Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Vragen en antwoorden over het principeakkoord

Cao Schiphol

Redactie
Door Redactie 2 juni 2022

Lees hieronder de antwoorden op veel gestelde vragen omtrent het principeakkoord cao Schiphol.

Vraag

Na de afgelopen meivakantie werd pijnlijk duidelijk dat er iets moest gebeuren. FNV heeft al meerdere keren aangekaart dat de zomer uit de hand zou lopen als er niet iets fundamenteels gaat veranderen op de luchthaven. Na lange tijd druk zetten door FNV-leden tijdens cao onderhandelingen en richting Schiphol Group is er nu eindelijk een serieuze stap gezet om kwaliteit van werk, gezondheid en veiligheid voorop te zetten. Dit is onmogelijk zonder de tomeloze inzet van onze FNV leden, samen staan we sterker: sluit je ook aan via www.fnv.nl/lidworden.

De oorzaak van de problemen op Schiphol liggen voor een groot deel bij de ongelooflijke concurrentie en aanbestedingen. Ons doel is het probleem bij de wortels aan te pakken.

Daarom hebben we afgesproken dat het aanbestedingsbeleid grondig herzien moet worden. Bij iedere aanbesteding zal worden gekeken of aanbesteding wel zinvol is. Het alternatief kan dan inbesteding zijn. Vakbonden worden hier actief in betrokken: bij iedere aanbesteding die effect heeft op veel Schipholwerkers, bijvoorbeeld in de schoonmaak of beveiliging, krijgen vakbonden inspraak om de belangen van medewerkers te behartigen. Daarover bouwen wij op de mening en expertise van onze vakbondsleden op Schiphol.

Voortaan blijven afspraken over roosters en werktijden ook geldig na een contractwissel. Het nieuwe uitgangspunt wordt, dat er bij een contractwissel zo min mogelijk verandert voor de medewerker. Dat geldt voor alle arbeidsvoorwaarden, ook voor individuele toezeggingen.

De Schipholtoeslag is EUR 1,40 per gewerkt uur tijdens de periode 5 september 2022 tot en met 1 september 2023.

De toeslag geldt voor medewerkers op Schiphol werkzaam in de sectoren beveiliging, schoonmaak, besloten busvervoer en PRM dienstverlening, werkzaam in de operatie op de vloer werken.

Voor de medewerkers in de passagiers- en bagageafhandeling, die onder de WPBL vallen, geldt dit nog niet, maar daarover gaan de WPBL en FNV nog verder in gesprek.

De zomertoeslag wordt uiterlijk 30 september uitgekeerd.

De zomertoeslag is EUR 5,25 per gewerkt uur tijdens de meivakantie en vanaf 1 juni t/m zondag 4 september 2022. Bij 38 gewerkte uren per week komt dat neer op ongeveer EUR 850,- per maand.

De zomertoeslag geldt voor medewerkers op Schiphol werkzaam in de sectoren beveiliging, schoonmaak, besloten busvervoer, PRM, passagiers- en bagageafhandeling van de onafhankelijke afhandelaars en KLM Groundservices werkzaam in de operatie op de vloer. Schiphol betaalt dit.

De zomertoeslag wordt uiterlijk 30 september uitgekeerd.

Nee. Je krijgt geen ORT, vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en pensioenopbouw over deze toeslagen.

De drukte is niet van de ene op de andere dag opgelost, maar dit geeft wel lucht en perspectief. De flinke toeslagen zorgen ook dat personeel behouden blijft deze zomer. Werken op Schiphol moet weer leuk worden. Met dit akkoord zetten we met elkaar een grote stap in de goede richting, maar de werkdruk zal deze zomer nog blijven.

Ja, alle afspraken uit het akkoord zijn van toepassing op uitzendkrachten.

Nee. De afspraken gelden alleen voor medewerkers op de luchthaven Schiphol. Onze eis was dat Eindhoven en Rotter/The Hague Airport hier ook onder zou vallen, maar we hebben Schiphol niet zover gekregen.

Stages zijn bedoeld om te leren en ervaring op te doen en mogen stagiairs niet ingezet worden als goedkope werkkracht. Daarnaast moet er ook heel terughoudend omgegaan worden met werken in de nachtwerk voor stagiairs.

Stagiairs worden altijd begeleid door een stagebegeleider of supervisor. Ook gelden voor stagiairs straks dezelfde afspraken over de reiskostenvergoeding. Dat houdt in dat stagiairs, wanneer ze geen geldige ov-jaarkaart hebben, de kosten voor het openbaar vervoer volledig vergoed krijgen.

Ook komt er een meldpunt, waar stagiairs een melding kunnen doen wanneer er niet gehouden wordt aan de afspraken.

