Werkgever doet integraal voorstel voor cao DB Cargo NL

Enkel een loonbod bij aanpassen ontziemaatregelen

Redactie
Door Redactie 13 juni 2024

Op 6 juni hebben werkgever en vakbonden opnieuw onderhandeld over de cao DB Cargo NL. Na deze vierde dag ligt er een voorstel van de werkgever. Wij leggen dit aan onze leden voor: kunnen wij onderhandelen over het voorstel van de werkgever?

Cao-nieuws

Integraal voorstel van werkgever

De werkgever geeft aan dat er onder druk van DB Cargo Duitsland alleen een loonbod aangeboden mag worden als er een aanpassing op de huidige ontziemaatregelen wordt opgenomen. Hieronder een citaat uit de brief van de werkgever:

 • Looptijd, loon en vergoedingen:
  • De looptijd van de cao van 1 juli 2024 tot 1 juli 2026.
  • Verhoging loon + hieraan gerelateerde vergoedingen van 3,9% per 1 oktober 2024 en van 3,1% per 1 oktober 2025.
  • Verhoging van de vergoeding Bereikbaar in vrije tijd (art. 128 cao) van € 17,57 bruto naar € 25 bruto, ingangsdatum 1 juni 2024.
  • De vergoeding voor overschrijding rusttijd bij overnachting in buitenland (art. 125 cao) is van toepassing op overnachtingen in binnen- en buitenland en geldt zowel voor de machinist nationaal als de machinist internationaal.
 • Ontziemaatregelen (55+/57+/60+/GIOW) Nieuwe regeling.
 • De ontziemaatregelen blijven bestaan voor medewerkers in roulerende diensten en bewegen mee met de AOW-leeftijd volgens het volgende schema:
  • 55+-regeling: op het moment dat zij de AOW-leeftijd bereiken minus tien jaar.
  • 57+-regeling: op het moment dat zij de AOW-leeftijd bereiken minus acht jaar.
  • 60+-regeling: op het moment dat zij de AOW-leeftijd bereiken minus vijf jaar.
  • GIOW: het kalenderjaar waarin zij de AOW-leeftijd bereiken minus tien jaar. Voor medewerkers zonder roulerende diensten komen de ontziemaatregelen te vervallen. Overgangsregeling voor medewerkers die vóór 1 juli 2024 in dienst zijn.
  • Alle medewerkers die geboren zijn vóór 1 juli 1974 kunnen gebruik blijven maken van de ontziemaatregelen (55+/57+/60+/GIOW) zoals die zijn beschreven in de huidige cao.
  • Voor medewerkers die werkzaam zijn in roulerende diensten wordt de ingangsdatum gekoppeld aan de AOW-leeftijd. Er komt een ingroeimodel naar deze nieuwe ingangsdatum.
 • Pilot roosteren, artikel 41 en 43 cao. Om meer flexibiliteit te creëren in de roosters wordt een pilot gehouden gedurende een jaar.
  • Hierbij wordt beproefd wat het effect is als bij de dienstlengte en het aantal inzetten geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen het soort rooster (normaal, lang en -voor internationale machinisten- 12 uur).
  • Het aantal inzetten (gemiddeld maximaal 9 per twee weken) en de arbeidstijd (gemiddeld 36 uur per week over een periode van 13 weken) blijft ongewijzigd.
  • Het beoogde effect is een aantrekkelijker en gezonder werkpakket voor machinisten en meer efficiency voor de organisatie.
  • De pilot wordt begeleid door een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de vakorganisaties en DB Cargo NL. Bij een succesvolle afronding van de pilot volgt aanpassing van artikel 41 en 43 cao.

Aanpassen ontziemaatregelen

Aanpassingen van de huidige ontziemaatregelen was vanuit FNV Spoor geen voorstel. De werkgever mag echter geen loonbod doen zonder een aanpassing in de huidige ontziemaatregelen. We hebben bij de werkgever aangegeven dat we dit voorstel neutraal gaan voorleggen aan de leden. Ben jij akkoord dat wij, FNV Spoor, verder kunnen onderhandelen over het voorstel van de werkgever?

Klik hier om je reactie te geven

Volgende week gaan we dit aan de BKG FNV Spoor toelichten.

Heb je vragen?

Heb je vragen over het proces en de onderhandelingen, dan kun je je wenden tot Birgitte Staal (bestuurder FNV Spoor). Heb je vragen over de inhoud van het voorstel, wend je dan tot de werkgever, DB Cargo NL.

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.