Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Loonsverhoging in februari voor Motorvoertuigen en Tweewielerbedrijven

Redactie
Door Redactie 01 februari 2021

Werk jij in de Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijven branche? Dan heb jij per 1 februari recht op een loonsverhoging van 1% en per 1 januari 2022 nog eens 1%. Jouw werkgever kan deze loonsverhogingen echter wel uitstellen als hij in een crisis zit of verwacht te komen. Om dat te compenseren krijg jij dan ‘crisisbestrijdingsdagen’. Een uitzondering wordt gemaakt voor bedrijven die de NOW2 én NOW3 regeling krijgen.

Je krijgt in februari er geld bij

Crisisbestrijdingsdagen

Door de coronacrisis zijn de economische ontwikkelingen onzeker. Veel bedrijven zitten nu al in zwaar weer of verwachten daarin te komen. Werkgevers krijgen daarom de mogelijkheid om de loonsverhogingen uit te stellen in ruil voor extra vrije dagen. Dat noemen we ‘crisisbestrijdingsdagen’

De werkgever kan de 1% loonsverhoging per 1 februari 2021 uitstellen tot 1 januari 2022. Dat kan geheel of gedeeltelijk. Per uitstel van 0,5% krijgt de werknemer er eenmalig een extra vakantiedag bij.

De loonsverhoging van 1% per 1 januari 2022 kan de werkgever ook uitstellen, tot 1 januari 2023. De werknemer krijgt ook hiervoor eenmalig een extra vakantiedag per 0,5% uitstel.

Voorwaarden uitstel

Als de werkgever van deze mogelijkheid gebruik maakt, moet hij zich houden aan de volgende regels:

  • Uitstel geldt voor de gehele onderneming of werkmaatschappij, zonder onderscheid in functies.
  • De werkgever informeert de werknemers uiterlijk een maand voor de datum van de loonsverhoging.
  • Voor de extra vrije dagen (crisisbestrijdingsdagen) gelden dezelfde regels (zie cao hoofdstuk IX) als voor gewone vakantiedagen: de werknemer bepaalt wanneer hij deze dagen wil opnemen en dient daartoe een verzoek in bij de werkgever. Het zijn geen dagen die de werkgever zelf mag inroosteren

Uitstel is geen afstel

Uitstel van de loonsverhoging is dus mogelijk, maar afstel niet. In deze bijzondere crisis-cao ligt de verantwoordelijkheid bij de werkgever om hier op een goede manier mee om te gaan. Als er fors verlies is aan omzet en de bedrijfsresultaten negatief zijn, dan is uitstel van de loonsverhoging mogelijk een middel om werkgelegenheid te behouden. Als die problemen er niet zijn, dan bevelen de cao-partijen aan om de loonsverhogingen gewoon toe te kennen op de afgesproken datums.

Uitzondering bij gebruik van NOW-regelingen

Er zijn bedrijven met zulke grote omzetverliezen door de coronacrisis, dat zij gebruik maken van overheidssteun: de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Als bedrijven gebruik maken van én de NOW 2 én de NOW 3-regeling, dan hoeft de werkgever de 1% loonsverhoging per 1 februari 2020 niet te betalen. Als uit de definitieve beschikking van de overheid blijkt dat er wel een aanvraag en voorlopige toekenning is geweest, maar dat er geen recht bestond op NOW 2 en/of NOW 3, dan wordt de 1% loonsverhoging alsnog met terugwerkende kracht toegepast. Alleen bedrijven waar het echt heel slecht gaat, komen in aanmerking voor beide NOW-steunregelingen. Dan gaat behoud van werk boven de 1% loonsverhoging en hoeven de loonsverhogingen niet betaald te worden.

Let op: het gaat dus om de voorwaarde dat er een definitieve toekenning van NOW 2 én NOW 3 moet zijn. Een aanvraag en voorlopig gebruik is dus niet genoeg.

Cao-tabellen met garantielonen niet aangepast.

Omdat er een uitzondering mogelijk is op de eerste loonsverhoging van 1% bij gebruik van de NOW-regelingen, worden de cao-tabellen met de garantielonen per 1 februari 2021 niet aangepast. Voor wie niet onder deze NOW-uitzondering valt, wordt deze verhoging van 1% per 1 februari 2021 dus wel gewoon structureel in het loon verwerkt.