Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Uitslag cao-enquête ProRail

FNV Spoor zet in op verbetering loon, loongerelateerde vergoedingen en pensioen

Redactie
Door Redactie 3 november 2022

De cao ProRail verloopt op 1 januari 2023. Dit betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden over de inzet richting 2023. Daarom konden leden en niet-leden de afgelopen weken hun mening geven over de nieuwe cao.

cao-nieuws ProRail

De enquête is door vele honderden werknemers van ProRail, van diverse leeftijden, standplaatsen en bedrijfseenheden, ingevuld. Ook veel collega’s die (nog) geen lid zijn van FNV Spoor hebben de moeite genomen om de enquête in te vullen en geven daarmee aan betrokken te zijn bij hun cao. In dit bericht delen we de uitkomsten van de cao-enquête.

Hoe steken we de onderhandelingen in?

Tijdens de vorige cao-onderhandelingen is, door inzet van collega bonden CNV en VHS, in het cao-akkoord opgenomen dat er pas inhoudelijk over een volgende cao zou worden onderhandeld als de werkbeleving en onvrede bij VL-medewerkers zouden zijn aangepakt. Dit is overduidelijk nog niet het geval. Het onderzoek heeft veel langer geduurd dan gedacht. Daardoor zijn de problemen op dit moment nog onvoldoende verbeterd. Daarbij verdienen vergelijkbare problemen binnen andere onderdelen van ProRail een zelfde zorgvuldige aanpak. 

Verbetering loon, loongerelateerde vergoedingen en pensioen

Vanwege de bestaande cao-afspraak om niet inhoudelijk over een nieuwe cao te onderhandelen voordat de problemen serieus zijn verbeterd, hebben we voorgesteld om in de cao voor 2023 in te zetten op het verbeteren van loon, loongerelateerde vergoedingen en pensioen. Daarbij gaat het om loon, koopkrachtbehoud, koopkrachtverbetering, toeslagen en het pensioen. Een overtuigende meerderheid van 98,92% van de FNV Spoor leden heeft in de enquête laten weten deze koers te steunen. Bij de niet-leden was er bij 96,3% van de deelnemers steun voor de cao-inzet op verbetering van de financiële componenten.

Looneis

De FNV zet in op een APC-afspraak in elke cao. De APC (automatische prijs compensatie) is een cao-afspraak waarmee de lonen ieder jaar in ieder geval automatisch meestijgen met de inflatie. Zo wordt koopkracht behouden. Bovenop de APC kan een loonsverhoging worden afgesproken. Ruim 91% van alle deelnemers aan de enquête geeft aan graag een APC-afspraak in de nieuwe cao te willen. Wanneer we alleen naar de leden van FNV Spoor kijken, is dit 92,95%. Verder geven velen aan graag een koopkrachtverbetering in de vorm van een vast nominaal bedrag voor iedere werknemer te willen afpreken. Dit om de verschillen in het loongebouw te verkleinen.

Mentale en fysieke belasting van het werk

Uit de resultaten van de enquête blijkt dat er in sommige functies meer mentale of fysieke belasting wordt ervaren dan in andere functies. Bij de fysieke belasting van het werk komen naast roosters en bezetting ook pauzes, een veilige werkomgeving en ouderenbeleid vaak aan de orde. Een kwart van de respondenten geeft daarnaast aan onvoldoende zeggenschap over het rooster en de werktijden te hebben.

Voorstellenbrief en proces

Met de uitkomsten van de enquête gaan we nu aan de slag met het opstellen van onze voorstellenbrief richting de werkgever. Zodra de voorstellenbrief klaar is delen we deze natuurlijk en informeren we je over het verdere proces. Heb je vragen? Neem dan gerust contact op. Dat kan via de mail: roos.rahimi@fnv.nl of telefoon 06-15874982.