Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

FNV blijft aandringen op een onafhankelijke integriteitscommissie bij OM

Integriteitsproblemen & angstcultuur bij OM

Redactie
Door Redactie 11 juni 2019

Naar aanleiding van het rapport Fokkens heeft Minister Grapperhaus het Plan van aanpak van het college van Procureurs-Generaal aan de Tweede Kamer gestuurd. De werkgever geeft toe dat werkrelaties zijn aangetast en dat er hard moet worden gewerkt aan het herstel van vertrouwen. Het College zegt alles in werk te willen stellen om aan het personeel een goed werkklimaat te bieden. Goed nieuws, vinden wij van FNV Overheid.

Lege vergaderruimte

Verbetering werkklimaat

Volgens je werkgever moet er ook gewerkt worden aan de cultuur en het leiderschap, het benoemingenbeleid en aan de integriteit. Allemaal cruciale punten. Wij vinden het belangrijk hoe het College jou als werknemer betrekt bij een verbetering van het werkklimaat en de sociale veiligheid. Daarbij speelt medezeggenschap en ook de FNV als belangenbehartiger voor personeel bij het Openbaar Ministerie een rol.

Aandachtspunten

Het is goed om te lezen dat het College de aandachtspunten van de FNV in de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken van 23 mei aan de Tweede Kamer aanhaalt. ‘Wij willen betrokken worden bij de manier waarop dit gestalte krijgt’, zegt Yntse Koenen, bestuurder FNV Overheid. Yntse: ‘Ook in het Departementaal Georganiseerd Overleg met de werkgever wordt gesproken over een betere aanpak van integriteitskwesties. Het gaat ons dan om de rechtspositionele verankering in regelingen die personeel het recht geeft op het behandelen van klachten en integriteitsmeldingen door een onafhankelijke commissie.’

Onafhankelijke commissie

Meldingen moeten wat ons betreft onafhankelijk worden beoordeeld door een commissie. In de commissie zitten externen die zijn benoemd door de werkgever, bonden en medezeggenschap. ‘Bij het ministerie van J&V is dit voornemen al goed in voorbereiding’, zegt Yntse. Hij gaat verder: ‘Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Laten we hopen dat de ingezette maatregelen snel tot verbetering gaan leiden.’