Statuten, huishoudelijk reglement en grondslag

Formele en praktische onderbouwing van ons vakbondswerk

De FNV is een echte emancipatiebeweging, dit zie je terug in de idealen waarop onze vakbond bouwt: gelijkwaardigheid, solidariteit, vrijheid van meningsuiting, rechtvaardigheid en duurzaamheid.

Statuten

Onze werkwijze staat in de statuten. De vereniging FNV is koninklijk goedgekeurd (KB 3 maart 1976, nr. 109). Zij is ingeschreven in het Verenigingsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 40531840.

Statuten FNV

Huishoudelijk reglement

In het huishoudelijk reglement staat hoe onze belangrijkste vakbondsactiviteiten praktisch geregeld zijn.

Huishoudelijk reglement FNV

Grondslag

Onze idealen zijn uitgewerkt in de grondslag. Deze verklaring koppelt onze visie op de toekomstige samenleving aan de sociaaleconomische thema's over arbeid en inkomen.

Grondslag FNV

Ledencijfers

De FNV heeft op dit moment een miljoen leden.

Beloning bestuur

Het bestuur van FNV bestaat uit een algemeen bestuur van zeventien personen, waarvan een dagelijks bestuur van zeven personen, deel uitmaakt. Het Ledenparlement stelt volgens artikel 20.9 van de Statuten FNV de vergoeding vast van de leden van het algemeen bestuur.

De leden van het dagelijks bestuur krijgen een beloning conform schaal 18 van de cao FNV Organisaties. De leden van het algemeen bestuur die niet behoren tot het dagelijks bestuur en die toezicht houden op het beleid en de taakuitoefening van de leden van het dagelijks bestuur en op de algemene gang van zaken in de FNV-vereniging ontvangen een kadervergoeding conform het Kaderstatuut.

Jaarverslag

Bekijk hier het FNV jaarverslag 2022.

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.