Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Update nieuwe cao UMC

Na cao-akkoord nog discussie over enkele onderwerpen

Redactie
Door Redactie 26 april 2022

De afspraken over je arbeidsvoorwaarden, zoals loon, toeslagen, werktijden verlof etc. zijn nu definitief opgenomen in een nieuwe cao UMC 2022-2023.

Klik hier om de cao te bekijken 
 

Nadat het cao-akkoord was gesloten, heeft er tussen cao-partijen nog een discussie plaatsgevonden over een aantal onderwerpen:

Gedifferentieerde beloning

In de cao 2022-2023 is afgesproken om gedifferentieerde aanpassingen van de beloning door te voeren. Dit betekent dat medewerkers die werkzaam zijn in de schalen 7 t/m 10 in de functiefamilies Verzorging en Verpleging, Klinisch (mede)behandelen, Klinisch ondersteunen, Analytisch personeel en doktersassistenten en verzorgenden in de directe pati├źntenzorg tot de middengroepen behoren en een regeling krijgen met eigen salarisschalen. In een aantal gevallen brengt dit ongelijkheid met zich mee. Uiteindelijk is deze groep dan ook uitgebreid met de tandartsassistenten en leidinggevenden die 50% of meer klinische taken verrichten behoren ook tot de middengroepen. In bijlage N van de cao (bladzijde 142/143) is te lezen om welke functies het exact gaat.

Minimumloon 

Verder is in het akkoord opgenomen dat per 1 januari 2022 een minimumloon van € 14,- wordt toegekend. De NFU wilde aanvankelijk de € 14,- niet aan alle vak volwassen medewerkers toekennen, zoals bijvoorbeeld de leerlingen. Ook hierover hebben we alsnog overeenstemming bereikt. Dit betekent dat het minimumloon voor de vak volwassen medewerkers inclusief de leerlingen van 21 jaar en ouder vanaf 1 januari 2022 ten minste € 14,- bedraagt.

Rusttijd na een nachtdienst

Een andere belangrijke afspraak die we alsnog hebben gemaakt is, dat na afloop van een bereikbaarheids- of aanwezigheidsdienst in de nacht de medewerker altijd recht heeft op ten minste 8 uur rust, als je tussen 00.00 uur en 06.00 uur ten minste twee keer gevolg hebt gegeven aan een oproep of meer dan twee uren arbeid hebt verricht. Deze rusturen tellen als arbeidsuren mee voor de jaarurennorm. Je hoeft deze uren niet op een ander moment in te halen. De volledige regeling is te lezen in artikel 6.2.4. (bladzijde 51).

RVU

Medewerkers met een zwaar beroep hebben het recht om drie jaar voor hun pensioengerechtigde leeftijd vervroegd uit te treden. Een regeling hiertoe wordt in de cao geïmplementeerd. De gesprekken hiertoe worden op korte termijn opgestart. Het recht om vervroegd uit te treden gaat in per 1 november 2022.

Naast bovenstaande onderwerpen hebben we afspraken gemaakt over:

  • Scholing en ontwikkeling
  • Vitaliteit en werkgelegenheid
  • Generatiesbeleid
  • Fuwavas

Ook deze afspraken zijn in de cao opgenomen. De volledige cao-tekst is te vinden op onze website. Hier tref je de afspraken over de RVU-regeling.