Waar blijft de BouwplaatsID?

Stand van zaken

portret Hans Crombeen
Door Hans Crombeen 21 januari 2020

In de cao van 2015 is afgesproken dat iedereen die op een bouwplaats werkzaam is een geldige BouwplaatsID moet hebben. Of het nu gaat om werknemers, werkgevers of zelfstandigen. En ongeacht welke cao er op iemand van toepassing is. Maar er is een kink in de kabel.

Bouwhelmen

Doelen

De doelen van BouwplaatsID zijn:

  • tegengaan van illegale arbeid, sociale dumping en schijnconstructies;
  • inzichtelijk maken wie op bouwplaatsen werkzaam zijn; dit is belangrijk in verband met de ketenverantwoordelijkheid en de veiligheid;
  • inzicht bieden in diploma’s en certificaten van werknemers, uitzendkrachten en zzp’ers;
  • administratieve lasten verlichten;
  • bevorderen dat de cao Bouw & Infra en de pensioenregeling van bpfBOUW worden nageleefd.

Ministerie ligt dwars

Helaas is de BouwplaatsID er nog altijd niet. En het is de vraag of het er in de bedachte vorm komt. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft eind vorig jaar laten weten dat de geheel uitgewerkte regeling niet ‘algemeen verbindend verklaard’ (avv) kan worden. 

Zo'n avv is heel belangrijk, want alleen dan is de plicht om een BouwplaatsID te hebben voor iedereen te regelen. Zonder een avv zijn alleen de leden van werkgeversverenigingen verplicht om een BouwplaatsID te hebben. En dan schiet het zijn doel voorbij.

Van cao-afspraak naar wetgeving: kan lang duren

We hebben er alles aan gedaan om SZW op andere gedachten te brengen. En dat is maar ten dele gelukt helaas. SZW heeft aangegeven wel met cao-partijen een andere route te willen onderzoeken. De route van wetgeving in plaats van een cao-afspraak. De verwachting is dat dat wel eens lang kan duren. 

Ondertussen zijn de werkgevers ongeduldig en is het nog maar de vraag of zij hieraan willen meewerken. We zullen er met de komende cao-onderhandelingen op aandringen dat zij met ons dit wetgevingstraject ingaan.

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.