Update maand juli voor werknemers bij ProRail

Redactie
Door Redactie 29 juli 2022

Er is deze maand weer veel gebeurd bij ProRail. In deze update vertellen we je meer over het cao-traject, bezetting kantoren in verband met hybride werken, maatregelen coronabesmettingen, zelfroosteren, onrustig op de afdeling Finance en nog meer.

Update ProRail juli 2022

Cao-traject

Zoals jullie weten, zijn er verbeteringsvoorwaarden gesteld om de nieuwe cao-onderhandelingen te kunnen starten. FNV Spoor constateert dat ProRail met heel veel dossiers bezig is. Concreet moeten de resultaten nog blijken. In november gaan de vakbonden een start maken met het cao-traject. Hierbij heeft FNV Spoor wel aangegeven, gezien de vele dossiers die lopen, zich met name te willen focussen op koopkrachtbehoud voor de leden bij ProRail. FNV Spoor onderhandelt echter op basis van 2 punten: input leden en arbeidsvoorwaardenbeleid van de FNV. In september krijgen alle ProRail medewerkers de gelegenheid om input te leveren voor de komende cao-onderhandelingen. Wij zijn benieuwd naar de mening van de leden en niet leden. Alleen de input van de leden telt mee voor totstandkoming van de voorstellen van FNV Spoor. Wil je invloed hebben op je arbeidsvoorwaarden en niet langer meeliften op de collega’s die al jaren lid zijn? Word dan lid.

Bezetting kantoren in verband met hybride werken

ProRail heeft naar aanleiding van hybride werken onderzoek gedaan en geconstateerd dat de kantoren schaars bezet zijn. Er wordt nagedacht over hoe daar mee om te gaan. FNV Spoor heeft gevraagd om ge├»nformeerd te worden omtrent monitoren van de kantoren en de beschikbaarheid van de ruimtes. 

Maatregelen coronabesmettingen

ProRail is op de posten heel alert wat betreft toename van de besmettingen. FNV Spoor heeft aangegeven dat een routeplan ProRail breed opgenomen moet worden in de RI&E. De overheid heeft namelijk deze verantwoordelijkheid bij de werkgevers neergelegd.

ZBO

De behandeling in de Tweede Kamer is voor de 8e keer uitgesteld tot in september. FNV Spoor heeft samen met vele andere stakeholders in de sector duidelijk aangegeven geen meerwaarde in dit traject te zien. Het is een kostbaar traject wat geen voordelen oplevert. 

Afdelingen CM en Incidentenbestrijding

FNV Spoor heeft aandacht gevraagd voor de onduidelijkheid bij de afdelingen CM en Incidentenbestrijding over het indelen van de medewerkers in de juiste functieschaal. 

Bij CM hebben medewerkers opleidingen gedaan om zich te ontwikkelen naar een hoger niveau, maar zien dat niet terug in de functiewaardering. Er zijn medewerkers capaciteitsverdeling A en B op functiegroep 8 en 7. De medewerkers die in B zijn geplaatst vinden dat zij hetzelfde werk doen als de medewerkers die in A zijn geplaatst. De verdeling van de mensen die werkzaam zijn binnen dezelfde afdeling over de functiegroepen is niet helder. ProRail bespreekt dit met de OC. De uitkomsten hiervan zullen met FNV Spoor gedeeld worden.

Bij ICB speelt iets soortgelijks. Daar worden medewerkers aangenomen in bijvoorbeeld medewerker ICB-C omdat die functie vacant is, vervolgens doen zij dezelfde opleidingen en hetzelfde werk als een medewerker met het profiel van medewerker ICB-B, maar krijgen niet dezelfde functiegroep. Volgens FNV Spoor sluit dit niet aan bij de afspraken die gemaakt zijn, rondom verplichte opleidingstrajecten met de medezeggenschap. De onvrede groeit daardoor. Daarnaast speelt binnen ICB ook dat de problematiek rondom management steeds groter wordt. FNV Spoor vraagt hier dringend aandacht voor. 

