Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Verzoek aan minister De Jonge om oplossingen jeugdzorgstelsel over te nemen  

portret Annika Heerekop
Door Annika Heerekop 23 februari 2020

Jeugdzorgwerkers zitten klem in het huidige stelsel met bureaucratie en tekorten en worden niet goed in staat gesteld de zorg voor kwetsbare jongeren en gezinnen vorm te geven. Zij hebben na vier jaar actievoeren nog geen centrale rol gekregen bij wezenlijk inhoudelijke jeugdzorgvraagstukken in Nederland.

jeugdzorg

Het jeugdzorgbeleid wordt nog steeds top-down besloten en uitgevoerd en organisatie- en gemeentebelangen vieren hoogtij. FNV wil dat minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hun idee voor een nieuw jeugdzorgstelsel 'Drastisch versimpelen in de jeugdzorg' integreert in zijn plannen. Dit schrijft vakbond FNV in een brief aan de minister daags voor zijn beloofde kamerbrief in maart over zijn plannen om de crisis in de jeugdzorg te bezweren.

Ideeën jeugdzorgmedewerker over sector

Maaike van der Aar, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: ‘Onze leden vinden dat het al vijf jaar ontbreekt aan visie en regie in de sector. Dit uit zich in een pingpongwedstrijd tussen Rijk, gemeenten en werkgevers terwijl ondertussen het jeugdzorgschip met medewerkers, kinderen en ouders zinkt. Wij willen dat minister De Jonge naar de ideeën van de sector luistert. En wíj bedoelen daar de jeugdzorgmedewerkers mee. Jeugdzorgmedewerkers hebben geen andere belangen dan verantwoord zorggebruik inzetten. Luister naar hen. Zij weten wat er nodig is om voor de kinderen en gezinnen de benodigde zorg te organiseren.’

In de brief aan minister Hugo de Jonge van VWS geeft FNV Zorg & Welzijn, die de grootste en groeiende groep medewerkers in de jeugdzorg vertegenwoordigt, een visie voor de korte en lange termijn om de jeugdzorg te verbeteren. Voor de korte termijn geeft FNV de minister hun visie over zaken als: tekorten, inkoop, marktwerking, oormerken van budget, verantwoordingsdrang, kwaliteit en samenwerking in de jeugdzorg.

Toekomstvisie jeugdzorgstelsel ‘Drastisch versimpelen’

Een onderdeel van de lange termijn visie zijn de ideeën van de FNV en de leden voor een nieuw jeugdzorgstelsel ‘Drastisch versimpelen in de jeugdzorg’ In deze toekomstvisie krijgt de jeugdzorgprofessional een centrale rol, meer regie en minder beperkingen om de juiste zorg voor kinderen en gezinnen te organiseren. Bureaucratische en tijdrovende schakels bij Rijk, gemeenten en werkgevers worden geschrapt. De rollen van de gemeenten en het rijk worden meer faciliterend.

Ook de schotten tussen organisaties verdwijnen waardoor er geen organisatiebelangen meer meewegen. Daardoor kunnen jeugdzorgwerkers zich losmaken van organisaties en verbinden aan hun expertise. Er ontstaat meer ruimte om samen te werken en kennis te delen met andere professionals. Hierdoor keert er rust in de sector, en het wordt aantrekkelijker om in de sector te komen werken en te blijven werken.

Uitgestoken hand niet meer negeren

Vakbond FNV vraagt met klem de stem van de medewerkers niet te negeren. Iets dat wel is gebeurd rondom de invoering van de Jeugdwet, de decentralisatie van de jeugdzorg in 2015, en de jaren daarna. Van der Aar: ‘Als het ministerie VWS iets moet hebben geleerd van de afgelopen jaren, is dat de stem van de werknemers niet moet worden genegeerd. Alle onderzoeken laten zien dat de zorgen van de jeugdzorgwerkers destijds letterlijk allemaal zijn uitgekomen.’ Werkdrukcijfers, arbeidsmarktonderzoeken met verloop en verzuimcijfers bevestigen volgens FNV voortdurend de boodschap van jeugdzorgwerkers. Maar ook over de tekorten in de sector en de oorsprong van administratieve lasten bleken zij gelijk te hebben. ‘Zij brengen oplossingen aan, vanuit hun vakkennis en kennis van de sector. Opnieuw deze signalen en uitgestoken handen negeren, zou zeer onverantwoord zijn,’ concludeert Van der Aar.

Rondgang door Nederland

Op dit moment organiseert FNV Zorg & Welzijn door het hele land in gesprekken met jeugdzorgwerkers en werkgevers over het jeugdzorgplan. Op 11 juni zullen zal de vakbond deze gedragen visie tijdens een bijeenkomst presenteren aan Tweede Kamerleden, gemeenten, VNG, Jeugdzorg Nederland en werkgevers.