Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Dit zijn de afspraken over verrekening vakbondscontributie in de cao's Bouwen & Wonen

Lees hier welke afspraak voor jou geldt

Redactie
Door Redactie 18 oktober 2022

In veel cao’s hebben we afgesproken dat je een deel van je vakbondscontributie via je werkgever terug kunt vragen. Hiervoor moet je wel zelf je jaaropgave contributie ondertekend inleveren bij je werkgever. Bij sommige cao's in de sector Bouwen & Wonen zijn de afspraken net weer wat anders. We zetten alle afspraken voor je op een rijtje.

Dit is afgesproken in jouw cao

Omdat niet overal dezelfde afspraken zijn gemaakt, lees je hieronder hoe het zit in jouw geval.

Via jouw werkgever kun je 1 keer per jaar belasting terugkrijgen over de betaalde vakbondscontributie. Je werkgever verrekent dat eenmalig met jouw bruto salaris. Je regelt het zo: download je jaaropgave vakbondscontributie via Mijn FNV en lever deze in bij je werkgever.

Via jouw werkgever kun je 1 keer per jaar een vergoeding van € 52,27 netto terugkrijgen voor de door jou betaalde vakbondscontributie. Je regelt het zo: download je jaaropgave vakbondscontributie via Mijn FNV en lever deze in bij je werkgever. Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Via je werkgever kun je 1 keer per jaar belasting terugkrijgen over de betaalde vakbondscontributie. Dat kan op 2 manieren:
1. Je betaalt je vakbondscontributie via je werkgever. Als je werkgever hieraan mee wil werken, dan houdt hij de contributie in op je bruto salaris. Dit levert jou een belastingvoordeel op.
2. Je betaalt de vakbondscontributie zelf, download je jaaropgave via Mijn FNV en levert deze in bij je werkgever. Je werkgever verrekent de contributie dan met jouw bruto salaris en vergoedt het hele contributiebedrag, al dan niet via de Werkkostenregeling. 
In beide gevallen is het belastingvoordeel voor de werknemer even groot als bij aftrek van de contributie in de aangifte voor de inkomstenbelasting.

Via jouw werkgever kun je 1 keer per jaar een vergoeding van € 90,- terugkrijgen voor de door jou betaalde vakbondscontributie. Je regelt het zo: download je jaaropgave vakbondscontributie via Mijn FNV en lever deze in bij je werkgever. De vergoeding wordt in eerste instantie betaald vanuit de vrije ruimte van de geldende werkkostenregeling van je werkgever. Is dit niet mogelijk, dan krijg je een jaarlijkse vergoeding van € 90,- netto.

Via jouw werkgever kun je 1 keer per jaar een vergoeding van € 75,- netto terugkrijgen voor de door jou betaalde vakbondscontributie. Je regelt het zo: download je jaaropgave vakbondscontributie via Mijn FNV en lever deze in bij je werkgever.

Voor de schilders is helaas geen afspraak gemaakt voor een gedeeltelijke vergoeding van de betaalde vakbondscontributie.

Bij de Mortel ligt het iets ingewikkelder, omdat we de sector-cao niet meer afsluiten en de cao-tekst die er nog is, verouderd is. Maar tot nu toe is onze ervaring dat bedrijven meewerkend zijn als we het aankaarten. Voor de Betonpomp geldt helaas geen vergoeding.

Via jouw werkgever kun je 1 keer per jaar belasting terugkrijgen over de betaalde vakbondscontributie. Je werkgever verrekent dat eenmalig met jouw bruto salaris. Je regelt het zo: download je jaaropgave vakbondscontributie via Mijn FNV en lever deze in bij je werkgever.

Via jouw werkgever kun je 1 keer per jaar een vergoeding van € 65,- netto terugkrijgen voor de door jou betaalde vakbondscontributie. Je regelt het zo: download je jaaropgave vakbondscontributie via Mijn FNV en lever deze in bij je werkgever.

Via jouw werkgever kun je 1 keer per jaar belasting terugkrijgen over de betaalde vakbondscontributie. Je werkgever verrekent dat eenmalig met jouw bruto salaris. Je regelt het zo: download je jaaropgave vakbondscontributie via Mijn FNV en lever deze in bij je werkgever.

In de houtverwerkende industrie zijn geen harde afspraken gemaakt, maar bevelen de cao-partijen de bedrijven aan om jou als werknemer de mogelijkheid te geven om een deel van de door jou betaalde vakbondscontributie te vergoeden door het op je brutoloon in mindering te brengen. Werkt jouw werkgever mee? Dan regel je het als volgt: download je jaaropgave vakbondscontributie via Mijn FNV en lever deze in bij je werkgever.

Via jouw werkgever kun je 1 keer per jaar belasting terugkrijgen over de betaalde vakbondscontributie. Je werkgever verrekent dat eenmalig met jouw bruto salaris. Je regelt het zo: download je jaaropgave vakbondscontributie via Mijn FNV en lever deze in bij je werkgever.

Via jouw werkgever kun je 1 keer per jaar een vergoeding van € 50,- netto terugkrijgen voor de door jou betaalde vakbondscontributie. Je regelt het zo: download je jaaropgave vakbondscontributie via Mijn FNV en lever deze in bij je werkgever. De vergoeding wordt in eerste instantie betaald vanuit de vrije ruimte van de geldende werkkostenregeling van je werkgever. Is dit niet mogelijk, dan heb je recht op een vergoeding van € 50,- netto.

Via jouw werkgever kun je 1 keer per jaar een vergoeding van € 60,- netto terugkrijgen voor de door jou betaalde vakbondscontributie. Je regelt het zo: download je jaaropgave vakbondscontributie via Mijn FNV en lever deze in bij je werkgever.

Via jouw werkgever kun je 1 keer per jaar belasting terugkrijgen over de betaalde vakbondscontributie. Je werkgever verrekent dat eenmalig met jouw bruto salaris. Je regelt het zo: download je jaaropgave vakbondscontributie via Mijn FNV en lever deze in bij je werkgever.

Je werkgever zal jou als werknemer in de gelegenheid stellen de vakbondscontributie fiscaal vriendelijk te voldoen. Je regelt het zo: download je jaaropgave vakbondscontributie via Mijn FNV en lever deze in bij je werkgever.

De vergoeding van een deel van de door jou betaalde vakbondscontributie is opgenomen in de werkkostenregeling. De bronnen kun je inzetten voor de volgende doelen: het kopen van extra verlofdagen en betaling van contributie ten behoeve van het lidmaatschap van een vakbond en/of functioneel relevante beroepsvereniging door middel van de inzet van brutoloon. Wil je het inzetten voor je betaalde vakbondscontributie, ga dan naar Mijn FNV, download je jaaropgave vakbondscontributie en lever deze in bij je werkgever.