Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Dit hebben we afgesproken in het pensioenakkoord

Redactie
Door Redactie 5 juni 2019

Er is een principeakkoord voor een nieuw pensioenstelsel. In het voorstel staan onder andere afspraken over het vertragen van de pensioenleeftijd, pensioenopbouw voor zelfstandigen en boetevrij eerder stoppen met werken. We hebben deze afspraken inclusief uitleg voor je op een rij gezet.

Persconferentie Pensioenakkoord

De AOW-leeftijd wordt tot 2022 bevroren op 66 jaar en 4 maanden

Door de snelle verhoging van de AOW-leeftijd komen veel werkenden nu in de problemen. Als oplossing wordt om te beginnen de AOW-leeftijd de komende twee jaar bevroren op 66 jaar en 4 maanden. In de plannen van het kabinet zou de AOW-leeftijd in 2020 omhoog gaan naar 66 jaar en 8 maanden en in 2021 naar 67 jaar. Dit gaat dus nu niet door.

Mensen met zwaar werk kunnen eerder stoppen

Voor mensen met zwaar en onregelmatig werk is het nu extra moeilijk om gezond de AOW-leeftijd te halen. Dankzij dit akkoord kunnen voor hen afspraken worden gemaakt in de cao, waardoor ze tot 3 jaar vóór de AOW-leeftijd kunnen stoppen. De boete op eerder stoppen wordt hiervoor deels geschrapt. Toeslagen voor onregelmatig en zwaar werk kunnen voortaan belastingvrij worden gespaard voor eerder stoppen. Ook kunnen hiervoor 100 weken verlof worden opgespaard (dit was 50 weken). Er komt een fonds van € 800 miljoen beschikbaar voor maatwerk in de sectoren.

Vanaf 2022 stijgt de AOW-leeftijd veel langzamer dan gepland

Nu staat nog in de wet dat de AOW-leeftijd na 2021 één-op-één omhoog gaat met de stijging van de levensverwachting. Als het concept-pensioenakkoord door iedereen wordt aangenomen, wordt deze stijging veel langzamer.

Onderzoek naar AOW na 45 dienstjaren

Werkgevers, vakbonden en kabinet onderzoeken samen of de AOW-leeftijd in de toekomst gekoppeld kan worden aan 45 dienstjaren. Dit is vooral belangrijk voor de mensen die al heel jong zijn begonnen met werken.

Nieuw pensioencontract met eerder indexatie

De komende jaren komt er een ander soort pensioenuitkering. Dit nieuwe solidaire contract komt in de plaats van de huidige uitkeringsovereenkomst. Belangrijk verschil is dat pensioenfondsen minder hoge buffers hoeven aan te houden. Hierdoor kunnen bij voldoende rendement de pensioenuitkeringen en pensioenopbouw gemakkelijker meestijgen met de prijzen (indexatie). Op verzoek van het kabinet wordt de zogenaamde ‘doorsneesystematiek’ afgeschaft. Afgesproken is dat hierdoor geen groepen erop achteruitgaan.

Het nieuwe contract wordt de komende jaren ingevoerd onder leiding van een Stuurgroep met vertegenwoordigers van het kabinet, werkgevers en de vakbonden. Zij houden in de gaten of het nieuwe contract aan alle afspraken voldoet en trekken indien nodig aan de bel.

Veel minder kans op kortingen op de pensioenen

Voor volgend jaar dreigden kortingen op pensioenuitkeringen en pensioenopbouw van miljoenen gepensioneerden en werkenden. Afgesproken is dat deze korting niet meer nodig is als het pensioenfonds een dekkingsgraad heeft van 100 of meer. Dit geldt momenteel voor de overgrote meerderheid van de fondsen. Hiermee wordt de kans op korten veel kleiner en zullen de kortingen beperkter zijn.

Pensioen voor meer mensen

Werkgevers en vakbonden hebben afgesproken dat ze samen de zogenaamde witte vlek gaan aanpakken: dit zijn honderdduizenden voornamelijk jonge mensen in loondienst, die nu geen pensioen opbouwen. De FNV vindt dat iedereen die werkt ook pensioen moet kunnen opbouwen. In het nieuwe collectieve pensioenstelsel kunnen zelfstandigen gemakkelijker aansluiten. Ook is afgesproken dat er voor zelfstandigen een arbeidsongeschiktheidsverzekering komt, net als voor andere werkenden.