FNV-leden stemmen voor actie in de Woondiensten!

Vakbonden bereiden ultimatum aan werkgevers voor

Redactie
Door Redactie 14 november 2023

Tijdens de vierde onderhandelingsronde voor een nieuwe cao Woondiensten (10 oktober), kwam het eindbod van Aedes. Dit eindbod is door de Branchegroep Woondiensten van de FNV als onvoldoende beschouwd en is daarom niet aan de leden voorgelegd. Vervolgens organiseerden wij ‘Informatie- en 3/4-bijeenkomsten’. Op 8 november was de laatste in een reeks van tien. Wij informeren je over de uitkomst van deze bijeenkomsten en over 'hoe nu verder'.

90,4% van de aanwezige FNV-leden stemt VOOR actie

Honderden FNV-leden hebben deelgenomen aan de bijeenkomsten die we vanaf 23 oktober hebben gehouden. De online-bijeenkomsten werden het drukst bezocht. Op locatie was het aantal deelnemers kleiner maar daardoor was er meer ruimte voor gesprek. Na de uitleg over de context en de betekenis van het eindbod van werkgevers werd er gestemd over acties. Maar liefst 90,4% van de aanwezige FNV-leden gaf aan VOOR acties te zijn. Op dit moment bereiden wij dan ook een ultimatum voor. Dit ultimatum wordt vrijdag 17 november aan Aedes verstuurd.

De addertjes in het eindbod van Aedes…

Tijdens de bijeenkomsten is er uitgebreid aandacht besteed aan de addertjes  in het eindbod van Aedes. Het verhaal is lang niet zo mooi als werkgevers het doen voorkomen:

  • De 10% loonsverhoging van Aedes is in feite slechts 8%! (dat is de verhoging die meetelt voor pensioen, vakantietoeslag en SV-loon);
  • Het aanpassingsbedrag wordt ‘gewoon’ toegepast. Er gaat voor de mensen die hiermee te maken hebben dus circa 1% van de loonsverhoging af. Blijft over 7%!
  • Voor koopkrachtbehoud over de jaren 2022, 2023 en 2024 heb je (rekening houdend met de inflatieverwachtingen van De Nederlandse Bank) een loonsverhoging van 12,7% nodig;
  • Aedes introduceert een standaard eindejaarsuitkering van 2%. Daarmee zeggen werkgevers een gelijk speelveld te willen creëren omdat er nu corporaties zijn die, volgens Aedes, handelen in strijd met de cao. Aedes gaat daarmee voorbij aan het feit dat een eindejaarsuitkering gewoon mág omdat onze cao een minimumkarakter heeft. Zie: de website van De Rechtspraak
  • 50% van de corporatiemedewerkers heeft niets aan dit deel van het eindbod van werkgevers. Die hebben namelijk al een eindejaarsuitkering (of een andere aanvullende arbeidsvoorwaarde met een geldelijke waarde en van structurele aard). Aedes zegt medewerkers gelijk te willen behandelen maar ze ‘straffen’ deze medewerkers voor de afspraken die er op bedrijfsniveau zijn gemaakt;
  • Door de eindejaarsuitkering een standaardkarakter te geven blokkeren werkgevers de mogelijkheid om op bedrijfsniveau nog andere, gelijksoortige afspraken te maken. Bovendien wil Aedes de afbouw van bestaande regelingen slechts voor éen jaar, de looptijd van de cao onmogelijk maken;
  • De collega’s die het hardste geraakt zijn door de inflatie krijgen van Aedes geen steuntje in de rug. Een steuntje dat hard nodig is! Daarbij moet het aanpassingsbedrag blijven van Aedes. En ook een loonsverhoging in ‘centen en procenten’ is volgens Aedes geen optie. Dit ondanks het feit dat in 5 van de 9 cao’s in de referentiegroep (waar Aedes altijd naar verwijst als ze praat over ‘marktconform belonen’) wél loonafspraken in ‘centen en procenten’ zijn gemaakt.

Veel boosheid en onbegrip; Aedes vertelt niet het eerlijke verhaal!

De werknemers zijn boos op de houding van werkgevers en vinden het onbegrijpelijk wat er nu gebeurt. Er ligt een enorme opgave in de volkshuisvesting. Het werk is de laatste jaren alleen maar zwaarder en complexer geworden. En de arbeidsmarkt is krap. Medewerkers vertellen ons over vacatures die lang openstaan of helemaal niet opgevuld worden, over toenemende werkdruk en over ‘externen’ die ‘in- en uitvliegen’ voor enorme sommen geld. Er is boosheid over het feit dat Aedes niet het eerlijke verhaal vertelt. Dat er geschermd wordt met 10% loonsverhoging die dat niet is. Dat er voorbij gegaan wordt aan de arbeidsmarktkrapte. En dat telkens de ‘maatschappelijk-geld-kaart’ getrokken wordt als het gaat om de beloning van het vaste personeel. Terwijl er voor externe inhuur belachelijke bedragen worden betaald. De prijsverhoging van externe leveranciers en aannemers ‘voor lief’ wordt genomen. En er, als het zo uitkomt, in individuele gevallen wél allerlei extra’s betaald kunnen worden.

Hoe nu verder?

Aanstaande vrijdag, 17 november, verstuurt de FNV een ultimatum aan werkgevers. Ook CNV Vakmensen en De Unie zullen dat doen. Als Aedes voor het verstrijken van dit ultimatum niet op onze eisen ingaat, volgen er acties. Bespreek met  je collega’s op welke manier jullie in je eigen corporatie actie willen voeren. Als je plannen/ideeën hebt, neem dan contact met ons op! Stuur een mail naar woondiensten@fnv.nl.

Regionale CAO Teams

Vanaf aankomende week gaat de FNV aan de slag met Regionale CAO Teams in de Woondiensten. In een Regionaal CAO Team kun je samen met collega’s van andere corporaties in de buurt informatie uitwisselen en eventueel regionale acties organiseren. Als er een landelijke actie is, kunnen de regionale CAO Teams elkaar versterken door samen te werken. Lijkt het je leuk en interessant om deel uit te maken van zo’n Regionaal Team stuur dan een email naar woondiensten@fnv.nl en we nemen contact met je op!

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.