Privacyverklaring

De bescherming van jouw privacy is voor ons erg belangrijk. In deze privacyverklaring (d.d. 6 juli 2022) lees je welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarom we dit doen. 

Dit is de privacyverklaring van de Federatie Nederlandse Vakbeweging, de FNV, gevestigd aan Hertogswetering 159, 3543 AS Utrecht. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle personen die contact hebben met de FNV, met uitzondering van werknemers en sollicitanten (op wie het privacy protocol Werknemers van toepassing is). 

Meer concreet betekent dit dat deze privacyverklaring van toepassing is voor leden en de bezoekers van de websites van FNV, of een van de aan de FNV gelieerde websites die verwijzen naar deze verklaring.

Wij vinden het erg belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met jouw Persoonsgegevens. We nemen vanzelfsprekend alle wettelijke regels, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in acht en beveiligen jouw Persoonsgegevens zorgvuldig en adequaat.

Deze privacyverklaring geldt vanaf 6 juli 2022. De vorige versie van 22 mei 2018 kan je hier vinden.

Inhoudsopgave

Persoonsgegevens die de FNV verwerkt

Waarom verwerkt de FNV jouw Persoonsgegevens?

Op welke grondslag verwerken wij jouw Persoonsgegevens?

Hoe lang we Persoonsgegevens bewaren

Verstrekken van Persoonsgegevens aan Derden

Cookies, of vergelijkbare technieken, die de FNV gebruikt voor websitebezoekers

Recht op inzage, wijzigen/corrigeren of verwijderen van jouw Persoonsgegevens

Dataportabiliteit

Hoe wij Persoonsgegevens beveiligen

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Contactgegevens

Begrippenlijst
 

Persoonsgegevens die de FNV verwerkt 

De FNV verwerkt de door jou verstrekte Persoonsgegevens omdat je gebruik maakt of wil gaan maken van de FNV-diensten. Hieronder vind je een overzicht van de Persoonsgegevens die wij kunnen verwerken: 

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer;
 • Gegevens over de arbeids- en inkomensrelatie
 • Aanvullende Persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Daarnaast kunnen we jouw Persoonsgegevens verwerken, omdat we deze hebben ontvangen via onze website, nieuwsbrieven en e-mails. Het gaat dan om de volgende Persoonsgegevens:

 • Informatie over het apparaat waarmee je onze website hebt bezocht waaronder het besturingssysteem, browserversie en IP-adres.
 • Jouw surfgedrag op de website, zoals: welke gegevens/webpagina’s je bezoekt, de wijze waarop u door de website navigeert, of je een nieuwsbrief of e-mail opent, op welke onderdelen je daarvan klikt, de data en tijdstippen van het bezoek aan onze website en de gegevens die je van de website hebt gedownload.

Voorts kunnen we jouw Persoonsgegevens verwerken op basis van andere bronnen, zoals door:

 • Camerabeelden (op de desbetreffende plekken wordt met onze informatieborden gewezen op het cameratoezicht).
 • Gegevens die via openbare bronnen beschikbaar zijn en door jouw openbaar zijn gemaakt, zoals op sociale media en zakelijke websites.
 • Gegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster.

Tot slot kan de FNV de volgende Bijzondere Persoonsgegevens van jou verwerken:

 • Je lidmaatschap van de vakbond.

Als het nodig is voor de dienstverlening bij individuele zaken: 

 • Juridisch- en/of medisch dossier.

Waarom verwerkt de FNV jouw Persoonsgegevens?

De FNV verwerkt jouw gegevens voor verschillende doelen. Hieronder zijn enkele veel voorkomende verwerkingen benoemd:

Hiervoor gebruiken wij je volgende gegevens: 

 • Geslacht 
 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum*
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer 
 • Adres
 • Gegevens over de arbeids- en inkomensrelatie 

* Een lidmaatschap bij de FNV kan worden aangegaan vanaf 13 jaar. Tot 18 jaar is er toestemming nodig van een ouder of voogd. Om lid te worden dient het inschrijfformulier ondertekend te worden door een van de ouders of wettelijke begeleiders die daarmee hun toestemming geven voor de overeenkomst.

Hiervoor gebruiken wij je de volgende gegevens: 

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Lidmaatschapnummer
 • Bankrekeningnummer 

We versturen je nieuwsbrieven omdat je aangegeven hebt meer te willen weten over een specifiek thema of omdat het thema in lijn is met het lidmaatschap en een of meerdere doeleinden van de FNV zoals beschreven in artikel 4.2 van de statuten van de FNV.

