Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Naleving van cao-afspraken

Redactie
Door Redactie 02 juni 2021

We krijgen signalen van leden dat afspraken over reistijdvergoeding en kwijtschelding van minuren niet altijd worden nageleefd. Ondanks heldere afspraken in de cao VVT zijn nog steeds niet alle organisaties bereid om reistijd van ambulante medewerkers tussen cliënten uit te betalen als gewerkte uren. De FNV gaat hierop actie ondernemen.

Verzorging

Actie ondernemen

We gaan werkgevers aanspreken op het niet naleven van de afspraken en zo nodig juridische stappen nemen om naleving af te dwingen. Dat kan bijvoorbeeld door een kwestie voor te leggen aan de nalevingscommissie van de cao of door de rechter om een uitspraak te vragen.

Minuren kwijtschelden

Ook de afspraak dat aan het einde van het kalenderjaar de minuren worden kwijtgescholden, wordt niet overal nageleefd. De regeling is echter zeer helder in de cao afgesproken. FNV zal er op toezien dat deze afspraken nageleefd worden.

Contact

Herken je dit? Als een of beide punten niet nageleefd worden, adviseren wij je om contact met ons op te nemen via 088-3680368 of door een mail te sturen naar vvt@fnv.nl. Dan bekijken we samen hoe we dit gaan oplossen.