In mei heeft Schiphol alle rustruimtes en sanitair gecontroleerd en bepaald wat er verbeterd moet worden. Deze verbeteringen worden voorgesteld aan de vakbonden. Uiterlijk voor 1 juli 2022 worden deze verbeteringen zo veel mogelijk opgelost. Zie jij daarna nog mankementen? Meldt het ons, zodat wij hiermee Schiphol kunnen confronteren.

Bij iedere volgende aanbesteding, zullen voor medewerkers de gemaakte reiskosten met het openbaar vervoer voor 100% vergoed worden. Voor medewerkers die niet met het ov naar Schiphol kunnen komen, zal Schiphol kosteloos een parkeerplaats ter beschikking stellen. Deze afspraken gaan uiterlijk bij een volgende contractwisseling in.

Deze afspraken moeten ook in de in de sector-cao van bagage-afhandeling verwerkt worden.

Ja. In het Sociaal Akkoord is afgesproken dat iedereen die onder dit akkoord valt, recht heeft op 10 aaneengesloten dagen vakantie in de maanden mei tot en met oktober. Als er in jouw cao een andere afspraak is die beter is, dan geldt de cao.

De werkzaamheden zullen niet perse veranderen, maar de omstandigheden waaronder jij moet werken wel. Er komen eisen op het gebied van veiligheid en kwaliteit van afhandeling. Hierdoor moet Schiphol weer een prettigere plek worden om te werken. Daarnaast gaan we werk maken van een nieuwe operating model: dat wil zeggen dat we bij de regering af willen dwingen dat het aantal afhandelaars beperkt gaat worden en er goed gekeken gaat worden naar hoe je veilig, gezond en kwalitatief werk het beste kunt inrichten.

Door dit akkoord wordt het weer een stuk aantrekkelijker om op Schiphol te werken. Maar we moeten ook eerlijk zijn. Het gaat niet lukken om voor de zomerdrukte nog grote groepen mensen aan te nemen en op te leiden. Hopelijk stopt dit akkoord wel de leegloop en zullen veel minder collega’s vertrekken. Door het Sociaal Akkoord kunnen we de werkdruk niet compleet weg nemen deze zomer, maar hopelijk is dit wel een goede stap naar een rustigere zomer 2023.

Daar zijn wij zelf bij: FNV moet worden meegenomen in het vervolg van deze afspraken en zo staat dat ook beschreven. De afspraken zelf zijn helder en als het nodig is zijn wij er zelf bij om de afspraken na te leven.

Ja, per oktober 2022 start de zogenaamde ‘equipment pool’. Dat houdt in dat er straks standaard afhandelingsmateriaal beschikbaar komt voor alle bedrijven. Daardoor hoeven medewerkers straks niet op zoek te gaan naar materiaal van hun eigen werkgever, dat misschien heel ergens anders staat. Uiteindelijk komt er één uniforme pool van grondafhandelingsmateriaal met minder uitstoot van schadelijke stoffen, zoals ultrafijnstof.

Vakbondsleden krijgen een veel grotere rol bij het Schiphol-beleid, zoals bij het aanbestedingsbeleid van Schiphol. Wanneer zoiets speelt bouwen we op de expertise en ervaring van onze FNV leden.

Vanaf 2023 komt er een ’Sociaal Dialoog Tafel’. Aan deze tafel zal Schiphol meerdere keren per jaar met medewerkers gesprekken voeren over Sociale Thema’s.

Ja, de hoogte van je toeslag hangt af van de hoogte van je inkomen. Door het Sociaal Akkoord stijgt je inkomen fors en dat betekent dat je recht hebt op minder toeslagen. Dat geldt zowel voor de zorg-, huur- als op de kinderopvangtoeslag.

Door dit akkoord stijgt je inkomen altijd meer dan de afbouw van je toeslagen. Iedereen gaat er op vooruit. Wil je weten hoe dit voor jou persoonlijk uitpakt? Dan kun je dat hier berekenen. Bij een fulltime contract, ga je er ongeveer €4000,- bruto op jaarbasis op vooruit. De toeslagen zijn een voorschot. Dat betekent dat de hoogte van je toeslagen bepaald wordt aan de hand van een schatting. Door het Sociaal Akkoord is je inkomen waarschijnlijk te laag ingeschat voor 2022. Hierdoor ontvang je dus misschien te veel toeslag. Dit kun je zelf hier aanpassen.

Houd er rekening mee dat je een gedeelte van je toeslagen moet terugbetalen aan het einde van het jaar. Wanneer je toeslagen ontvangt, is het handig om een gedeelte van de Zomerbonus op zij te zetten, zodat je niet in de problemen komt.