Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Verslag overleg Arriva Limburg

10 mei 2021

portret Marlies Peeters
Door Marlies Peeters 13 mei 2021

Bijgaand treft u een kort verslag aan van hetgeen in het overleg Limburg aan de orde is geweest.

Invloed Corona op de bezettingsgraad van bus en trein

Qua bezettingsgraad bus en trein zit Arriva in Limburg momenteel op ca. 50%. Positief is dat elke versoepeling van de lock down tot een stijging van de passagiersaantallen en dus de bezettingsgraad leidt. De beschikbaarheidsvergoeding is verlengd tot 31 december 2021 – vergoedt het kostenniveau tot ca. 95%. Het resterende tekort wordt door de afschaling van de dienstregeling opgevangen.

Formatie personeel

Stewards: formatie is op orde maar te kort komt door het grote verzuim.
Machinisten: met alle machinisten die vertrekken worden exitgesprekken gevoerd. Waardoor inzicht wordt verkregen in de reden van vertrek: baanvak en altijd al bij NS willen werken.
Bus: veel werknemers hebben extra verlof willen opnemen en hebben Arriva hierdoor kunnen helpen. Inmiddels is de formatie op orde. 21 BBL zijn geslaagd en gedurende het jaar – vanaf aanvang BBL-scholing – stromen er ook 21 uitzendkrachten in.

Serviceteams schoonmaak etc.

Het serviceteam doet veel meer dan schoonmaak. Verleent ook hulp bij invoering van de tablets en gaat ook op termijn service verlenen aan reizigers en ondersteuning bieden bij evenementen. De serviceteam-medewerkers worden aangenomen voor een half jaar. Het serviceteam is een soort werkervaringstraject (werkritme opdoen bijv.) en na een half jaar wordt bekeken of zij intern of extern een dienstverband kunnen krijgen. Na het eerste halfjaar wordt het project geëvalueerd.

Afschrijven 0,1 ziektedag bij ziekte tot een maximum van 3 per kalenderjaar

Cao ov-artikel 56a lid 5, cao multimodaal artikel 56 lid 3: in beide cao’s is geregeld dat per kalenderjaar maximaal 3 bovenwettelijke vakantiedagen kunnen worden afgeschreven.
Arriva past dit ook zo toe. Aanpassing hiervan dient bij het cao-overleg te worden besproken.

Geweldsbevoegdheid stewards

Arriva wil een deel van haar stewards uitrusten met de geweldsbevoegdheid. Maar zover is het helaas nog niet. Is ingewikkeld proces. De or heeft wel al afgesproken dat het niet behalen van de geweldsbevoegdheid niet tot baanverlies mag leiden.

Tablets

De invoering van tablets bij Trein is inmiddels gebeurd. Bij Bus verloopt het traject wat moeizamer. De or’en bus en trein hebben bij het instemmingsverzoek bepaald dat voor het leren van de tablets geen tijd voor tijd wordt gegeven omdat de werkwijze van een tablet bijna 1 op 1 vergelijkbaar is met een telefoon. En die heeft bijna 99% van het personeel. Er is op de werkvloer onrust ontstaan omdat lokaal in andere concessies op zeer kleine schaal wel 30 minuten tijd voor tijd is gegeven. Maar dat is dus tegen de afspraak met de or’en in.
 
Tablet en tachograaf: de invoering van een tablet verandert niets aan de tachograafvrijstelling: als op een centrale plaats in het rayon maar de roosters voorzien van handtekeningen bewaard blijven!

Dienstdoen op een andere vestiging

De meer ot/gd dient altijd uitbetaald te worden. De ot gd van een reservedienst dient in zijn geheel uitbetaald te worden (want zit niet in de gemiddelde ot gd berekening)

Verschoven vrije dag

Indien een werknemer op verzoek van Arriva zijn vrije dag verschuift dan dient deze altijd de verschuivingstoeslag van 35% te krijgen (cao ov artikel 41) of een toeslag/penalty conform de cao multimodaal (artikel 32 lid 6 a, b of c).

Vragen over deze nieuwsbrief, raadpleeg de kaderleden of mail met Marlies Peeters.

Marlies Peeters - Bestuurder FNV Streekvervoer
Jeroen Bruinsma - Bestuurder CNV Vakmensen