FNV vraagt ministers om Covid-19 fonds en herstelplan voor zorg & welzijn

Persvoorlichting
Door Persvoorlichting 7 april 2021

Vandaag, op de Wereldgezondheidsdag, heeft de FNV de ministers De Jonge en Van Ark per brief opgeroepen om zorgmedewerkers, die financiële schade door Covid-19 hebben opgelopen, te compenseren.

De FNV wil dat de ministers voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport een Covid-19 fonds in het leven roepen dat medewerkers in zorg & welzijn tegemoetkomt in de kosten die tijdens het eerste en tweede ziektejaar, na besmetting met Covid-19, zijn gemaakt én voor eventuele arbeidsongeschiktheid als gevolg ervan. Morgen bespreekt de FNV dit voorstel met minister Van Ark. Daarnaast wil de FNV dat de overheid 2,25 miljard euro vrijmaakt om de loonachterstanden in de zorg in te lopen en de werkdruk te verminderen.

Herstelpakket van 2,25 miljard

‘In geen andere sector is de werkdruk en het ziekteverzuim zo hoog als in zorg & welzijn, mede door het grote personeelstekort’ zegt Kitty Jong, vicevoorzitter FNV. ‘Om dit tekort aan te pakken, richten we ons op werknemers uit andere sectoren die door de coronapandemie zonder werk zitten. Een recent project met ontslagen KLM-medewerkers is nauwelijks van de grond gekomen, mede door het niet te overbruggen loonverschil. Het is dus hoog tijd om de loonachterstand in de zorg ten opzichte van de marksectoren op te heffen. De FNV zal daarom voor de besprekingen van een opvolgend herstelpakket met minister Koolmees een investeringsbedrag van 2,25 miljard voor de sector zorg en welzijn vragen.’      

De salarissen in de zorg zijn al sinds de vorige eeuw lager dan de salarissen voor vergelijkbare functies in de marktsector. Andere sectoren zijn voor een leefbaar inkomen veel aantrekkelijker om te gaan werken dan zorg en welzijn. Maar juist deze sector heeft te kampen met een groot personeelstekort, dat tot 2030 alleen maar verder oploopt. Jong: ‘Het afgelopen coronajaar heeft aangetoond dat de Nederlandse economie niet kan blijven draaien zonder de inzet van al die hardwerkende zorgverleners. In plaats van ze te belonen voor hun inzet, worden ze afgescheept met applaus en een eenmalige bonus, mits hun werkgever die voor ze heeft aangevraagd. Wij hebben berekend dat er 1,5 miljard euro nodig is voor structurele loonsverhogingen en 750 miljoen voor het verlagen van de werkdruk en het aanpakken van personeelstekorten.’

Overheid was nalatig in beschermen zorgpersoneel

Het werken in de zorg is in de eerste coronagolf niet zonder gevaar gebleken. Er golden geen duidelijke richtlijnen en er was een groot tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen, waardoor zorgmedewerkers veel meer risico liepen om ziek te worden dan andere werknemers. De FNV vindt dat de Rijksoverheid, experts en beroepsverenigingen te weinig verantwoordelijkheid hebben genomen om de werknemers te beschermen. Jong: ‘De overheid is nalatig geweest en wij vinden dat zij nu met een vangnet moet komen voor de zorgmedewerkers die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben gepakt. Zij zijn met gevaar voor eigen leven doorgegaan en ondervinden daar nu ook nog eens financiële schade van. Als zij bijvoorbeeld een jaar ziek zijn als gevolg van corona, moeten zij vaak 30% van hun loon inleveren.’

Tot 20.000 euro per slachtoffer

De FNV wil dat de tegemoetkoming vanuit het fonds vergelijkbaar kan zijn met de tegemoetkoming zoals die er nu is voor OPS (schilderziekte) en asbestslachtoffers (mesothelioom en asbestose). Bij de hoogte van de tegemoetkoming kan gekeken worden naar verschillende gradaties van klachten en/of beperkingen met daaraan gekoppeld een bedrag dat tot maximaal 20.000 euro per slachtoffer kan oplopen. ‘Het gaat hier nadrukkelijk om een tegemoetkoming en niet om een schadevergoeding. Wanneer mensen van mening zijn dat de tegemoetkoming niet toereikend is, dan moet de weg openblijven om alsnog de werkgever aansprakelijk te stellen. We verwachten dat een tegemoetkoming door een grote groep al ervaren zal worden als een vorm van erkenning, waarmee dure, ingewikkelde en langdurige rechtszaken voorkomen worden’, zegt Jong.

Op 15 maart publiceerden de FNV en KRO-NCRV’s Pointer de resultaten van een enquête onder 3.600 medewerkers in zorg & welzijn over langdurige klachten na besmetting met Covid-19.

De brief aan ministers De Jonge en Van Ark is hier te downloaden. 

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.