Meer en meer maatregelen tegen grensoverschrijdend gedrag in zwembranche

Redactie
Door Redactie 10 april 2019

Organisaties uit de zwembranche nemen steeds meer maatregelen tegen grensoverschrijdend gedrag. Dit blijkt uit een onderzoek dat eind 2018 is afgerond. De maatregelen zijn bedoeld om de zwembranche (nog) veiliger en plezieriger te maken voor elke zwembadgebruiker.

Openbaar zwembad

Aanleiding onderzoek

Aanleiding voor het onderzoek was ‘Code Blauw’, een bewustwordingscampagne over grensoverschrijdend gedrag. Dit was een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB). Onderdeel van deze campagne was een branchebreed onderzoek naar ervaren ongewenst gedrag en (het effect van) maatregelen en initiatieven die de KNZB, de Nationale Raad Zwemveiligheid, Optisport, Laco, Sportfondsen, RECRON, Nederlandse Onderwatersportbond (NOB), Reddingsbrigade Nederland, de Nederlandse Culturele Sportbond (NCS), de Verenging Sport en Gemeenten (VSG) en vakbond FNV hebben genomen om grensoverschrijdend gedrag in de zwembranche tegen te gaan. In totaal hebben 173 mensen de online vragenlijst ingevuld.

Onderzoek

Het onderzoek is in april 2015 gestart om de meest actuele cijfers boven water te krijgen. Over de jaren heen blijkt er een stijging in met name verbale en seksuele intimidatie, pesten, belediging, bedreiging, lichamelijk geweld en verbaal geweld. Deze laatste is in de afgelopen jaren zelfs gestegen met ruim 10%. 

Maatregelen

Meer en meer organisaties uit de zwembranche vragen van hun medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Ruim 90% van de respondenten van het onderzoek gaven aan met een VOG te werken. In 2016 was dit slechts 50%. Voor zweminstructeurs wordt de VOG het meest aangevraagd (76.6%), gevolgd door trainer/coaches (51,8%), medewerkers (51,1%) en voor vrijwilligers (49,6%). Dit is een verdubbeling van de aanvragen ten opzichte van de start van het onderzoek in 2015. 

Gedragsregels

Binnen de zwembranche is meer en meer aandacht voor gedragsregels. Nieuwe leden van zwemverenigingen worden hier actief op gewezen. 75% van deze nieuwe leden is dan ook op de hoogte van de geldende afspraken, ruim 3 keer zoveel als in 2016. Ook geeft 84% van de respondenten aan bekend te zijn met de gedragscode Zwembranche (onder leiding van NRZ opgesteld in 2011), die zich richt op het gedrag van het kader/medewerkers.

Calamiteitenplan

Een klein 70% van de respondenten gaf aan op het werk een calamiteitenplan te hebben, ruim meer dan de krap 50% in 2016. 

Vertrouwenspersoon 

In de zwembranche zijn ook steeds meer (gekwalificeerde) vertrouwenspersonen werkzaam. Bijna 5 op de 10 (zwem)organisaties hebben een vertrouwenspersoon. Drie jaar geleden was dit nog 3 op de 10.
Door de aandacht die er de afgelopen jaren is geweest voor het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag en de maatregelen die hiertegen genomen zijn, weten nu bijna alle (zwem)organisatie wat te doen wanneer er grensoverschrijdende incidenten plaatsvinden. Helaas blijkt ook dat er geen afname is van grensoverschrijdend gedrag en dat blijvende aandacht en inzet van alle betrokken organisaties noodzakelijk is.

Bron: KNZB

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.