Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Hoe kunnen we de woningnood tegengaan?

Woonvisie FNV Senioren

Redactie
Door Redactie 4 augustus 2021

Er worden veel te weinig huizen gebouwd. Daardoor moeten senioren vaak in huizen blijven wonen die bijvoorbeeld te groot of niet geschikt zijn. FNV Senioren heeft een aantal eisen geformuleerd om de woningnood voor senioren tegen te gaan.

Hoe kunnen we de woningnood tegengaan?

Wonen is een mensenrecht en primaire levensbehoefte. Een veilig thuis is een voorwaarde om mee te kunnen doen in de maatschappij en om je te kunnen ontplooien. Ook voor Senioren. De overheid moet bij de uitvoering zorgen voor voldoende goede huisvesting, waarbij telkens de menselijke maat, waardigheid en vertrouwen in acht moet worden genomen. 

Er wordt echter véél te weinig gebouwd. Senioren zijn daardoor vaak genoodzaakt om in ongeschikte en te grote huizen te blijven wonen. De algemene lijn in het overheidsbeleid is om ouderen zo lang als dat mogelijk en verantwoord is, en zo lang zij dat zelf wensen, in hun vertrouwde eigen huis te laten wonen. De nood is hoog.

Wat is nodig? 

FNV Senioren heeft een aantal eisen geformuleerd om de woningnood voor senioren te bestrijden. Niet alleen signaleren maar ook handelen, met een regierol van het Ministerie voor Volkshuisvesting om ook daar waar gemeenten de besluiten rondom bouwplannen uitstellen, te kunnen ingrijpen. De verhuurdersheffing afschaffen zodat woningbouwverenigingen weer gaan bouwen en renoveren. Inventariseren waar mogelijkheden zijn om landelijk extra middelen beschikbaar te stellen. Nieuwe woonvormen ontwikkelen waar senioren zelfstandig maar wel met (onderlinge) hulp kunnen blijven wonen, dichtbij primaire voorzieningen zoals OV, zorg, winkels en banken. Projecten van burgers niet dwarsbomen maar stimuleren. Een stimuleringsfonds voor burgercoöperaties oprichten. Wonen is immers niet bedoeld voor het verrijken van de woningbezitters.

Onze leden, werkenden en niet-werkenden, jong en oud, hebben baat bij een fatsoenlijk woonbeleid. FNV Senioren ziet als een serieuze gesprekspartner voor de overheid, de werkgevers, de huurdersorganisaties en verhuurders om dit mogelijk te maken. Neem voor informatie over dit onderwerp contact op met lili.brouwer@fnv.nl.

Lees ook het artikel in het FNV Magazine van FNV Bouwen en Wonen