Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Ultimatum voor werkgevers UMC’s

Mogelijk collectieve acties

Redactie
Door Redactie 29 juni 2021

Op 24 juni 2021 hebben de bonden en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) geconstateerd dat partijen zijn uitonderhandeld omdat er op dit moment geen perspectief is op een nieuwe cao UMC voor alle UMC-medewerkers.

UMC

De voorgestelde verbeteringen van de gezamenlijke bonden zijn alleszins redelijk en noodzakelijk om voor werknemers in de UMC’s te komen tot arbeidsvoorwaarden die gelijkwaardig zijn aan arbeidsvoorwaarden in andere sectoren.

Eisenpakket onderhandelingen

  • Investeren in scholing en ontwikkeling: de werkgever zal hiervoor structureel tijd en middelen beschikbaar moeten gaan stellen.
  • Salarisverhoging van 3% met een bodem van € 75,- per januari 2021: salarisschalen 7, 8 en 9 (voor verpleegkundigen schalen 7, 8a, 8b, 9a en 9b en 10) voor medewerkers wordt per 1 juli 2021 verlengd met twee extra periodieken aan deze schalen. Voor de medewerkers in onregelmatige diensten wordt de TOD niet langer afgetopt op schaal 7, periodiek 10, maar het maximum bedrag wordt verhoogd naar schaal 10, periodiek 8. Verder wordt de TOD-grens verhoogdvan schaal 10 naar schaal 11, omdat er inmiddels ook medewerkers in schaal 11 onregelmatige diensten draaien.
  • Thuiswerkvergoedingen: naast de tijdelijke faciliteiten (apparatuur en meubilair) ten behoeve van Corona-gerelateerd verplicht thuiswerken, per 1 april 2021 een thuiswerkvergoeding van €2,- netto per thuiswerkdag. Op thuiswerkdagen is dan geen sprake van kosten voor woon-werkverkeer.
  • Vitaliteit en rooster: vergoeding verschoven bij het ruilen van diensten op verzoek van de organisatie toekennen als het rooster binnen 72 uur wordt gewijzigd. De rusttijd na een bereikbaarheids- of aanwezigheidsdienst in de nacht, waarin minimaal twee keer gevolg is gegeven aan een oproep of waarin meer dan twee uren arbeid is verricht, bedraagt ten minste acht uur. Na een nachtdienst geldt minimaal 14 uur rust. Dit geldt niet voor mogelijke oproepen tijdens een bereikbaarheidsdienst. Deze bepaling geldt niet voor academisch medisch specialisten.
  • Generatiebeleid: via arbeidsmarktfonds SoFoKleS een sectoranalyse duurzame inzetbaarheid uit laten voeren gericht op alle generaties. Hierbij wordt ook gekeken naar tal van bestaande initiatieven op het terrein van verlaging van werkdruk en beleid ter bevordering van duurzame inzetbaarheid. Er wordt getoetst op de criteria ‘effectief’, ‘gewaardeerd’, ‘haalbaar’ en ‘betaalbaar’. Het resultaat wordt verwerkt in een uitvoeringsplan en voor 1 januari 2022 verwerkt in een regeling die wordt verankerd in de nieuwe cao. De Generatieregeling wordt in de cao UMC opgenomen als basisregeling voor alle UMC’s.
  • Onderhoud Fuwavaz: een aan te stellen LOAZ-werkgroep buigt zich over actualisering van alle functietyperingen die de basis vormen voor toepassing van Fuwavaz. Daarbij wordt de wijze van toepassing en implementatie, inclusief opname van bezwaar- en beroepsprocedures inzake functiewaardering in de cao, betrokken. Er wordt daarbij ook gekeken naar de spelregels, benodigde investeringen en fasering in tijd.
  • Vergroting zeggenschap verpleegkundigen: vakinhoudelijke en professionele persoonlijke ontwikkeling voortaan in overleg en samenwerking met verpleegkundigen en verzorgenden.
  • Voortzetten pensioenopbouw 70/30 bij aanvullend geboorteverlof.
  • De vakbondscontributie wordt door de werkgever vergoed. 

Ultimatum

Aangezien de werkgever niet bereid is om extra ruimte te zoeken voor een structurele salarisverhoging, rest ons niets anders dan de werkgever een ultimatum te stellen. Hiermee stellen we de werkgever nog éénmaal in de gelegenheid om in te gaan op onze eisen zoals geformuleerd in het gezamenlijke voorstel van de bonden. Als de werkgever niet aan onze eisen tegemoet komt, zijn wij genoodzaakt door middel van collectieve acties een aanvaardbaar resultaat af te dwingen. Mocht het zover komen zullen wij de werknemers oproepen om deel te nemen aan het draaien van zondagsdiensten.

Voor verdere vragen kun je terecht bij de vakbondsfunctionarissen of FNV Consulenten in jouw UMC. Een mail sturen kan ook naar umc@fnv.nl.