Vakbonden jeugdzorg willen ‘corona-overeenkomst’ met werkgevers

Persvoorlichting
Door Persvoorlichting 17 april 2020

De vakbonden FNV, CNV en FBZ doen een dringend beroep op werkgevers in de jeugdzorg om gezamenlijk tot een ‘corona-overeenkomst’ te komen. Ze willen onder andere duidelijke afspraken over beschermingsmiddelen, extra waardering en maatregelen voor de toegenomen werkbelasting en een schadeloosstelling bij corona-gerelateerde beroepsziekten.

‘In de eerste weken van de coronacrisis waren jeugdzorgwerkers vooral bezig om de eerste chaos op te vangen. Nu zien we dat zij op een meer structurele basis hun werk moeten aanpassen. Omdat de omstandigheden daarvoor verre van ideaal zijn, wordt het steeds noodzakelijker om goed voor deze werknemers te zorgen’, zegt Maaike van der Aar, jeugdzorgbestuurder bij de FNV. ‘De richtlijnen en protocollen voor ziekenhuispersoneel zijn erg duidelijk, maar voor de jeugdzorg zijn ze nogal vaag, of voor bepaalde omstandigheden zijn ze er gewoon niet. Dat zorgt voor veel onrust en onduidelijkheid bij werknemers. Daarom nemen we samen met CNV en FBZ het initiatief om, als eerste branche binnen zorg & welzijn, landelijke afspraken met werkgevers te maken. Het is heel belangrijk dat jeugdzorgwerkers worden betrokken bij richtlijnen en protocollen. Dat is tot op heden niet het geval geweest. Alle punten van inzet komen dan ook rechtstreeks van onze leden, de jeugdzorgwerkers. Logisch, want zij zijn degenen die echt weten wat er nodig is op de werkvloer.’  

Steunfonds

Albert Spieseke, bestuurder CNV Zorg & Welzijn: “Het CNV bepleit momenteel bij minister de Jonge en de werkgevers de oprichting van een steunfonds dat moet voorzien in de kosten van ziekte en arbeidsongeschiktheid die het gevolg zijn van het werken in de coronacrisis. Zo’n fonds zou bijvoorbeeld kunnen voorzien in een aanvulling op het inkomen van zieke werknemers”.

Beschermingsmateriaal en testen

Werkgevers zijn verplicht om hun personeel veilig het werk te kunnen laten doen. Daar hoort ook persoonlijk beschermingsmateriaal (PBM) bij. De vakbonden verwachten dat werkgevers zich meer gaan inspannen om hun personeel hierin te kunnen voorzien én uitleggen hoe dit materiaal gebruikt dient te worden. Daarnaast houden de bonden de werkgevers financieel verantwoordelijk voor eventuele testen voor zorgpersoneel op covid-19 en dient er een duidelijke prioriteitstelling te komen voor testen. Momenteel voelt de ene werkgever zich hier wel verantwoordelijk voor en legt de andere werkgever de verantwoordelijkheid bij de werknemers zelf neer.   

Werkdrukmaatregelen

In de hele sector zorg & welzijn is de werkdruk in de jeugdzorg al jaren het hoogst van alle zorgbranches en wordt dit specifiek binnen de jeugdzorg als één van de belangrijkste redenen genoemd om de sector te verlaten. Ook het ziekteverzuim in de jeugdzorg is bewezen het hoogst van alle zorgbranches. Lilian de Groot, onderhandelaar FBZ: ‘Door de coronacrisis neemt de werkdruk nog meer toe. Wij maken ons grote zorgen over de mentale, fysieke en emotionele belasting die nu ontstaat bij werknemers en het herstel daarvan. Vervanging van zieke collega’s en nauwelijks rustmomenten beginnen zijn tol te eisen.’

Van der Aar: ‘Jeugdzorgwerkers die veel beeldbellen zitten te vaak de hele dag en avond achter een scherm, en spanningen in gezinnen en op groepen neemt toe, waardoor extra aandacht vereist is. Ook zien we een toename in de administratieve taken om de verschillen in werkzaamheden vóór en tijdens corona bij te houden. Die administratieve lasten waren al absurd hoog in de jeugdzorg. We willen goede maatregelen treffen om deze problemen aan te pakken.’

Extra waardering

Voor al die extra inzet met gevaar voor eigen gezondheid, vragen de vakbonden een extra waardering, naast de bestaande structurele cao-afspraken. Dit kan in de vorm van tijd en/of geld. Dit mag echter niet uit het bestaande budget van organisaties komen, want dan wordt er geknabbeld aan de werkzekerheid, continuïteit van zorg en de structurele loonruimte in een jeugdsector waar al forse tekorten heersen. Dus naast werkgevers, zal ook het Rijk mee moeten investeren in de zorg en welzijn. Net als het Rijk dit al doet in de profitsectoren.

Lees hier de gehele inzet van de vakbonden FNV, CNV en FBZ (PDF).   

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.