Nieuwe pensioenregeling Woondiensten

Leden kunnen hier nu over stemmen of het webinar bezoeken

Redactie
Door Redactie 26 maart 2024

Het pensioenstelsel in Nederland gaat veranderen. Dat is bepaald in de Wet toekomst pensioenen, die in 2023 is aangenomen. Aan deze wet ging een jarenlange discussie over de pensioenen in Nederland vooraf. Deze discussie leidde uiteindelijk tot het Pensioenakkoord dat in 2019 door sociale partners op landelijk niveau werd gesloten.

Nieuwe pensioenregeling SPW

Nu de nieuwe wet is aangenomen moeten Pensioenfondsen hun regels aanpassen. Zij kunnen hierbij hun eigen keuzes maken. Hierbij moeten ze rekening houden met de gevolgen van de nieuwe pensioenregels voor verschillende groepen, zoals actieve deelnemers, oud-deelnemers en gepensioneerden. Ook bij SPW zal de pensioenregeling veranderen. 

Waarom was de 'Wet toekomst pensioenen' nodig?

 • Slechter pensioen bij wisselen van baan. De oude pensioenwet heeft vooral voordelen voor werknemers die lang bij één werkgever en in één sector werken. Dat komt tegenwoordig minder vaak voor dan vroeger. Nu wisselen veel mensen vaker van baan en van sector, waardoor ze een minder goed pensioen opbouwen.
 • Jongeren betalen voor ouderen. In de oude pensioenwet betaalt iedere deelnemer dezelfde (procentuele) premie. Daardoor gaat een deel van de premie die jongeren betalen naar het pensioen van ouderen. Dat mag straks niet meer
 • Pensioen kan niet altijd meestijgen met de prijzen. In de oude wet mogen de pensioenen alleen maar meestijgen met de prijzen als het pensioenfonds genoeg geld in kas heeft om alle toekomstige pensioenen te kunnen betalen. Om de financiële situatie van het pensioenfonds (de dekkingsgraad) te bepalen, speelt de rente een grote rol. De afgelopen jaren was de rente vaak erg laag. Daardoor konden pensioenen niet meestijgen met de prijzen of zelfs helemaal niet verhoogd worden.

Sociale partners aan zet

FNV heeft, samen met Aedes, CNV Vakmensen, De Unie en het bestuur van SPW, in de afgelopen jaren veel vergaderd over de vernieuwing van het pensioen. We hebben informatie verzameld, voorwaarden opgesteld waaraan de vernieuwde pensioenregeling moet voldoen en berekeningen gemaakt. Het eindresultaat is een transitieplan. In dit transitieplan staat:

 • wat de kenmerken zijn van de vernieuwde pensioenregeling,
 • waarom organisaties van werkgevers en werknemers hiervoor hebben gekozen,
 • hoe de overgang naar de vernieuwde pensioenregeling zal gaan,
 • wat de gevolgen zijn voor de verschillende groepen,
 • wat de gevolgen zijn van het afschaffen van de doorsneepremie en
 • welke compensatie deelnemers die er eventueel erop achteruitgaan hiervoor kunnen krijgen.

Downloads Transitieplan

De nieuwe pensioenregeling in een notendop

Cao-partijen hebben gekozen voor een Solidaire Premie Regeling (SPR). In deze regeling:

 • Blijft het levenslang pensioen voor gepensioneerden en partnerpensioen bestaan;
 • Bouw je een persoonlijk pensioenvermogen op;
 • Staat de premie vast maar het pensioen niet;
 • Worden risico’s met elkaar gedeeld.


Daarbij:

 • Betalen werkgevers en werknemers, net als nu, gezamenlijk 27% pensioenpremie;
 • Is het doel een ouderdomspensioen van 80% (-5%/+5%) van de gemiddelde pensioengrondslag;
 • Willen we dat doel met minimaal 50% kans behalen; In de nieuwe regeling zijn maatregelen opgenomen om schommelingen op te vangen;
 • Is de ambitie dat het pensioen waardevast is;
 • Wordt de pensioenleeftijd de AOW-leeftijd van de deelnemer;
 • Is er een nabestaandenpensioen (op risicobasis) van 40% van het loon bij overlijden vóór pensionering en 70% van het ouderdomspensioen bij overlijden ná pensionering;
 • Is er een wezenpensioen (op risicobasis) voor kinderen tot 25 jaar (ongeacht of ze studeren) van 14% van het loon bij overlijden vóór pensionering en 14% van het ouderdomspensioen bij overlijden ná pensionering.
 • Blijft de regeling voor het arbeidsongeschiktheidspensioen nagenoeg gelijk;
 • Blijven de persoonlijke keuzemogelijkheden rondom pensionering, zoals die er nu zijn, bestaan.

Meer toelichting in een webinar

Het gaat hier om een ingewikkeld onderwerp. We kunnen ons dan ook voorstellen dat je graag meer toelichting krijgt op de toekomst van het pensioen in de Woondiensten. Daarom organiseert de FNV, samen met CNV Vakmensen en De Unie, een online webinar 'Toekomst Pensioen Woondiensten'. Tijdens dit webinar geven we uitleg en kunnen jouw vragen beantwoord worden. Daarom is ook de directeur van SPW bij het webinar aanwezig.

Het webinar wordt 3 keer georganiseerd, namelijk op:

 • Maandag 8 april van 19.30 – 21.00 uur
 • Woensdag 10 april van 13.30 – 15.00 uur
 • Vrijdag 12 april van 9.30 – 11.00 uur

Meld je hier aan en je krijgt de link voor het webinar een dag van tevoren toegestuurd.
 

Aanmelden webinar

Leden kunnen stemmen!

Pensioen is een belangrijke collectieve arbeidsvoorwaarde. Het is dan ook een belangrijk onderdeel van de cao. Nu de pensioenregeling verandert hebben FNV-leden, nét als bij een nieuwe cao, stemrecht. Het gaat hier over serieus geld, dus is het belangrijk dat zij stemmen. Zij ontvangen thuis een nieuwsbrief met een link waarmee ze kunnen stemmen tot maandag 15 april 11.00 uur. 

Hoe gaat het verder?

De vakbonden houden onder hun leden een ledenraadpleging. Daarna volgt een definitief besluit van vakbondszijde over het transitieplan. In de bestuursvergadering van april zullen de bestuursleden van Aedes ook een definitief besluit nemen over het transitieplan. Als de vakbonden en Aedes instemmen met het transitieplan, dan start SPW met de uitvoering van het plan. De overstap naar de nieuwe regeling gaat dan plaatsvinden op 1 januari 2026.

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.