Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Wat is de koers van Transavia?

portret Birte Nelen
Door Birte Nelen 15 juli 2020

Na woensdag 1 juli is er geen overleg meer geweest tussen de vakbonden en Transavia. Er is nog steeds niet duidelijk welke kant op wil. Terwijl het steunpakket voor de KLM Groep voorwaarden bevat die van groot belang zijn voor Transavia. Zoals de beperking van het aantal nachtvluchten en de richting die de minister wil geven aan arbeidsvoorwaarden. We zullen moeten strijden voor onze toekomst.

vliegtuig van Transavia bij de slurf

Groen licht voor KLM steunpakket

De Tweede Kamer heeft op 2 juli ingestemd met het KLM steunpakket en op 13 juli heeft ook de Europese Commissie haar goedkeuring gegeven. De Tweede Kamer heeft een aantal moties aangenomen, waarvan 2 relevant zijn voor ons als werknemers. De Tweede Kamer legt de regering op om:

  • Erop toe te zien dat KLM zoals gebruikelijk de bonden betrekt om ervoor te zorgen dat de arbeidsomstandigheden voor de groepen met lage- en middeninkomens niet verder verslechteren.
  • Er bij KLM op aan te dringen dat werknemers met een inkomen tot 1,5 keer modaal zoveel als mogelijk worden ontzien bij de herstructureringsplannen.

FNV Luchtvaart heeft haar handen vrij

Arbeidsvoorwaarden komen in Nederland en bij Transavia tot stand in overleg tussen vakbonden en de werkgever. Het kabinet bemoeit zich met dit steunpakket tot in detail over de wijze waarop de arbeidsvoorwaarden volgens haar moeten worden ingericht. Afhankelijk van de hoogte van het inkomen, zouden werknemers meer of minder arbeidsvoorwaarden inleveren. Dit druist in tegen de vrijheid van collectieve onderhandeling. Aanpassen van arbeidsvoorwaarden kan maar op één manier: als uitkomst van onderhandeling tussen bonden, waar leden over stemmen. Wij hebben onze handen vrij en zijn niet gebonden aan de voorwaarden die het kabinet stelt. Gisteren, 14 juli, hebben op initiatief van FNV een aantal KLM bonden per brief (pdf) de minister opheldering gevraagd over het steunpakket en de moties.

Muisstil vanuit Transavia

Juist in deze crisistijd is het van belang dat Transavia haar eigen koers vaart. Hier blijkt nog weinig van. De minister en KLM hebben aan tafel gezeten om het steunpakket vorm te geven. Transavia is in dit proces als dochterbedrijf slechts op hoofdlijnen geïnformeerd. Doordat de voorwaarden ook bij dochters worden opgelegd, dreigt het scenario dat Transavia wordt meegezogen. Er is volgens de directie geen andere keuze dan aan de voorwaarden voldoen. Een verslechtering in arbeidsvoorwaarden brengt in onze ogen de continuïteit van ons bedrijf in gevaar. Ook het verminderen van nachtvluchten is een bedreiging voor de toekomst van Transavia. Onze leden vragen zich oprecht af of deze blauwe directie de groene belangen op dit moment voldoende behartigt. Tijdens het overleg op 1 juli gaf Transavia aan in de eerste plaats te staan voor de belangen van het bedrijf. Het is nu afwachten hoe zij dit gaat uitdragen.

Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, brengen we je zo snel mogelijk op de hoogte.