Update lopende zaken ProRail

Redactie
Door Redactie 4 juli 2023

Op 27 juni jl. zijn de FNV-kaderleden van ProRail weer bij elkaar gekomen in een Bedrijfskadergroep-bijeenkomst (BKG) om de lopende onderwerpen te bespreken. Hieronder een overzicht van de lopende zaken.

Update lopende zaken ProRail

Enquête medezeggenschap

Vanuit de or is een enquête naar alle medewerkers gestuurd met een viertal vragen over de vormgeving van medezeggenschap binnen ProRail. Hierin staan ook zaken die de rol van de vakbond binnen de medezeggenschap rechtstreeks raken. Graag willen wij onze leden vragen deze enquêtevragen goed door te lezen en in te vullen. Wij willen niet dat de positie van de vakbond slechter wordt dan deze nu is! Voor nadere toelichting bij de vragen kun je je altijd tot een van de kaderleden wenden, of mail ons via martin.meijer@prorail.nl.

Locatiebezoeken Carl Kraijenoord

Om kennis te maken met onze leden en informatie rondom belangrijke zaken op te halen, zal onze FNV-bestuurder Carl Kraijenoord de diverse locaties binnen ProRail bezoeken. Voor een aantal locaties staan de bezoeken reeds gepland. De locaties waar nog niets gepland staat, zullen na de zomer volgen. Het overzicht van de bezoeken en locaties vind je op onze Focuspagina.

Pensioenafspraken

Nu de nieuwe pensioenwet door de Eerste Kamer is, zijn er afspraken gemaakt over wanneer het best het gehele vermogen van het pensioenfonds vanuit het huidige systeem (oude pensioenwetgeving) kan worden overgezet naar het nieuwe systeem (nieuwe pensioenwetgeving). Dit noemt men invaren. Hiervoor moet de dekkingsgraad minimaal 100% zijn.

Afgesproken is dat er boven de 110% sowieso wordt ingevaren, tussen de 107-110% zullen er nadere overleggen worden gevoerd en onder de 107% wordt er niet ingevaren. De huidige dekkingsgraad ligt nu boven de 126%, dus als we nu zouden invaren, dan levert dat geen problemen op. Alle actieve deelnemers halen dan het huidige verwachte pensioenbedrag. Echter, we mogen pas op zijn vroegst invaren per 1 januari 2025 en we weten nu nog niet hoe hoog de dekkingsgraad dan zal zijn. Mocht deze veel lager uitvallen, dan kunnen we het invaren nog uitstellen.

Vakbondsopleiding Veilig en Gezond Werken

FNV biedt voor alle leden die het leuk vinden om zich met veiligheids- en gezondheidsgerelateerde arbeidszaken bezig te houden een opleiding Veilig en Gezond Werken aan. De volledige folder hierover is te lezen op onze Focuspagina. Meld je vooral aan bij interesse en help met het realiseren van een veilige en gezonde werkomgeving!

Persoonlijk Ontwikkelbudget

De afgelopen periode zijn er diverse signalen bij ons binnengekomen van mensen bij wie wellicht ten onrechte de aanvraag voor gebruik van het POB is afgewezen. Heb jij een dergelijke negatieve ervaring? Mail ons dan via martin.meijer@prorail.nl zodat we hier nader mee aan de slag kunnen.

Functieverbreding

Rondom het thema functieverbreding zijn er een hoop zaken waar we als vakbond onze vraagtekens bij hebben. Het geheel lijkt heel erg op een gekunsteld verhaal om de compensatietoeslag binnen Verkeersleiding permanent te rechtvaardigen en lijkt op veel vlakken zijn doel voorbij te schieten. We weten niet of we hier in de huidige gepresenteerde vorm wel achter staan.

Ook is er nog te veel onduidelijk over alle gevolgen, zowel voor de verkeersleiders als binnen de staf. We blijven hier als kaderleden over in gesprek, zowel onderling als met de werkgever en zullen waar nodig ook onze leden raadplegen. Ga hierover ook vooral in gesprek met jouw kaderlid en/of tijdens de locatiebezoeken van Carl.

Zelfroosteren

ProRail heeft de ambitie uitgesproken om binnen Verkeersleiding in 2027 geheel over te gaan op zelfroosteren en heeft aan de vakbonden gevraagd hierover afspraken te maken. Wij willen als vakbond geen afspraken maken over bepaalde animopercentages waarbij iedereen verplicht over zou moeten naar dit systeem.

Ons standpunt is dat zelfroosteren op vrijwillige basis moet zijn, ook voor nieuwe collega’s. Het systeem moet zichzelf verkopen als het naar tevredenheid werkt. Tot die tijd kunnen het basisrooster en zelfroosteren naast elkaar bestaan. We willen wel meewerken om aanvullende teksten in de cao op te nemen voor de mensen die willen zelfroosteren, zodat hun rechten ook duidelijk zijn. We  staan niet achter een verplichte overgang!  

Tot zover weer het laatste nieuws! De volgende BKG-dag zal plaatsvinden op 26 september. Heb je vragen, schroom dan niet om een van de kaderleden op te zoeken, of mail ons via carl.kraijenoord@fnv.nl.

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.