Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Tuur Elzinga

Vicevoorzitter, internationaal secretaris

Sinds mei 2017 is Tuur Elzinga (1969) lid van het Dagelijks Bestuur van de FNV en sinds januari 2018 is hij vicevoorzitter. Zijn belangrijkste portefeuilles zijn Internationale Zaken en AOW/pensioen. Namens FNV is hij hoofdonderhandelaar bij de centrale onderhandelingen over het pensioenstelsel. De afgelopen 10 jaar was hij onder meer beleidsadviseur bij Mondiaal FNV

Ook zat hij 9 jaar in de Eerste Kamer voor de SP (onder andere financiën en economische zaken) en was hij woordvoerder sociale zaken en werkgelegenheid, pensioenen, Europa, internationale handel en ontwikkelingssamenwerking voor die partij.

In 2012 was Elzinga ‘kwartiermaker’ bij de omvorming van de FNV tot een vernieuwde beweging met sterke, herkenbare sectoren, een direct door de leden gekozen voorzitter en een ledenparlement.

Hij heeft veel internationale ervaring en een uitgebreid Europees netwerk opgebouwd vanuit zijn rol als voorzitter van de commissie Europese Zaken, als actief lid in de Nederlandse delegatie naar de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa, en in het parlementaire netwerk van de OESO.

Tuurs doel voor de FNV

‘Met een offensieve en slimme strategie gaan we de race naar beneden keren, de flex-verslaving, de doorgeslagen marktwerking en de concurrentie op arbeidskosten stoppen. Dat is de koers die wij als FNV aan de hand van de congresresolutie gaan volgen. Door te investeren op strategische plaatsen brengen we focus in de vakbondsstrijd. Door te investeren in het activeren van leden en in kaderopbouw versterken we het kapitaal van de vakbond. In elke sector gaan we de specifieke oorzaken van de race naar beneden analyseren en aanpakken. En we gaan afspraken vastleggen met de beleidsmakers in Brussel en in Den Haag. Daar is focus, vastberadenheid en volharding voor nodig.’

AOW en Pensioen

‘De mensen die het eerst begonnen zijn en het zwaarste werk doen, moeten nu vaak het langste doorwerken. Veel van hen halen niet gezond hun pensioen. En wanneer je dan eindelijk van je pensioen kunt genieten, blijkt dat pensioen al meer dan 10 jaar niet mee te zijn gestegen met de prijzen en is de koopkracht van de pensioen dus flink achteruit gegaan. Het pensioenstelsel is met de huidige rekenrente veel te star.’

‘Na lang onderhandelen en een flinke strijd – we hebben twee keer het hele OV plat gelegd en in vele andere bedrijven gestaakt en we zijn met tienduizenden de straat op gegaan – hebben we in 2019 een pensioenakkoord gesloten. In een referendum heeft ruim driekwart van de leden het akkoord gesteund. We hebben bereikt dat de AOW-leeftijd tot 2022 is bevroren en daarna veel minder snel stijgt. Ook de boete op eerder stoppen met werken wordt geschrapt. Hierdoor kan de FNV in cao’s weer afspraken maken over eerder stoppen met werken voor de mensen die het zwaarste werk doen. Onze mensen in de bedrijven en sectoren weten immers zelf het beste waar dat nodig is. En er zijn afspraken gemaakt over een nieuw, solidair en collectief pensioencontract dat meer koopkrachtig geeft aan alle deelnemers en dat toekomstbestendig is. Het pensioen kan in jaren dat het economisch goed gaat, sneller omhoog. En ten slotte gaan flexwerkers eerder pensioen opbouwen en kunnen ook zelfstandigen gemakkelijker aansluiten.’

Handhaving en naleving

‘Bedrijven en (buitenlandse) uitzendbureaus ontduiken op grote schaal de cao. Ons team Handhaving & Naleving gaat samen met bestuurders en actieve leden op pad om uitbuiting van werkenden aan te pakken. Als blijkt dat iets mis is, gaan we in gesprek met het bedrijf of uitzendbureau. Zo nodig stappen we naar de rechter. Ook brengen we de misstanden onder de aandacht van de politieke leiders in Nederland en in Europa.’

Internationaal

‘In ons land vindt iedereen het heel gewoon dat er vakbonden zijn. Maar in heel veel landen knokken mensen soms met gevaar voor eigen leven voor het recht om zich te verenigen en voor hun belangen op te komen. De FNV werkt altijd al samen met vakbonden in de hele wereld en wij zijn enthousiast lid van verschillende internationale vakbonden en organisaties. Internationale samenwerking helpt bij het aanpakken van de nadelige gevolgen voor werkenden van globalisering. Zo proberen we te voorkomen dat we door multinationals tegen elkaar worden uitgespeeld in een voortdurende race naar beneden.’

Europa

‘Brussel is het nieuwe Den Haag. Economische maatregelen uit Europa hebben steeds meer effecten voor werkenden in Nederland. Samen met andere vakbonden proberen we het Europees beleid socialer te krijgen, zodat meer rekening wordt gehouden met de belangen van werkenden. Nu wordt sociaal beleid te vaak het slachtoffer van de dynamiek van de Europese interne markt. De markt moet dienstbaar zijn aan de mensen en niet andersom.’

Curriculum Vitae

 • Geboren 12 december 1969 op Texel. Tuur woont in Overveen, is getrouwd en heeft een dochter en een zoon
 • 1986 Nationaal finalist natuurkunde- en wiskundeolympiade
 • 1988 – 1989 Natuur- en sterrenkunde UvA (propedeuse)
 • 1993 – 1998 Politicologie UvA (onvoltooid doctoraal)
 • 1998 – 2002 Beleidsmedewerker Tweede Kamerfractie SP
 • 2002 – 2003 Beleidsmedewerker FNV (Uitkeringsgerechtigden en Ouderen)
 • 2003 – 2007 Coördinator solidariteitsfonds XminY
 • 2004 – 2005 Lid coördinatiegroep Nederlands Sociaal Forum (NSF)
 • 2007 – 2016 Beleidsadviseur Mondiaal FNV (o.a. Zimbabwe en Global Decent Work Program)
 • 2007 Medeoprichter van Tax Justice NL
 • 2007 – 2016 Lid Eerste Kamer (SZW, EZ, Financiën, BDO en EuZa, Stuurgroep Parlementaire dimensie EU-voorzitterschap)
 • 2007 – 2016 Lid Parlementaire Assemblee Raad van Europa (PACE)
 • 2011 – 2016 Lid van het parlementair netwerk van de OESO
 • 2012 Lid FNV-commissie (kwartiermaker) voor vernieuwing van de FNV
 • 2016- 2017 Beleidsadviseur FNV (Internationaal en Europees vakbondswerk)
 • 2017 – heden Lid Dagelijks Bestuur FNV (Vicevoorzitter)