Raad van Toezicht

Het toezicht binnen de FNV is goed en onafhankelijk ingericht. De WBTR (wet bestuur en toezicht rechtspersonen), die grotendeels per 1 juli 2021 is ingegaan, schept de kaders hiervoor. Eerder was het toezicht belegd bij een deel van Algemeen Bestuur, dat is in 2021 uit het takenpakket gehaald.

raad van toezicht

Wie vormt de Raad van Toezicht en wat zijn hun taken?

De leden van de Raad van Toezicht zijn benoemd door het Ledenparlement en beginnen per 1 november. De leden hebben voor een periode van vier jaar zitting in de Raad. 

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het algemeen bestuur en op de algemene gang van zaken in de FNV-vereniging en werkorganisatie. De Raad van Toezicht staat het Algemeen Bestuur met raad ter zijde en brengt jaarlijks verslag uit met een verantwoording op hoofdlijnen over het uitgevoerde toezicht. In het verslag vind je conclusies met betrekking tot het gevoerde beleid en de algemene gang van zaken binnen FNV. Bekijk het verantwoordingsverslag 2022.

De leden zijn voor hun aantreden getoetst en voldoen aan de vastgestelde profielschets en werken volgens het vastgestelde reglement van de Raad van Toezicht.

De raad is samengesteld uit de volgende personen:

       Tof Thissen (Voorzitter)

         DesirĂ©e Curfs (Vicevoorzitter

       Marelva van Erp (Lid)

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.