Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Maatregelen gevraagd om behoud werkgelegenheid

Gezamenlijke brief aan kabinet van werkgevers en werknemers

Redactie
Door Redactie 17 maart 2020

De Stichting van de Arbeid, het overlegorgaan van werknemers en werkgevers, roept vanwege de corona-uitbraak in een brief het kabinet op om direct samen maatregelen te nemen. Hierdoor moeten de werkgelegenheid en bedrijvigheid behouden blijven.

Werk, inkomen en ondernemerschap

Nu de situatie in Nederland ingrijpend wijzigt door de coronacrisis, wil de Stichting van de Arbeid samen met het kabinet maatregelen nemen om werk, inkomen en ondernemerschap te behouden. Denk bijvoorbeeld aan versoepeling van de werktijdverkorting en een Corona-noodfonds voor inkomenssteun aan flexwerkers en liquiditeit voor bedrijven, zodat lonen wel doorbetaald kunnen worden.

Stichting en kabinet in overleg

De Stichting overlegt hierover met het kabinet. In de brief spreekt de Stichting waardering uit voor de aanpak van het kabinet om het coronavirus terug te dringen en pleit daarnaast voor een breed maatregelenpakket voor de economie. Het is alle hens aan dek; een gezamenlijke inzet van kabinet, werkgevers en werknemers is nodig om het tij te keren. In de Stichting zijn VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO Nederland, FNV, CNV en VCP verenigd.

Afspraken in sectoren

De werkgevers- en werknemersorganisaties zijn al bezig om in bedrijven en sectoren verdere afspraken te maken. Deze moeten ervoor zorgen dat direct en indirect getroffen ondernemers, flexwerkers, zelfstandigen en werknemers de hele crisisperiode door gesteund worden.

Compensatie

Mensen die extra risico lopen om besmet te raken, verdienen nu zeker aandacht vindt de Stichting. In de zorgsector is het al code rood. Zorgmedewerkers zetten zich nu dag en nacht in voor de samenleving. Daarom moeten onvoorziene kosten, zoals aanvullende kinderopvang, worden gecompenseerd.

De brief van de werkgevers en werknemers is onder andere ondertekend door FNV-voorzitter Han Busker en VNO-NCW voorzitter Hans de Boer.