Gezamenlijk statement FNV Transport en Logistiek, CNV en TLN

Over de voortzetting van de Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU)

Redactie
Door Redactie 26 april 2024

Om werknemers met zwaar werk te kunnen ontzien, is in het Pensioenakkoord van 2019 afgesproken dat werknemers de mogelijkheid geboden wordt maximaal drie jaar voor hun AOW-leeftijd te stoppen met werken. Ter overbrugging van de periode tot aan hun AOW-leeftijd mag de werkgever een bedrag ter hoogte van een netto AOW-uitkering voor alleenstaanden aan de werknemer uitbetalen, zonder dat daarover een zogeheten RVU-boete hoeft te worden betaald. 

chauffeur

Deze regeling, bekend geworden als de RVU, is een tijdelijke regeling die per eind 2025 afloopt. Cao-partijen wijzen er op dat deze RVU dan ook wordt aangeduid als een overgangsmaatregel en dat in het pensioenakkoord gesteld wordt dat “het doel […] is zo snel mogelijk te komen tot een structureel pakket aan maatregelen, dat uiterlijk in werking kan treden voor de afloop van de bovengenoemde overgangsmaatregelen.”

Cao-partijen in het beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen achten het van belang dat ten minste de huidige mogelijkheden om te komen tot een RVU-regeling worden voortgezet. Er zullen bepaalde leeftijdscategorie├źn zijn waarvoor de huidige duurzame inzetbaarheid maatregelen te laat komen. Cao-partijen moeten daarbij in de gelegenheid gesteld worden om samen de criteria te bepalen op grond waarvan werknemers van de regeling gebruik kunnen maken. 

Wij komen hiertoe, omdat:

  • wij constateren dat wij een inhoudelijk goede regeling hebben opgezet die voldoet aan de beoogde doelstellingen en recht doet aan de afspraken in het pensioenakkoord;
  • wij in toenemende mate vragen ontvangen van werknemers die zich zorgen maken dat zij na 2025 geen gebruik meer kunnen maken van de RVU;
  • wij als cao-partijen er waarde aan hechten duidelijkheid te verkrijgen over de mogelijkheden, zodat wij op korte termijn aan tafel kunnen over de wijze waarop de regeling kan worden voortgezet.
Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.