Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Internationaal werk door FNV-leden

Vakbondswerk stopt niet bij onze landsgrenzen

Ook werkers in bijvoorbeeld Honduras, Guatemala, Marokko, India, Bangladesh en Pakistan hebben recht op veilig werk, gelijke rechten en een loon om van te kunnen leven. Wil je meedoen? Sluit je dan aan bij een werkgroep Internationale solidariteit. Samen kunnen wij wat doen aan de uitbuiting van werknemers en kinderarbeid.

Internationale solidariteit - school in India

Internationele saamhorigheid versterken

In zo’n werkgroep praat je samen met andere betrokken kaderleden en bestuurders over hoe jullie samen internationale saamhorigheid kunnen versterken. De FNV is over de hele wereld actief om kinderarbeid aan te pakken, te zorgen voor gezondheid en veiligheid op de werkplek en gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Ook werkers in andere landen hebben recht op Gewoon Goed Werk.

Wil je actief meedoen aan een solidariteitswerkgroep?

Internationale solidariteit

Dat doen we niet alleen. We werken samen met internationale vakbonden en met organisaties die onafhankelijk van de overheid zijn (die worden ook wel ngo’s genoemd). Samen proberen we vakbonden in andere landen sterker te maken. Zodat zij kunnen opkomen voor de rechten van werknemers, mannen, vrouwen en kinderen. Doordat de internationale handel steeds belangrijker wordt, komen die rechten meer onder druk te staan. Daarom zijn sterke vakbonden wereldwijd noodzakelijk.

Internationale Solidariteitsdag - online editie 2020

Ieder jaar organiseert de FNV de Internationale Solidariteitsdag. Tijdens deze dag vertellen FNV-ers over de internationale vakbondsprojecten waar ze bij betrokken zijn en wat dat heeft opgeleverd. Ook nemen vakbondscollega’s van over de grens ons mee in hun acties en campagnes en zij vertellen waarom internationale samenwerking zo belangrijk is.

Waar komt het geld vandaan?

Het solidariteitswerk van de FNV wordt betaald met contributies van leden (0,7% van de contributie-inkomsten gaat naar een solidariteitsproject). Ook worden er in cao's afspraken gemaakt om internationale solidariteitsprojecten te steunen. Mondiaal FNV geeft ook geld om deze projecten te ondersteunen. Mondiaal FNV krijgt subsidie van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.