Afdeling Finance

FNV Spoor heeft verschillende signalen ontvangen van onrust bij afdeling Finance. De volgende problemen spelen volgens de medewerkers die FNV benaderd hebben:

  • Besluiten van management worden niet/nauwelijks begrepen;
  • Lijkt erop dat zaken vanuit management worden doorgedrukt en deze zijn nauwelijks bespreekbaar;
  • Werkdruk is hoog, vooral bij medewerkers die het werk doen, de lager ingeschaalde mensen dus;
  • Diverse medewerkers durven het gesprek nauwelijks aan omdat ze bang zijn daardoor in een vervelende situatie te komen, uitspraak: als ik teveel tegengas geef verlies ik mogelijk mijn baan, dit is nauurlijk een uitspraak die wel vraagtekens oproept;
  • Situatie is bekend bij de OC Finance, maar dat levert weinig concreets op. Management wuift zogezegd de zorgen van de medewerkers weg;
  • Lager ingeschaalde medewerkers vinden geen steun bij de hoger ingeschaalde medewerkers.

FNV Spoor heeft dit met ProRail gedeeld. Ook zullen wij de vinger aan de pols houden en hebben aangedrongen om gesprek hierover tussen management, OC en medewerkers snel op te pakken. 

Zelfroosteren

Binnen de werkgroep is veel werk verzet. Het overstappen op zelfroosteren gaat tot nu toe allemaal op basis van vrijwilligheid. Er is nog geen besluit over hoe de implementatie daarna zal gaan. FNV Spoor vraagt aandacht voor breed delen van de communicatie. Op dit moment communiceert men naar planners, zodat de planners de vragen kunnen beantwoorden. FNV Spoor is echter van mening dat er ook aandacht moet zijn voor communicatie via lijnmanagement. 

Update VL

Werkplekonderzoek

ProRail gaat zo snel mogelijk maatregelen nemen die noodzakelijk zijn, of relatief snel doorgevoerd kunnen worden. Voor een aantal langere termijn maatregelen moet nog financiering gevonden worden. Hierover zijn er gesprekken gaande met RvB. 

Werkbelevingsonderzoek

Er is een 3-ledige aanpak voor het vervolg opgesteld. Stroom 1 is de post specifieke aanpak. Stroom 2 bevat de VL-brede aanpak. Stroom 3 heeft te maken met de toekomstvisie van VL. Het MT moet de stip op de horizon neerzetten en duidelijk maken hoe alles wat er gebeurt daaraan bijdraagt. Dit wordt in september opgepakt.

Vanuit FNV Spoor hebben wij aangegeven dat bij de overlegtafel veel teruggekoppeld wordt, waardoor de overlegpartners de samenhang van bepaalde dossiers zien. De communicatie richting de werkvloer is nog steeds niet goed. Het gesprek wordt niet voldoende gevoerd en medewerkers snappen niet hoe dingen met elkaar samenhangen. Hier hebben we dan ook aangedrongen om de gesprekken die nodig zijn zo snel mogelijk op te pakken, zodat betrokkenen dezelfde informatie krijgen en weten welke acties in gang gezet zijn. Veel medewerkers hebben nu een informatie achterstand.

Fijne vakantie

Van 1 tot 22 augustus is FNV-bestuurder Roos Rahimi vrij en niet bereikbaar. Voor degenen die op vakantie gaan, geniet van jullie vakantie en zorg dat je uitgerust en opgeladen terugkomt. Voor de leden die moeten werken, let goed op jezelf en weet dat jullie Nederland en alle toeristen in beweging houden en daar mogen jullie heel trots op zijn!

Contact

Wil je contact met Roos opnemen? Dan kan dat via mail: roos.rahimi@fnv.nl of telefoon 06-15874982. 

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.