Hoe gaat het met de uitwerking van het pensioenakkoord?

Meld je aan voor het webinar op 11 juni

Redactie
Door Redactie 13 mei 2020

Het pensioenakkoord is het afgelopen half jaar volgens planning uitgewerkt. Over de 3 hoofdonderwerpen van het akkoord lijken we nu tot concretere afspraken te kunnen komen. In dit artikel praten we je bij over deze afspraken en nodigen we je uit voor het webinar op 11 juni.

Hoe gaat het met de uitwerking van het pensioenakkoord?

Voor elk van de 3 onderwerpen (nieuw pensioenstelsel, zwaar werk en witte vlekken) is er binnen de FNV-organisatie een klankbordgroep ingericht. Er is daarbij voor elk onderwerp een klankbordgroep met bestuurders en een klankbordgroep met kaderleden. Alle sectoren zijn in de klankbordgroepen vertegenwoordigd. We hebben deze groepen ge├»nformeerd over de voortgang van de uitwerking. En we hebben in deze klankbordgroepen knelpunten uit de dagelijkse praktijk opgehaald. Tevens is het Ledenparlement regelmatig bijgepraat over de ontwikkelingen rondom de uitwerking van het pensioenakkoord.

Afspraken per onderwerp

Over de 3 hoofdonderwerpen van het Pensioenakkoord (een nieuw pensioenstelsel, zwaar werk en witte vlekken) lijken we in de stuurgroep tot de volgende afspraken te kunnen komen:

 • Doorontwikkeling nieuw contract: er komt een nieuw pensioenstelsel. De uitgangspunten zijn daarbij behoud van collectiviteit en solidariteit. Het nieuwe stelsel is minder afhankelijk van de rekenrente waar het huidige stelsel zo veel last van heeft. Er wordt nog steeds collectief belegd om zo veel mogelijk rendement te halen voor alle deelnemers.
 • Compensatie afschaffen doorsneesystematiek. In plaats van de doorsneesystematiek komt een systeem waarbij de premie voor alle deelnemers hetzelfde blijft, maar waarbij jongeren relatief meer opbouwen en ouderen relatief minder. Dit komt doordat de premies van jongeren langer kunnen worden belegd. Het afschaffen van de doorsneesystematiek levert op termijn winst op, maar de overgang van het oude stelsel naar het nieuwe stelsel geeft nadelen voor sommige groepen. Er worden afspraken gemaakt over hoe dit nadeel voor die groepen gecompenseerd kan worden.
 • Transitie naar nieuw contract: als we iedereen willen laten profiteren van het nieuwe stelsel zullen de al opgebouwde pensioenrechten moeten worden omgezet naar rechten in het nieuwe systeem. Dat moet natuurlijk zo evenwichtig mogelijk gebeuren, zodat alle generaties – jong en oud – daar evenveel profijt van hebben. Daar worden waarborgen voor afgesproken.
 • Uitlegbaarheid/uitvoerbaarheid: het is belangrijk dat het nieuwe stelsel uitlegbaar is. Iedereen moet kunnen snappen waarom dit gebeurt, hoe het gebeurt en wat het betekent voor elke deelnemer. Het is ook belangrijk dat het nieuwe stelsel uitvoerbaar is: pensioenfondsen moeten ermee uit de voeten kunnen en het moet passen binnen de ICT-systemen.

 • De AOW-leeftijd stijgt dankzij het Pensioenakkoord veel minder snel naar 67 jaar.
 • Als de levensverwachting in de toekomst stijgt, stijgt de AOW-leeftijd voortaan minder snel mee. Een toename van de zogenaamde levensverwachting met 12 maanden leidt niet meer tot 12 maanden langer werken. Voortaan betekent 12 maanden langer leven, 8 maanden langer werken en 4 maanden langer pensioen.
 • Er komt een regeling waarbij sociale partners in de cao’s afspraken kunnen maken over mensen met zware beroepen. Zij kunnen voortaan weer 3 jaar voor hun AOW-leeftijd met pensioen. Omdat je dan nog geen AOW-uitkering krijgt, moet de werkgever een uitkering verstrekken die dat compenseert. Daar bovenop kan iedereen zelf nog aanvullen uit je eigen pensioen of uit gespaard verlof.
 • Je mag voortaan 100 weken verlof sparen (was 50 weken).
 • Er is de komende jaren € 800 miljoen beschikbaar voor de aanpak van zwaar werk/duurzame inzetbaarheid.
 • Op pensioendatum kan een bedrag van maximaal 10% ineens opgenomen worden.
 • We onderzoeken de komende jaren of AOW na 45 dienstjaren uitvoerbaar is.

 • Aanvalsplan ‘Witte vlekken’ (werknemers zonder pensioenopbouw). Er komt een aanvalsplan om te zorgen dat meer mensen pensioen kunnen opbouwen terwijl ze werken. Denk daarbij aan werknemers in de callcenters en nieuwe sectoren zoals bijvoorbeeld ICT. Ook is aan de flexwerkers gedacht waar een onvoldoende pensioenregeling is.
 • Er komt een verplichte verzekering voor arbeidsongeschiktheid voor ZZP’ers. Tegen een betaalbare premie kunnen alle gezondheidsrisico’s verzekerd worden. Verzekeraars moeten ZZP’ers zonder voorwaarden vooraf accepteren, net zoals dat geldt voor werknemers.

Wat zijn de volgende processtappen?

 • 8 mei 2020 kwam de Stuurgroep bijeen met als doel zo veel mogelijk knopen door te hakken op nog openstaande punten. De laatste discussiepunten worden vervolgens besproken met de klankbordgroepen. Ook wordt de Pensioencommissie van het Ledenparlement bijgepraat over de laatste ontwikkelingen.
 • Op donderdag 11 juni om 20.00 uur zullen we weer een Landelijk Webinar Pensioen organiseren voor iedereen. Meld je aan voor het webinar.
 • Op 12 en 13 juni bespreken we de uitkomsten in het Ledenparlement.

Samen hebben we veel bereikt

De afgelopen periode is er veel bereikt en daar zijn we trots op. We zijn er nog niet, maar wat er nu ligt is in grote lijnen wat we voor ogen hadden toen we het pensioenakkoord sloten. Dat is alleen gelukt door de inzet van alle leden, kaderleden en de werkorganisatie. Samen staan we sterk en een goed pensioen is een kwestie van fatsoen!

Meld je nu aan voor het webinar

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.