Hiervoor gebruiken wij je de volgende gegevens: 

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • E-mailadres 

Hiervoor gebruiken wij je: 

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres 

Hiervoor gebruiken wij je: 

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Lidmaatschapnummer 
 • Gegevens over de arbeids- en inkomensrelatie
 • Aanvullende persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, telefoongesprekken en andere vormen van correspondentie.

Als je aangeeft geïnformeerd te willen worden over ledenvoordeel dan gebruiken we je gegevens om je vrijblijvend aanbiedingen te doen van onze voordeelpartners. Hierbij worden geen persoonsgegevens doorgegeven aan de voordeelpartners. Pas als je gebruik wil maken van een aanbieding en je jouw gegevens zelf hebt doorgegeven aan de voordeelpartner kan deze een controle doen op het lidmaatschap. Afmelden kan op ieder moment via de link onder de nieuwsbrief of via ledenvoordeelfnv.nl. Voor het toesturen van deze aanbiedingen verwerken we de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Lidmaatschapsnummer
 • Datum lidmaatschap
 • Geslacht

Verder kunnen wij in voorkomende gevallen jouw Persoonsgegevens verwerken, voor bijvoorbeeld:

 • Het verbeteren van (de veiligheid van) onze dienstverlening, onder andere door het uitvoeren van controles.
 • Om onze diensten te kunnen evalueren, te onderzoeken en te ontwikkelen.
 • Interne kwaliteitsdoeleinden.
 • Het beheer, de beveiliging, aanpassingen en verbeteringen van onze websites.
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen die op de FNV rusten, bijvoorbeeld bij belastingaangifte.
 • Om contact met je te kunnen hebben en te reageren op de door jou gestelde vragen.
 • Voor de afhandeling van jouw aanvraag tot informatie en ter behandeling van klachten.
 • Om diefstal, misbruik, vernieling of ander crimineel gedrag te voorkomen.
 • Voor onderwijsdoelen.
 • Om tevredenheidonderzoeken te kunnen uitvoeren.
 • Voor ledenwerving.

Op welke grondslag verwerken wij jouw Persoonsgegevens?

Om Persoonsgegevens te mogen gebruiken hebben wij een grondslag uit de AVG nodig. 
Wij gebruiken de volgende gronden: 

 • Het gebruik is nodig om een overeenkomst (het lidmaatschap) met jou uit te voeren of aan te gaan.
 • Je hebt aan de FNV uitdrukkelijk toestemming gegeven.
 • Het gebruik is nodig om aan een wettelijke verplichting te voldoen.
 • In noodsituaties: het gebruik is nodig om een vitaal belang van jou of van een Derde te beschermen.
 • Wij hebben een gerechtvaardigd belang voor het gebruik, tenzij jouw belang of het belang van een Derde op privacy zwaarder weegt. 

De FNV kan zich op de volgende gerechtvaardigde belangen beroepen:

 • Het beschermen van jouw veiligheid.
 • Het beschermen van de veiligheid van leden en/of anderen, de gebouwen en eigendommen van de FNV.
 • Voor kwaliteits- en trainingsdoeleinden.
 • Het bevorderen van de kwaliteit en veiligheid van onze dienstverlening en IT-beheer.
 • Het voorkomen en tegengaan van fraude, niet-geautoriseerd gebruik, en schendingen van onze voorwaarden en beleidsregels of andere schadelijke of illegale activiteiten. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

De FNV bewaart je Persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ten aanzien van de hiervoor onder a tot en met g genoemde doelen, hanteren wij de volgende bewaartermijnen: 

Doel Bewaartermijn
a. 7 jaar na einde lidmaatschap
b.

7 jaar na einde lidmaatschap

c. Tot aan de einddatum van je lidmaatschap
d. Tot aan de einddatum van je lidmaatschap
e. Afhankelijk van de zaak 5-20 jaar na afronding dossier
f. Tot aan de einddatum van je lidmaatschap of opzegging van Ledenvoordeel FNV
g. Maximaal 7 jaar

 

De FNV werkt samen met het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG). Het IISG faciliteert wetenschappelijk sociaalhistorisch onderzoek. Archiefdocumenten van de FNV worden periodiek overgedragen naar het IISG, bij deze overdracht zijn afspraken gemaakt rondom de verwerking van Persoonsgegevens. Het IISG is een onderdeel van het Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW).

