Stem nu over onderhandelingsresultaat hbo!

Redactie
Door Redactie 30 juni 2023

Op 28 juni jl. hebben de werkgevers en de vakbonden een onderhandelingsresultaat bereikt over de cao Hbo. De cao heeft een looptijd van 15 maanden, dus van 1 april 2023 tot en met 30 juni 2024. Het is nu aan de leden om de stemmen over het onderhandelingsresultaat. Stemmen kan tot donderdag 6 juli 17.00 uur.

Klik hier om te stemmen

Belangrijkste afspraken op een rij:

Met ingang van 1 juli 2023 worden de bedragen in schaal 1 tot en met 10 structureel verhoogd met 150 euro bruto. De bedragen in schaal 11 en 12 worden structureel verhoogd met 100 euro bruto.

Het maximum van de functieschalen 11 en 12 wordt daarop aanvullend verhoogd met een extra trede. Medewerkers die al op het maximum van deze twee functieschalen zijn ingeschaald ontvangen per 1 juli 2023 het nieuwe maximum. Bij salarisschaal 11 hebben cao-partijen aan de onderkant een extra aanlooptrede toegevoegd.

De verhoogde bedragen in de schalen 1 tot en met 12 worden vervolgens per 1 juli 2023 verhoogd met 6,36%.
Ook schaal 13 en hoger worden verhoogd met 6,36%.

Afhankelijk van de schaal waarin een medewerker zit ontvangt de medewerker daarmee een loonsverhoging tussen de 13,8% (onderste schaal) en 6,36% (schaal 13 en hoger).
Medewerkers die aan het maximum van schaal 11 en 12 zitten, gaan met deze maatregelen 11,33% respectievelijk 10,45% omhoog.

De verhogingen worden uiterlijk met het salaris van september 2023 met terugwerkende kracht uitbetaald.

Met het salaris van september 2023 ontvangen alle medewerkers die op dat moment in dienst zijn bij een hogeschool een incidentele pensioengevende uitkering van 833 euro bruto naar rato van het dienstverband.

In de cao wordt een definitie van werklast toegevoegd en wordt verduidelijkt dat er geen verplichting tot arbeid bestaat tijdens de tot de werktijd behorende koffie-of theepauzes.

Partijen hebben afspraken gemaakt die eraan moeten bijdragen dat de werklast past bij de aanstellingsomvang. De medewerker kan de taakopdracht laten toetsen bij een onafhankelijke commissie.

Daarbij blijft gelden dat de taakopdrachten altijd realistisch moeten zijn en de totale taaklast moet passen binnen het aantal uren dat je werkt.

Werknemers die ziek zijn geworden na 1 maart 2020 en gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden verklaard, vallen onder een WIA-hiaatverzekering. Is dat niet het geval, dan garanderen hogescholen een arbeidsovereenkomst op tenminste 50% restverdiencapaciteit. Daarmee wordt voorkomen dat arbeidsongeschikten in de bijstand terecht komen.

Voor een goede start stelt iedere hogeschool een inwerkbeleid op, dat tegemoet komt aan de benodigde professionalisering en het adequaat inwerken van de nieuwe werknemer, ten behoeve van een ‘zachte’ landing binnen de hogeschool en de (duurzame) inzetbaarheid van de nieuwe medewerker. Bij de verdeling van werkzaamheden wordt rekening gehouden met de omvang van het inwerktraject en met de vakvolwassenheid van de startende docent.

Startende werknemers krijgen voortaan ook de beschikking over 45 DI-uren. De regel dat beneden 0,4 fte geen DI-uren worden toegekend vervalt voor alle personeelsleden.

Voor de duur van het aanvullende geboorteverlof wordt de UWV uitkering van 70% van het dagloon aangevuld tot 100% van het wettelijk (maximum) dagloon.

Het keuzemenu wordt uitgebreid: de mogelijkheid tot kopen en verkopen van verlof wordt verhoogd van 45 naar 90 uur per jaar.

De regeling werktijdverkorting senioren (WS) wordt uitgebreid met de mogelijkheid om naast de huidige WS nog eens maximaal 20% minder te gaan werken t.o.v. de oorspronkelijke betrekkingsomvang. Deze aanvullende WS is dan onbetaald verlof met behoud van je pensioenopbouw en premieverdeling.

Een jaar voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd treden werkgever en werknemer in overleg over de pensioendatum. Daarbij heeft de medewerker het recht om:

het schooljaar af te maken, wanneer het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd ligt tussen 1 januari en 1 juli;

het kalenderjaar af te maken, wanneer het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd valt tussen 1 september en 31 december.

Op instellingsniveau wordt in overleg met de PMR een ombudsfunctionaris aangesteld of wordt op andere wijze de sociale veiligheid geborgd. Zestor heeft hiertoe een Factsheet Sociale veiligheid op hogescholen opgesteld die hierbij gebruikt kan worden.

De contractvorm D-3 (arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op vast) wordt aangepast. Structureel werk wordt in principe uitgevoerd op basis van een vast contract of op basis van een tijdelijk contract met uitzicht op vast. Een werknemer met een tijdelijk contract met uitzicht op vast zal na één jaar in vaste dienst genomen worden.

Als de werknemer onvoldoende wordt beoordeeld of niet beoordeeld kan worden (bijv. door ziekte of andere oorzaken) kan de periode tijdelijke dienst worden verlengd met maximaal één jaar.

Vanaf 1 september 2023 geldt dat functies waarvan onderwijsgevende taken deel uitmaken (docentfuncties), waarvoor het hebben van een volledige en overdraagbare BDB (hierin is de BKE geïntegreerd) vereist is (of vergelijkbare functie-eisen), minimaal op functieschaal 11 moeten worden gewaardeerd.

Zo snel mogelijk, maar uiterlijk per 1 september 2025, zijn alle docentfuncties op schaal 10-niveau opnieuw beoordeeld.

Docenten die een rol spelen in de onderwijsontwikkeling en/of die taken verrichten waarvoor de volledige en overdraagbare BDB (hierin is de BKE geïntegreerd) vereist is (of vergelijkbare functie-eisen), worden in schaal 11 ingedeeld.

Per 1 september 2023 wordt het huidige artikel F-2 lid 3, met daarin de bepaling rondom de master-eis, vervangen door een nieuwe bepaling in lijn met het bovenstaande.

Deze maatregelen zullen ertoe leiden dat het merendeel van de huidige docentfuncties in schaal 10 opgewaardeerd worden naar schaal 11 docentfuncties.

Meer weten?

Download volledige tekst onderhandelingsresultaat

We leggen dit onderhandelingsresultaat met een positief advies aan jullie voor. Je kunt hier stemmen vanaf 30 juni 12.00 uur. Stemmen kan tot donderdag 6 juli om 17.00 uur.

Vragen of opmerkingen?

Heb je nog vragen en/of opmerkingen? Aarzel niet en mail naar tanja.schrijver@fnv.nl 

Klik hier om te stemmen

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.