Defensie-cao 2021: NEE blijft NEE

Redactie
Door Redactie 2 december 2021

Tijdens het Sectoroverleg Defensie (SOD) van 2 december hebben onze onderhandelaars namens de ACOP aan de minister laten weten dat onze NEE, een NEE blijft. Dat is namelijk de uitkomst van de achterbanraadpleging die de AFMP, MARVER en FNV Overheid hebben gehouden (samen de ACOP). Omdat ook de andere centrales hebben laten weten NEE te blijven zeggen, komt er voorlopig geen cao voor 2021.

Defensie

14 oktober jl.

Op 14 oktober jl. lieten de onderhandelaars van de ACOP al aan de werkgever weten dat het geld dat het kabinet en de minister beschikbaar stelden voor een cao voor 2021, onvoldoende was om met de ACOP tot een onderhandelaarsresultaat te komen. Vanwege het al lang lopende onderhandeltraject waren wij echter bereid om dat wat er wel mogelijk is aan jullie voor te leggen.

Representatief beeld

Die achterbanraadpleging heeft de afgelopen weken plaatsgevonden en jullie hebben zo de mogelijkheid gekregen om te vertellen wat jullie van het voorstel van Defensie vinden. Dat kon door dit te vertellen aan de kaderleden die op de werkvloer hun oor te luisteren legden, maar ook door het invullen van onze enquĂȘte. Van die laatste mogelijkheid heeft ruim 10 procent van jullie gebruik gemaakt, voldoende om een representatief beeld te kunnen krijgen.

Onbegrip

Over een aantal zaken waren jullie in meerderheid wel positief, zoals een eerlijkere verdeling van het geld voor het woon-werkverkeer (WWV) en het instellen van een nieuwe tijdelijke FLO-regeling voor burgers in zware beroepen. Over andere zaken waren jullie echter totaal niet te spreken. Daarbij sprongen twee zaken in het oog: er is onbegrip over een loonbod dat niet structureel de inflatie dekt en het vertrouwen in het kabinet en de werkgever is bijna volledig verdwenen.

Belangrijkste vraag

De belangrijkste vraag die wij stelden was: sluiten jullie je aan bij het eerder door de ACOP in het SOD uitgesproken NEE, of moet dat dit NEE moet worden omgezet in een JA? Het antwoord op die vraag is dat ongeveer 75 procent van jullie zich aansluit bij het eerder uitgesproken NEE. Dat wil overigens niet zeggen dat de overige 25 procent volmondig voor een JA is. Ruim 22 procent daarvan vindt het bod eigenlijk ook onvoldoende, maar zij vertelden ons: “Maak er toch maar een JA van want er komt toch niet meer.”

Definitief NEE

Uiteindelijk leidde deze achterbanraadpleging ertoe dat wij hebben vastgesteld dat het eerdere NEE van de ACOP tegen deze uitkomst voor de ACOP definitief een NEE blijft. Tijdens het SOD van 2 december hebben we deze boodschap namens jullie aan de minister overgebracht.

Hoe verder?

Het formele overleg is door de centrales al een tijd opgeschort om druk op de werkgever uit te oefenen om meer geld voor de cao beschikbaar te stellen. De IOREO’s waren daar door ons van uitgezonderd. De Minister heeft de centrales in het SOD opgeroepen om ondanks dat er geen akkoord is bereikt over de cao voor 2021 toch het formele overleg weer te hervatten.

Wij hebben de minister laten weten dat de huidige situatie voorlopig door ons wordt gehandhaafd en dat de centrales over zijn verzoek zullen nadenken.

Actievoeren

Omdat ook de andere centrales lieten weten NEE te blijven zeggen tegen het cao-voorstel voor 2021, lijkt het erop dat de volgende stap zal zijn: “samen actievoeren”. Wij gaan ons daar samen met de andere centrales over beraden. Wij sluiten daarbij niets uit!

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.