Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Goede voorstellen in Nationaal Actieplan seksueel geweld/grensoverschrijdend gedrag

portret José Kager
Door José Kager 24 januari 2023

De FNV vindt dat de overheid een goede aanzet en analyse maakt in het Nationale Actieplan Seksueel Geweld en Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag. De Tweede Kamer debatteert morgen, 25 januari, over dit Nationaal Actieplan. Ook doet de overheid goede voorstellen voor maatschappelijke veranderingen die nodig zijn om dit gedrag te stoppen.

De regering geeft in het plan aan hoe belangrijk het is dat werknemers een zeker contract hebben, omdat ze anders veel kwetsbaarder zijn voor grensoverschrijdend gedrag. Zonder vast contract aarzelen ze ook vaker grensoverschrijdend gedrag aan te kaarten.

Sancties opleggen

FNV-vicevoorzitter Kitty Jong: ‘Het is een goede zaak dat de overheid eindelijk inziet hoe belangrijk het is de vaak vrouwelijke werknemers beter te beschermen tegen grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Daarbij geeft de overheid terecht aan dat vrouwen extra kwetsbaar zijn als zij niet weten of hun contract wordt verlengd. Er moeten hele duidelijke regels komen voor de werkvloer, wat wel en niet kan, en bij overschrijding van regels moeten er duidelijke sancties opgelegd kunnen worden.’

ILO 190

De regering gaat de ILO conventie 190 ratificeren, die moet leiden tot wetgeving die vrouwen beter gaat beschermen tegen (seksueel) geweld. Jong: ‘Eindelijk. We zetten ons hier al jaren voor in en zien die wetgeving nu graag tegemoet.’ Het ILO-verdrag, dat in juni 2021 in werking trad, is al door een aantal Europese landen geratificeerd. Het verplicht de lidstaten zorg te dragen voor laagdrempelige, veilige, eerlijke en effectieve procedures voor geweld en intimidatie op het werk. Dit gaat verder dan het huidige Nederlandse beleid, waarbij tot nu toe sprake is van zelfregulering.

Zwijgbedingen doorbreken

De FNV is van mening dat de wet zwijgbedingen ten aanzien van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld moet verbieden. Deze wet, de wet bescherming klokkenluiders, ligt vandaag voor in de Eerste Kamer.

Niet afkopen

Jong: ‘Het is onduidelijk of seksueel wangedrag óók onder deze wet valt. Als dat niet zo is vragen wij de minister of zij zwijgbedingen hierover alsnog wil verbieden. Er moet een einde komen aan de zwijgcultuur, anders houd je grensoverschrijdend gedrag in stand. Het is een maatschappelijke misstand en zo moet het ook behandeld worden; dat betekent ook dat bestaande zwijgbedingen op dit punt doorbroken moeten kunnen worden en niet langer zijn af te kopen met geld.’

Cultuurverandering

De FNV vraagt de Tweede Kamer scherp toe te zien dat de komende wet- en regelgeving wordt voorzien van handhaving en sancties. De bond is ook in gesprek met werkgevers in de Stichting van de Arbeid over hoe adviezen en regelgeving verder vorm te geven en draagt actief bij aan de cultuurverandering die zo nodig is.