Positie van gehandicapten 4 jaar na VN-verdrag niet verbeterd

Redactie
Door Redactie 13 juli 2020

Het is 4 jaar gelden dat het VN-verdrag Handicap is getekend. Ook door Nederland. In het verdrag staat dat landen moeten werken om de positie van gehandicapten te verbeteren. Vier jaar later maken we de balans op en is de positie van gehandicapten in Nederland niet verbeterd, maar is dankzij de bezuinigingen op en afbraak van de Sociale Werkvoorziening hun positie juist verslechterd.

Positie van gehandicapten 4 jaar na VN-verdrag niet verbeterd

Aandacht voor discriminatie

Op dit moment is er in Nederland volop aandacht voor het onderwerp discriminatie in onze samenleving.  Er is een initiatiefwetsvoorstel in behandeling die vraagt om seksuele geaardheid en Handicap toe te voegen aan artikel 1 van de grondwet.

Uitvoering verdrag moet beter

Sinds 14 juli 2016 is het VN-verdrag Handicap van kracht. In het verdrag staat wat Nederland moet doen om de positie van mensen met een beperking te verbeteren. VN-ambassadeur Alex de Vos kijkt terug op 4 jaar VN verdrag. Hij stelt vast dat de uitvoering van het VN-verdrag nog veel beter moet. Hij constateert dat de positie van personen met een beperking hard achteruit gaat op gebieden die cruciaal zijn voor de kwaliteit van leven. Hij geeft aan dat de bezuinigingen op het sociaal domein hier ernstige invloed op heeft.

Afbraak Sociale Werkvoorziening

Een voorbeeld in deze is de afbraak van de Sociale Werkvoorziening. Doordat er geen instroom meer plaats vindt, zitten velen thuis of hebben een onzeker flexcontract. Er is geen zekerheid in tegenstelling tot wat ze in de Sociale Werkvoorziening wel hadden. Door deze maatregel zijn ze op een zijspoor gezet waardoor ze niet mee doen terwijl dat wel de bedoeling was bij het in werking stellen van de Participatiewet op 1 januari 2015.  Een ander voorbeeld is de nieuwe Wajongwet. Permanent onder het minimumloon werken of met een aanvulling uit een uitkering maximaal het minimumloon kunnen verdienen bied geen enkel perspectief op een volwaardig zelfstandig leven. 

Er moet een cao komen

Het schort ook op het gebied van een baan, volwaardig loon, en fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden in de participatiewet. Het breed offensief voor aanpassing van de participatie wet heeft positieve punten maar ook deze plannen staan op gespannen voet met de uitgangspunten van het VN verdrag. Het is van groot belang dat er voor deze groep mensen een cao afgesloten wordt, waarin onder andere een fatsoenlijk pensioen is geregeld. 

Nederland heeft een verplichting

Volgens Kitty Jong vicevoorzitter FNV moeten mensen met een arbeidsbeperking recht krijgen op duurzaam, passend werk met begeleiding en fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden. Dat is meer dan wensdenken, Nederland heeft daarin ook verplichtingen, voortvloeiend uit het VN-verdrag Handicap. Om dat te bereiken, pleit de FNV voor een recht op ondersteuning naar en tijdens werk voor mensen met een arbeidsbeperking.

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.