Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Rondje Vestingen

portret Marlies Peeters
Door Marlies Peeters 31 mei 2021

BAB Arriva Limburg

Heerlen Trein: veel personeel loopt weg. Reden: salaris, verlofmogelijkheden en management. Nieuw probleem is dat de contractomvang van de nieuwe medewerkers afwijkt: Heerlen (36 uur) en Maastricht (31 uur). We snappen dat dit afgestemd is op de benodigde formatie.
 
Heerlen Bus: inchecken met de QR-code zorgt voor veel frustraties bij de chauffeurs. De scanner leest de QR-code vaker niet dan wel en een oplossing voor deze problemen is er nog steeds niet. De bussen zijn in Heerlen vaak weer flink vol. Het ziektepercentage in Heerlen is erg hoog. Diverse collega’s hebben de vorige week toch weer corona opgelopen. De sfeer in Heerlen tussen het teammanagement en de chauffeurs is ook niet goed.
 
Maastricht Bus: in welke gevallen worden minuten bijgeschreven van bij je plus en min-uren en wanneer worden ze bijgeschreven bij je tijd voor tijd? Arriva heeft een overzicht (zie handboek dienstregeling proces) waarin staat waar de tijd die je te laat binnenkomt onder moet worden weg geschreven. In Maastricht gaat een deel van de jongere collega’s niet meer naar de kantine wat nadelig is voor de onderlinge sfeer. Men vindt dat de wendbaarheid van collega’s door Arriva weinig wordt gewaardeerd. Op de vraag hoe de goede waardering eruit moet zien, heeft ook de kadergroep nog geen idee.
 
Sittard: onrust over Amfibie op de werkvloer. Stijl van leidinggeven wordt als niet prettig ervaren. Neem een collega mee en ga hierover het gesprek aan met de leidinggevende. De verschuivingstoeslag mumo (artikel 32 lid 6 14,96) wordt niet altijd correct verrekend. Maak een uitdraai van je dagstaat, controleer altijd je loonstrook en laat het aanpassen. Let op: je kunt deze toeslag tot 5 jaar terugvorderen! Dit onderwerp is ook tijdens het overleg met de directie Limburg besproken en daarin is bevestigd: je hoort te krijgen waar je recht op hebt. Trek aan de bel!
 
Venlo Trein: heeft een aantal nieuwe machinisten erbij gekregen. Voor nieuwe machinisten blijft het aantrekkelijk om voor NS te gaan werken. Sociale veiligheid: het zien en aanwezig zijn van stewards doet al veel t.a.v. het beperken van incidenten. De werkvloer pleit ervoor dat een steward begint te werken vanaf het station waar hij opstapt want dat voorkomt al heel veel incidenten.
 
Venlo/Heijen: weinig vc-kandidaten. De verschuivingstoeslag wordt in Venlo correct uitgekeerd. Drukte in de bussen neemt weer toe.

RVU-regeling

De uitkomst van de werkgroep Eerder stoppen (werkgevers en vakbonden FNV en CNV) is dat er een nieuwe regeling, om 2 jaar eerder te kunnen stoppen, aan de huidige – lopende - cao toegevoegd gaat worden. Bij 2 jaar eerder stoppen ontvangt de werknemer per jaar 22.164 euro bruto, het maximaal vrijgestelde bedrag van RVU-heffing. Aanvullend kan de werknemer – zoals het pensioenakkoord voorschrijft – gedeeltelijk het pensioen naar voren halen om te komen tot een fatsoenlijk inkomen. We verwachten de komende weken de volledige regeling te kunnen presenteren.

Stand van zaken komend cao ov-overleg 2021

De huidige cao loopt tot 1 juli.

VC-verkiezingen

Verkiezingen worden met twee weken uitgesteld omdat de lijst met kiesgerechtigden niet compleet was. Verkiezingen gaan nu 7 juni van start.

De vrije-dagen-patronen worden voortaan door Heerenveen aangeleverd. Het enige wat je in de nieuwe roulering  als vc nog kunt doen is het sociale aspect verwerken. Voorbeeld: in de roulering staat voorafgaand aan een vrije dag een late dienst, dan kan de vc dat, binnen de mogelijkheden, veranderen in een vroege dienst. De onbeperkte rouleringen werken naar mogelijkheden zijn in de toekomst niet meer mogelijk. Alle diensten  worden zoveel mogelijk ondergebracht in de basisroulering. Bovendien kent Amfibie - de opvolger van het  schillenmodel - een individuele onregelmatigheidstoeslag voor de 50-  en voor de 50+ conform cao een  gemiddelde onregelmatigheidstoeslag.
 
Wat gebeurt er met het aantal vc-leden als er personeel bij of afgaat? Afgesproken is dat op 1-1-2022 wordt  vastgesteld hoeveel personeel er op een bepaalde vestiging in dienst is. Het aantal vc-leden wordt naar boven  bijgesteld als het aantal medewerkers op een vestiging dusdanig toeneemt dat ze boven de grens komen die  recht geeft op een extra vc lid. Het verminderen van het aantal VC leden gebeurt niet.
 
RC-(rayoncommissie) verkiezingen Trein (behandelen ook onderdelen van artikel 25 en 27 van de WOR) zijn  vandaag stopgezet (men moest 5 stemmen uitbrengen). Dat blijkt achteraf niet waar te zijn vandaar dat de  verkiezingen vandaag stop zijn gezet.

Directieoverleg

In het directie-overleg werd beweerd dat de or afgesproken heeft dat er geen vergoeding in tijd zou hoeven worden te gegeven voor de installatie etc. van de tablet. De or is hierover niet geraadpleegd en heeft dan ook niet geadviseerd dat het aanleren van de tablet en de installatie in eigen tijd moet plaatsvinden.

 
Terugkoppelingen OR/COR

OR Bus: heeft regiocommissies tegen kunnen houden en heeft het vc-model kunnen behouden. Wel kan Arriva door het nieuwe model vc’s ca. 10% besparen op het aantal vc-leden.

Handboekdienstregelingsproces: er komt een nieuw handboek. De VAPA-commissie gaat de or hierover adviseren. Knelpunt: referentiedocument. Dit moet in week 18 worden ondertekend. De or heeft het bange vermoeden dat er voor dit jaar geen nieuw format voor het referentiedocument komt wat betekent dat het "oude “referentiedocument gehanteerd blijft. Inhoudelijk kunnen er natuurlijk wel wijzigingen worden aangebracht.

COR:

Amfibie/Wendbaarheid-knelpunten worden in een reguliere COR-vergadering besproken. Harmonisatie reiskostenregelingen: is ook nog punt van discussie.
Eén centrale vakantie- en verlofregeling: standpunt COR: je zorgt maar eerst dat er een passende oplossing in Brabant is gevonden waarin alle partijen kunnen instemmen en dan kun je terugkomen bij de COR.
Compensatiedagen: Arriva wil toe naar één landelijke regeling.
Registratie wettelijke- en bovenwettelijke dagen: Arriva is voornemens om hier voor 1 januari 2022 een regeling voor te maken en in te voeren.
 
Namens de BAB Limburg,
Richard Wijgergangs
Voorzitter BAB

en Marlies Peeters,
Bestuurder FNV Streekvervoer