Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Overgangsregeling regieverpleegkundigen

Redactie
Door Redactie 26 juni 2019

Er is een overgangsregeling voor verpleegkundigen die in het register regieverpleegkundige willen worden opgenomen maar nog niet aan alle voorwaarden voldoen. Er is echter de nodige onrust ontstaan onder verpleegkundigen. Omdat wij veel vragen krijgen over het voorbereidende proces van de wet BIG II en over onze standpunten in deze kwestie, hebben we een en ander op een rijtje gezet.

Diploma blijft waardevol, inservice opgeleid personeel word erkend

In eerste instantie leken vooral inservice opgeleiden te lijden onder de nieuwe wet BIG II. Doordat wij mee hebben gepraat, hebben we devaluatie van het inservice + diploma én devaluatie van het HBO-V diploma dan voor 2012 is behaald kunnen voorkomen. Wij beschouwen deze overgangsregeling dan ook als een succes. 

Welke functies zijn nodig voor goede zorgverlening?

Dit is een vraag waar wij niet over beslissen. Ook bepalen wij niet hoe er onderscheid gemaakt wordt in die functies. Dit is aan de werkgever en de overheid. Wij bemoeien ons vooral voor de gevolgen voor werknemers. Wat ons betreft is de opsplitsing in 2 niveaus verpleegkundigen niet absoluut noodzakelijk.

FNV Zorg & Welzijn heeft geen stem in de formele wet

De minister heeft een besluit genomen over deze wet. Hij is hierbij geadviseerd door een commissie van deskundigen en een groot aantal belanghebbende partijen. Een van die partijen is FNV Zorg & Welzijn. De enige reden dát wij gehoord werden is dat wij actief hebben aangegeven te willen meepraten. Wij – of een van die andere partijen – hebben echter geen formele stem. We zijn alleen gehoord. Wel hebben we onze standpunten regelmatig in de Branche Advies Raden (BAR) van in ieder geval de ziekenhuizen en GGZ  besproken en getoetst. 

Herregistratie over 6 jaar

In de overgangsregeling kan iedereen zich zonder toets inschrijven in het register waar hij of zij denkt te horen. Bij herregistratie moet iedereen aantonen werkzaam te zijn op een passende functie. Dit kan dus als register verpleegkundige of regieverpleegkundige zijn. Praktisch gezien is deze herregistratie pas over 6 jaar; de wet gaat volgend jaar zomer in en dan is er nog een overgangstermijn  van 5 jaar.

Voldoende opleiding én passende functie 

Een diploma op een bepaald niveau is niet voldoende om bij herregistratie over 6 jaar in het register regieverpleegkundige te blijven. Iedereen moet aantonen een functie te bekleden als regieverpleegkundige én het bij regieverpleegkundige gewenste opleidingsniveau te hebben. Dit kan zijn door een toets of door bijscholing.

Wat is een regieverpleegkundige?

De functie regieverpleegkundige bestaat op dit moment alleen in experimentele vorm. Verder is er nog veel onduidelijkheid. Bijvoorbeeld over:

  • Hoe de functie er precies uit gaat zien
  • Hoe deze in het kader van het FWG systeem (het functiewaarderingssysteem) gewaardeerd gaat worden
  • Hoeveel regieverpleegkundigen er gaan komen in verhouding met ‘gewoon’ verpleegkundigen 

Hier hebben werkgevers nog veel aan te doen.

Zijn er voldoende functies voor regieverpleegkundige?

Hier zijn wij bezorgd over: zijn er straks voldoende functies waarin de regieverpleegkundige bij herregistratie kan aantonen dat hij of zij niet alleen voldoende is opgeleid, maar ook werkzaam is in de functie van regieverpleegkundige? Wij weten niet zeker of de arbeidsmarkt voldoende banen biedt voor de straks op niveau regieverpleegkundige opgeleiden. Wij eisen dan ook meer duidelijkheid van werkgevers over de hoeveelheid aangeboden functies. 

Toetsing en scholing 

Wij hebben voorgesteld om ook de inservice + opgeleiden die bij herregistratie na 6 jaar in het register regieverpleegkundige willen blijven te toetsen. Extra scholing of bijscholing moet maatwerk zijn, gericht op het behalen van het vereiste niveau. Wat betreft ons, maar ook de andere bonden en gezamenlijke werkgevers BOZ, mag de scholing maximaal 1 jaar duren. Ook moet deze maatwerk en dus flexibel zijn. Eerder verworven competenties (EVC) vrijstellingen kunnen hier worden toegepast. Geen brede en langdurige opleiding dus. Tenzij je alsnog het volledige HBO-V diploma wil behalen.

Opleidingstraject en toetsing nog niet zeker

Hoe een toets en opleidingstraject eruit gaat zien is nog niet duidelijk. Wij willen wel betrokken blijven van de uitwerking van deze onderwerpen en willen verpleegkundigen uit eigen kring bij het ontwerp van toets en scholing betrekken.

Lees ook de brief van Minister Bruins aan de Tweede Kamer over dit onderwerp.