Stakingsweek voor goede Metaal & Techniek cao; maandag start in Friesland

Werkgevers wijzen ultimatum af

Portret Hans Walthie
Door Hans Walthie 17 april 2024

FNV Metaal roept zijn leden in de Metaal & Techniek volgende week op tot een aantal 24-uurs stakingen in diverse regio’s in het land. Te beginnen maandag in Friesland. De werkgevers hebben het maandag gestelde ultimatum zojuist afgewezen.

Nieuwe cao moet staan als een huis

FNV cao-onderhandelaar Peter Reniers: ‘Onbegrijpelijk dat de werkgevers het zover laten komen. Het gebrek aan bereidheid om tegemoet te komen aan onze belangrijkste eisen, met name op het gebied van (jeugd)loon, zwaarwerk-regeling en generatiepact, is zwaar teleurstellend. We hebben de afgelopen cao-periode fors ingeleverd op koopkracht, maar hier lijken de werkgevers geen boodschap aan te hebben. De sector moet echt voorbereid zijn op de uitdagingen van de toekomst, zoals de energietransitie, automatisering en digitalisering. Daarvoor moet de nieuwe cao staan als een huis. Daar gaan we voor staken.’

Maandag 22 april eerste 24-uurs staking in Friesland

Stakingslocatie: De Fabriek, James Wattstraat 4, Leeuwarden

Stakers schrijven zich in van 08.00 tot 09.00 uur.

Er wordt vooral gestaakt in de volgende bedrijven: Spie, Unica, SMI (Dokkum en Leeuwarden), FIB Industries, SRI Veenwouden, Feenstra Verwarming, Polem Lemmer, VDL Heerenveen en Kobus. Tevens wordt er ook toeterend langs met name Jovi en Ensel gereden.

Vanaf de volgende locaties rijden de stakers naar De Fabriek in Leeuwarden:

Heerenveen: Abe Lenstra Stadion; start: 07.30 uur.

Leeuwarden: Middelzeelaan 18a; start: 07.30 uur.

Dokkum: Hiausterdyk; start: 07.25 uur.

Wilma Nieveen, FNV Metaal bestuurder Friesland: ‘In een tijd waarin onze samenleving dringend vakmensen in de Metaal & Techniek nodig heeft voor een duurzame toekomst, is het schokkend dat deze werkgevers, die goud verdienen aan alles wat met duurzaamheid heeft te maken, weigeren te investeren in het aantrekkelijk maken van deze sector. Ook niet in Friesland.’

Meer stakingen staan in de rest van de week gepland in de regio’s: Twente en omgeving (woensdag), Noord-Brabant (donderdag), Regio Zuidwest (donderdag), Noord-Holland en Utrecht(vrijdag).

Belangrijkste cao-eisen FNV Metaal

Looptijd

12 Maanden; van 1 april 2024 tot 1 april 2025.

Loon

Een structurele verhoging van de salarissen en de salarisschalen met 10,1% per 1 april 2024, om de inflatieachterstand die is opgelopen sinds oktober 2022 te repareren. Met daarbij, in het kader van een structurele koopkrachtverbetering, een loonsverhoging van 100 euro bruto per maand.

Invoering APC (automatische prijscompensatie) ter voorkoming van toekomstige inflatieachterstanden.

Schrappen van de jeugdschalen. De sector moet veel aantrekkelijker worden gemaakt voor jongeren.

RVU (Regeling Vervroegd Uittreden)

De huidige RVU-regeling dient voor onbepaalde tijd te worden verlengd. Daarnaast spreken partijen af dat zij gezamenlijk verdere verruiming van de fiscale ruimte RVU en verdere verbetering van de zwaarwerkregeling zullen onderschrijven en bepleiten.

Generatiepact

Het Generatiepact zorgt ervoor dat oudere werknemers de gelegenheid krijgen om minder te werken en gezond hun pensioen te halen en tegelijkertijd dat jongeren de kans krijgen in te stromen. Uitgangspunt is dat de uren die vrijvallen door de kortere werkweken van ouderen worden ingevuld door instromers met een (vaste) arbeidsovereenkomst.

Werknemers krijgen het recht om deel te nemen aan het generatiepact, waarbij zij de keuze hebben voor de varianten 60-80-100% en 70-85-100%. Daarnaast moet de (huidige)voorwaarde dat deelname aan het generatiepact slechts mag als werknemers hun verlofstuwmeren hebben afgebouwd tot ten minste 296 uur vervallen.

Stagevergoeding

Invoering van een verplichte minimum stagevergoeding van ten minste 500 euro per maand bij fulltime stageweek.

Grootste cao in marktsector

De cao Metaal en Techniek is met zo’n 360.000 werknemers in de sector en zo’n 36.000 werkgevers de grootste cao in de marktsector. De cao bestrijkt technische installatiebedrijven, metaalbewerkingsbedrijven, isolatiebedrijven, carrosseriebedrijven en de goud- en zilvernijverheid. De huidige cao Metaal & Techniek liep op 31 maart 2024 af.

 

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.