Vakbondsoverleg ProRail

Over de pauzeregeling, functieverbreding, de cao-enquête en meer

Redactie
Door Redactie 5 december 2023

Op 28 november zijn de FNV-kaderleden van ProRail weer bij elkaar gekomen in een Bedrijfskadergroepbijeenkomst (BKG) om de lopende zaken te bespreken.

Aanvulling Bedrijfskadergroep

We hebben zes nieuwe BKG-leden verwelkomd, allemaal vanuit de afdeling VL, te weten: Mandy van Sloten (brugwachter Zwolle), Yoran Spijkers (Staf VL), Niels v.d. Bunt (Rotterdam), Ron Duyvestein (Den Haag), Willem Bos (Zwolle) en Martijn Selier (Eindhoven). Tevens heeft Ronald van Beek aangegeven de BKG te verlaten. Op dit moment hebben we nog vacante plekken bij de afdelingen CM, Projecten, Staven en ICT, plus één nieuwe vacante plek bij AM. Werk je op een van deze afdelingen en lijkt het je leuk om je als FNV-lid verder te ontwikkelen en op jouw locatie/binnen jouw afdeling te fungeren als schakel tussen de FNV en de collega’s? Meld je dan aan, of mail ons voor meer informatie via martin.meijer@prorail.nl.

Update Pauzeregelingen

We hebben opnieuw gesprekken gevoerd met de werkgever over de toepassing van de pauzeregeling zoals deze bedoeld is in de cao. Voor VL zal er een memo komen vanuit ProRail waarin wordt verduidelijkt dat plannerdiensten bij de treindienstleiders niet bedoeld zijn om als aflosdienst in te zetten en voor de DVL-groep worden er verschillende scenario’s onderzocht om pauzes te kunnen gaan garanderen. Voor het OBI zal er ook nader onderzocht worden hoe pauzes gegarandeerd kunnen worden.

Update Functieverbreding

In het vakbondsoverleg van 27 november 2023 zijn de vakbonden bijgepraat over de vernieuwde opzet van Functieverbreding. Op 7 december 2023 zal een verdiepende sessie volgen. De komende weken zullen de postteams worden bijgepraat en zal eraan gewerkt worden om de laatste puntjes op de i te zetten. De verwachting vanuit ProRail is dan dat vanaf 8 januari 2024 alles helemaal helder moet zijn en vanaf dan zullen alle medewerkers ook geïnformeerd gaan worden. Voor ons betekent dit dat wij ook pas met onze achterbanraadpleging kunnen beginnen vanaf 8 januari, want we kunnen nog niet praten over zaken die nog onder embargo staan. We hebben aan ProRail aangegeven dat dit dus invloed kan hebben op de beoogde tijdlijn.

Herinrichting personeelsplanners VL

Op korte termijn zal er een adviesaanvraag komen voor een herinrichting van de personeelsplanners bij VL. Vanuit de planners zijn er bij ons zorgen binnengekomen omtrent (gedeeltelijke) centralisatie, het deels verdwijnen van de planners op de posten, een inkrimping van het totale aantal planners en een loopbaanpad dat wordt geschetst van operationele planner naar tactische planner, met daarbij maar een beperkt aantal plekken in de tactische plannergroep. Vanuit FNV zijn wij geen voorstanders van gedwongen centralisatie en inkrimping/bezuinigingen in een groep die toch al een veel te hoge werkdruk ervaart. We volgen deze ontwikkelingen dus op de voet!

Medezeggenschapsverkiezingen

Het nieuwe reglement voor de medezeggenschap is doorgenomen, evenals de inhoud van het werk als MZ-lid. Bij deze een oproep aan alle FNV-leden die interesse hebben in deelnemen aan de medezeggenschap: als je meer informatie wilt over MZ-werk, mail ons dan via martin.meijer@prorail.nl en denk vast na over de vraag of je zitting zou willen nemen in de OR of in een OC. De OC’s zullen onafhankelijk van het reguliere MZ-verkiezingstraject geïnstalleerd worden. Voor de daadwerkelijke aanmelding voor de MZ als FNV-kandidaat zal later nog een aparte oproep volgen.

Cao-onderhandelingen

In het eerste kwartaal van 2024 staat de eerste aftrap gepland voor de nieuwe cao-onderhandelingen, waarbij de onderhandelingspartijen nader kennis zullen maken. De daadwerkelijke onderhandelingsgesprekken staan gepland voor het tweede kwartaal. Om goed voorbereid te zijn, zullen we rond 15 december een enquête rondsturen om op te halen wat voor jullie de belangrijkste punten zijn. Deze enquête zal sluiten op 15 januari 2024, zodat we de uitkomsten in de volgende BKG-bijeenkomst op 30 januari 2024 kunnen bespreken en vanuit daar onze voorstellenlijst kunnen opstellen. We roepen jullie allemaal op de enquête in te vullen. We hebben in de BKG besloten om alle ProRail-medewerkers de mogelijkheid te bieden om de enquête in te vullen. Uiteraard hebben alleen de antwoorden van onze leden invloed op de totstandkoming van de definitieve voorstellenbrief die uiteindelijk in de BKG wordt vastgesteld. Dit is je kans om invloed te pakken op de onderhandelingen. Laat die niet schieten, want je bent niet voor niets lid!

Bedrijfsbrandweer Kijfhoek

Voor de nieuw in te richten bedrijfsbrandweer op de Kijfhoek kwam het verzoek tot andersoortige roosters die buiten onze standaard cao-richtlijnen vallen, maar die wel gebruikelijk zijn bij andere organisaties met soortgelijk werk, zoals bij de brandweer zelf. Op dit moment loopt de werving van brandweerlieden en zijn de medewerkers waarop de arbeidsvoorwaarden van toepassing zijn nog niet in deze functie werkzaam. Vooruitlopend willen we wel dat deze groep gewoon onder de cao valt en hieraan rechten kan ontlenen. We hebben met de werkgever afgesproken dat voor deze speciale groep een voorlopige functiewaardering en beloning geldt inclusief de roosterafwijking en dat wij aan het eind van het eerste jaar operationele dienst gaan evalueren met de groep brandweerlieden.

Visie op zelfroosteren

ProRail heeft een voorstel gedaan om zelfroosteren voor iedereen verplicht in te voeren vanaf 2027. We hebben hier intern over gesproken en houden nog steeds vast aan ons eerdere standpunt: we zijn tegen een verplichte invoering, ook niet voor nieuwe medewerkers of wanneer er een bepaald animopercentage behaald is! Als het systeem goed werkt, verkoopt het zichzelf, en tot die tijd kunnen beide systemen prima naast elkaar functioneren en is ons grootste belang dat we de rechten voor zowel zelfroosteraars als basisroosteraars goed borgen in de cao.

Samen sterk

Wellicht wil jouw ongeorganiseerde collega nu ook meedoen met de FNV, maar heb je haar/hem nog niet eerder gevraagd om lid te worden. Schroom niet en vraag die collega! Zo laat jij jouw tevredenheid zien, zorg je voor een stevige achterban en solide basis voor volgende afspraken. Als dank ontvang je 10 euro aanbrengbonus.

Nodig je collega uit om lid te worden

Volgende overleg 

De volgende BKG-dag zal plaatsvinden op 30 januari. Heb je vragen, schroom dan niet om een van de kaderleden op te zoeken, of mail ons via carl.kraijenoord@fnv.nl 

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.