Cao-onderhandelingen Metaal & Techniek afgebroken, acties dreigen

Ultimatum in voorbereiding

Portret Hans Walthie
Door Hans Walthie 8 april 2024

FNV Metaal cao-onderhandelaar Peter Reniers: ‘Ondanks onze inzet om aan tafel tot een goede cao te komen, zijn we er uiteindelijk niet in geslaagd om tot een goed cao-akkoord te komen. Na onze laatste teleurstellende onderhandelingsronde op 28 maart hebben we vandaag nog een ultieme poging gedaan uit de impasse te komen. Dat is helaas niet gelukt.’

Zwaar teleurstellend

Peter Reniers: ‘Werkgevers blijven vooralsnog vasthouden aan hun eerdere bod, wat ver onder onze inzet ligt. Het gebrek aan bereidheid om tegemoet te komen aan onze belangrijkste eisen, met name op het gebied van loon, Zwaarwerk-regeling en generatiepact, is zwaar teleurstellend. We zullen op korte termijn de werkgevers een ultimatum stellen.’

Belangrijkste cao-eisen FNV Metaal

Looptijd

12 Maanden; van 1 april 2024 tot 1 april 2025.

Loon

Een structurele verhoging van de salarissen en de salarisschalen met 10,1% per 1 april 2024, om de inflatieachterstand die is opgelopen sinds oktober 2022 te repareren. Met daarbij, in het kader van een structurele koopkrachtverbetering, een loonsverhoging van 100 euro bruto per maand.

Invoering APC (automatische prijscompensatie) ter voorkoming van toekomstige inflatieachterstanden.

Het minimumloon dient minimaal 60% van het mediaanloon te zijn. Dat betekent dat het laagste uurloon in de cao minimaal naar € 16 per uur moet.

Schrappen van de jeugdschalen. De sector moet veel aantrekkelijker worden gemaakt voor jongeren.

RVU (Regeling Vervroegd Uittreden)

Verlenging voor onbepaalde tijd, verruiming van de fiscale ruimte RVU en verdere verbetering van de Zwaarwerkregeling na 2025. Gezien de nog te bepalen vorm van de RVU na 2025, verbinden partijen zich aan de voortzetting van ten minste een gelijkwaardige regeling.

Generatiepact

Het Generatiepact zorgt ervoor dat oudere werknemers de gelegenheid krijgen om minder te werken en gezond hun pensioen te halen en tegelijkertijd dat jongeren de kans krijgen in te stromen. Uitgangspunt is dat de uren die vrijvallen door de kortere werkweken van ouderen worden ingevuld door instromers met een (vaste) arbeidsovereenkomst. Daarnaast moet de (huidige)voorwaarde dat deelname aan het generatiepact slechts mag als werknemers hun verlofstuwmeren hebben afgebouwd tot ten minste 296 uur vervallen.

Stagevergoeding

Invoering van een verplichte minimum stagevergoeding van ten minste 500 euro per maand bij fulltime stageweek.

Grootste cao in marktsector

De cao Metaal en Techniek is met zo’n 360.000 werknemers in de sector en zo’n 36.000 werkgevers de grootste cao in de marktsector. De cao bestrijkt technische installatiebedrijven, metaalbewerkingsbedrijven, isolatiebedrijven, carrosseriebedrijven en de goud- en zilvernijverheid. De huidige Cao Metaal & Techniek liep op 31 maart 2024 af.

 

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.