Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

De nieuwe cao Woondiensten en jouw loonstrook

portret Janneke Waage
Door Janneke Waage 18 september 2019

Eind augustus konden we je laten weten dat de nieuwe cao een feit is. In deze nieuwsbrief geven we je meer informatie over wat dit betekent voor jouw beloning. Check goed of de verschillende punten in jouw situatie goed zijn uitgevoerd!

De loonsverhoging

Met ingang van 1 april 2019 zijn de lonen in de sector verhoogd met 3,25%. Voor de medewerkers die het betreft is deze loonsverhoging aangepast met het, daartoe in de vorige cao afgesproken, aanpassingsbedrag. Deze aanpassing geldt alleen voor de medewerkers in de loonschalen C t/m H en O die een salaris hebben dat op of boven het eindniveau van de loonschaal voor nieuwkomers ligt. Je vindt de nieuwe loonschalen hier:

Uiteraard is ook de bereikbaarheidsvergoeding verhoogd met het percentage van de loonsverhoging.

Nabetaling voor medewerkers die inmiddels uit dienst zijn

De loonsverhoging geldt, met terugwerkende kracht, per 1 april. Dat betekent dat medewerkers die op dat moment nog in dienst waren van de corporatie er recht op hebben. De corporatie moet medewerkers die inmiddels uit dienst zijn een nabetaling doen. Geldt dit voor jou, en neemt de corporatie niet ‘automatisch’ contact met je op? Meld je dan zelf bij je oude werkgever!

Aanpassing vakantiegeld

De loonsverhoging per 1 april 2019 betekent ook een verhoging van je vakantietoeslag. Deze dient immers berekend te worden over je jaarsalaris in de maand mei (= 12 x het maandsalaris in mei, dus inclusief loonsverhoging van 3,25%). Alleen als in jouw corporatie invulling is gegeven aan de kaderbepaling in de cao, kan dat anders zijn. Er moet dan overeenstemming met de ondernemingsraad zijn. En er moet dispensatie door de commissie cao-zaken zijn verleend voor deze andere invulling. Dit zal zelden het geval zijn.

De nabetaling van de vakantietoeslag moet uiterlijk in december van dit jaar plaatsvinden.

Let op juiste toepassing van de term ‘nieuwkomer’

Sinds de vorige cao kennen we in de Woondiensten een ander, lager, eindniveau van de loonschalen C t/m H en O voor nieuwkomers. Letterlijk staat er in de cao: “Nieuwkomers zijn werknemers die op of na 1 augustus 2018 bij de werkgever in dienst zijn gekomen en die 6 maanden voor hun indiensttreding geen werkzaamheden als werknemer of inleenkracht voor een werkgever in de zin van de cao hebben verricht.” (Een werkgever in de zin van de cao is een woningcorporatie of een daaraan gelijkgestelde werkgever.) De cao is daarmee volstrekt duidelijk!

Je bent dus, bijvoorbeeld, geen nieuwkomer als je:

  • eerst bij de ene corporatie werkte en direct daarna bij een andere corporatie;
  • voor 1 augustus 2018 als uitzendkracht aan de slag was en daarna bij de corporatie in dienst bent gekomen;
  • binnen je eigen corporatie solliciteert naar een andere functie;
  • functie wijzigt of opnieuw beschreven wordt en in een andere loonschaal terecht komt.

Toeslag PAWW-premie

Vanaf 1 juli 2019 ontvangen de medewerkers een toeslag op het brutosalaris ter grootte van de PAWW-premie (dat is de premie die betaald wordt door werknemers ter reparatie van de versoberingen in de WW). In 2019 bedraagt die premie 0,3%. Dat betekent heel concreet dat je deze toeslag deze- of volgende maand voor het eerst op je loonstrook terug moet zien. En daarbij uiteraard ook de correctie voor de maanden juli en augustus.

Leuk hè? Die loonstrook!

De loonsverhoging die jij en je collega’s deze (of volgende) maand op de loonstrook terug zien, is te danken aan de nieuwe cao. Het afsluiten van een cao is vakbondswerk. Vakbondswerk dat wij alleen maar kunnen doen mét en dankzij onze leden. Maar ook niet-leden profiteren van het resultaat…. Jouw ongeorganiseerde collega’s profiteren dus mee van jouw lidmaatschap. Hoog tijd om ze lid te maken van de bond! Schrijf je collega in via fnv.nl/lidmaatschap.

Informatie en vragen?

FNV Woondiensten heeft een eigen pagina op Facebook. Hier vind je regelmatig berichten over de cao of andere belangrijke zaken. Gebruik je Facebook? Hou onze pagina dan in de gaten! Heb je andere vragen en/of opmerkingen? Je kunt ons bereiken via woondiensten@fnv.nl.