een schriftelijke bevestiging van de opzegging. Hier staat ook de einddatum van het lidmaatschap op.

Je kunt je contributie dan zelf overmaken of via iDeal betalen via Mijn FNV. Als het bedrag niet op de 25e van de maand binnen, ontvang je automatisch van ons een herinnering.

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom wij het geld niet hebben kunnen afschrijven. Mocht de incasso geblokkeerd of teruggeboekt zijn, wordt de betaalwijze automatisch aangepast naar een betaalverzoek betaling. Wil je dat wij de contributie weer automatisch gaan afschrijven? Wijzig je betaalwijze via Mijn FNV of neem contact met ons op.

Je machtiging is waarschijnlijk net niet op tijd verwerkt. Je moet dan nog één keer via het betaalverzoek betalen; de volgende maand schrijven wij je contributie automatisch af. Check je betaalwijze via Mijn FNV of neem contact met ons op.

Staat je vraag er niet bij? 

Bel dan met ons Contactcenter via 088 - 368 0 368. Wij zijn elke werkdag van 8:30 tot 17:30 uur bereikbaar.