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden 

De FNV verstrekt alleen Persoonsgegevens aan Derden als dit nodig is voor het realiseren van het doel van de verwerking of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van de FNV, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De FNV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

De FNV verkoopt jouw gegevens niet aan Derden. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die de FNV gebruikt voor websitebezoekers 

De FNV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. 

Wij gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Analytische en tracking cookies, die jouw surfgedrag bijhouden, gebruiken we om jou op maat gemaakte content en advertenties aan te kunnen bieden. 

Bij jouw eerste bezoek aan de FNV-website informeren we je over deze cookies. Je hebt altijd de mogelijkheid om je af te melden voor deze cookies via de pagina fnv.nl/cookies, hier kan je ook meer informatie vinden over het gebruik van cookies op de FNV-website.

Hoewel bezoekers van alle leeftijden onze website kunnen bezoeken, willen wij geen Persoonsgegevens van kinderen onder de 16 jaar zonder toestemming van de ouder/voogd verzamelen. Je mag daarom uitsluitend onder toezicht van je ouder/ voogd gebruik maken van onze website als je 16 jaar of jonger bent.

Recht op inzage, wijzigen/corrigeren of verwijderen van jouw Persoonsgegevens 

Je hebt het recht om je Persoonsgegevens in te zien, te wijzigen/corrigeren of te verwijderen alsmede uitleg te krijgen wat we met deze Persoonsgegevens doen. 

Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens door de FNV. 

Dataportabiliteit 

Je hebt het recht om bij de FNV een verzoek in te dienen om jouw Persoonsgegevens aan jou of aan een door jou genoemde organisatie over te dragen. Je kunt een verzoek tot dataportabiliteit doen via het Contactcenter of het privacyoffice@fnv.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is ingediend, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Markeer in deze kopie je pasfoto, de strook met nummers onderaan het document, het documentnummer én Burgerservicenummer (BSN) zwart. Schrijf op de kopie waar je deze voor gebruikt, bijvoorbeeld: inzageverzoek FNV en datum. Dit zodat de kopie niet hergebruikt kan worden en je privacy beter beschermd is. Je kan ook de, door de overheid ontwikkelde, app ‘KopieID’ hiervoor gebruiken. We reageren binnen 4 weken op jouw ingediende verzoek.

De FNV wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl lees je hoe je een klacht kunt indienen. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

De FNV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacyoffice@fnv.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring 

Van tijd tot tijd zullen we deze privacyverklaring moeten aanpassen in verband met gewijzigde omstandigheden. Let dus altijd op de datum bovenaan deze privacyverklaring en kijk regelmatig of er een nieuwe versie is. De FNV doet zijn best wijzigingen in deze privacyverklaring ook apart aan te kondigen.

Geen van de bepalingen uit deze Privacyverklaring heeft tot doel om een verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen jou en FNV. Op de bepalingen uit deze Privacyverklaring en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

Contactgegevens

https://www.fnv.nl 
Hertogswetering 159
3543 AS Utrecht
088-368 0 368 

De FNV heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG).
De FG is te bereiken via privacyoffice@fnv.nl

Begrippenlijst

Betrokkene: degene op wie de Persoonsgegevens die worden verwerkt betrekking hebben. Met andere woorden: de persoon van wie persoonlijke informatie wordt verwerkt.

Bijzondere Persoonsgegevens: Bijzondere Persoonsgegevens zijn gegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven en lidmaatschap van een vakvereniging.

Derden: (rechts)personen die geen Betrokkene of onderdeel zijn van de FNV, zoals: (rechts)personen met wie FNV op basis van een overeenkomst Persoonsgegevens deelt. Deze Derden kunnen verwerkers of (mede) Verwerkingsverantwoordelijke zijn.

Persoonsgegevens: alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Met andere woorden: alle informatie die identificeert of gebruikt kan worden om de Betrokkene te identificeren. 

Verwerken: alles wat met Persoonsgegevens kan worden gedaan, zoals het verzamelen, vastleggen, opslaan, wijzigen, opvragen, gebruiken, verspreiden en vernietigen.

Verwerkingsverantwoordelijke: degene die voor een bepaald doel gegevens van Betrokkenen verwerkt. In deze Privacyverklaring is dit FNV.
 

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.