Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

FNV, CNV en VCP: Minister Koolmees laat bouwvakkers in de kou staan

portret Erna Bosschart
Door Erna Bosschart 09 januari 2020

Zeer binnenkort wordt in de Tweede Kamer de Implementatiewet herziene detacheringslijn behandeld. FNV, CNV en VCP stuurden minister Koolmees daarom een brief met nieuwe voorstellen. ‘Want uit de reactie van Minister Koolmees, blijkt namelijk dat hij de wet uitlegt op een manier waardoor grove misstanden op de bouwplaats zullen voortduren, zoals schijndetachering en oneerlijke concurrentie’, zegt FNV-bestuurder Janna Mud.

FNV, CNV en VCP vinden dat een kwalijke zaak. Europarlementariër Agnes Jongerius van de PvdA, de opsteller van de detacheringsrichtlijn, sluit zich hierbij aan. Concurrentie op loonkosten en structurele cao ontduiking blijft volop mogelijk. De minister maakt onvoldoende gebruik van de ruimte die de herziene detacheringsrichtlijn biedt om dit tegen te gaan. 

Schijndetachering

Koolmees houdt zo de concurrentie op de werkvloer in stand. Werknemers op één werkplek zijn geen collega’s, maar elkaars concurrenten. Bovendien zien de vakbonden veel schijndetachering; structureel werk wordt ingevuld door tijdelijk gedetacheerde werknemers die elkaar opvolgen of op papier steeds wisselen van werkgever. 

Agnes Jongerius

Met de Europese richtlijn in de hand kan de minister afdwingen dat werknemers die vanuit het buitenland door hun bedrijf worden gedetacheerd naar een Nederlands bedrijf precies hetzelfde verdienen als de Nederlanders die bij dat bedrijf werken. Agnes Jongerius (PvdA) vindt het schandalig dat Koolmees niet van plan is om buitenlandse werknemers hetzelfde loon te laten betalen voor hetzelfde werk in Nederland. ‘Dit gaat recht in tegen wat er in het regeerakkoord is beloofd. Minister Koolmees laat de race naar beneden keihard doorgaan en de bouwvakkers in de kou staan. Koolmees moet kiezen voor de werknemers, niet voor de onfatsoenlijke werkgevers’, aldus Jongerius.

Jeroen Lenaers

Jeroen Lenaers (CDA), die betrokken was bij de totstandkoming van de Europese detacheringsrichtlijn benadrukt dat we met deze richtlijn vanuit Europa structurele problemen op de arbeidsmarkt willen aanpakken. ‘Het is belangrijk dat er geen sluiproutes ontstaan waardoor gedetacheerde buitenlandse werknemers alsnog minder verdienen dan hun Nederlandse collega’s. Ik verwacht dan ook van minister Koolmees een implementatiewet die maximaal recht doet aan de inspanningen die ook door Nederland in de afgelopen jaren in de EU zijn geleverd.’ CNV-Bestuurder Bouw Gijs Lokhorst beaamt dat: ‘Gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde werkplek moet de basis zijn voor eerlijke concurrentie en inrichting van je arbeidsmarkt. Dat realiseren we op deze manier niet en dat is onaanvaardbaar.’

Oneerlijke concurrentie

Vrijdag 10 januari gaan Agnes Jongerius, Jeroen Lenaers met Janna Mud, sectorhoofd van FNV Bouwen en Wonen langs op een bouwplaats in Utrecht. Daar gaan ze in gesprek met de bouwvakkers. ‘Een groot nadeel is ook dat fatsoenlijke bouwbedrijven zwaar gedupeerd zijn door oneerlijke concurrentie van bedrijven die gedetacheerde bouwvakkers het minimumloon betalen in plaats van de cao. Voor de Nederlandse werknemers geldt, dat zij worden betaald volgens de cao die op de werkplek geldt waar zij werken. Daarmee zijn de Nederlandse werknemers dus duurder, waardoor die worden weggeconcurreerd. Hierdoor blijven onwenselijke en onnodige loonkostenverschillen bestaan’, zegt FNV-bestuurder Janna Mud.

Preventie 

FNV wil dat er ook meer aandacht komt voor preventie. Problemen kunnen al op voorhand worden voorkomen. In het wetsvoorstel is opgenomen dat een dienstverlener een melding moet doen (bij SVB) indien een detachering langer duurt dan 12 of 18 maanden. Vooralsnog vindt de minister dat dit alleen een registratie moet zijn. ‘Dat verdwijnt dan in een la om pas te worden gezien als er een misstand is. Wij willen dat die 12-18 maanden melding voorzien moet zijn van een verplichte motivering, zodat er een drempel ontstaat voor bedrijven die het niet goed bedoelen en dus niet kunnen uitleggen waarom de detachering voortduurt en er geen sprake is van structureel werk’, aldus Janna Mud.