Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Statuten, huishoudelijk reglement en grondslag

Formele en praktische onderbouwing van ons vakbondswerk

De FNV is een echte emancipatiebeweging, dit zie je terug in de idealen waarop onze vakbond bouwt: gelijkwaardigheid, solidariteit, vrijheid van meningsuiting, rechtvaardigheid en duurzaamheid.

Statuten

Onze werkwijze staat in de statuten. De vereniging FNV is koninklijk goedgekeurd (KB 3 maart 1976, nr. 109). Zij is ingeschreven in het Verenigingsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 40531840.

Statuten FNV

Huishoudelijk reglement

In het huishoudelijk reglement staat hoe onze belangrijkste vakbondsactiviteiten praktisch geregeld zijn.

Huishoudelijk reglement FNV

Grondslag

Onze idealen zijn uitgewerkt in de grondslag. Deze verklaring koppelt onze visie op de toekomstige samenleving aan de sociaaleconomische thema's over arbeid en inkomen.

Grondslag FNV

Ledencijfers

De FNV heeft op dit moment 1 miljoen leden.

Beloning bestuur

Het bestuur van FNV bestaat uit een algemeen bestuur van 17 personen, waarvan een dagelijks bestuur van 7 personen, deel uitmaakt.
Het Ledenparlement stelt volgens artikel 20.9 van de Statuten FNV de vergoeding vast van de leden van het algemeen bestuur. De leden van het dagelijks bestuur krijgen een beloning conform schaal 18 van de cao FNV Organisaties. De leden van het algemeen bestuur die niet behoren tot het dagelijks bestuur en die toezicht houden op het beleid en de taakuitoefening van de leden van het dagelijks bestuur en op de algemene gang van zaken in de FNV-vereniging ontvangen een kadervergoeding conform het Kaderstatuut.

Jaarverslag

Bekijk hier het FNV jaarverslag 2021.