Over ons

Het Netwerk Vrouwen FNV is het netwerk van vrouwelijke leden die zich sectoroverstijgend willen verenigen en verbinden binnen FNV.

We zetten ons samen met andere vertegenwoordigers uit de sectoren in voor vakbondsthema’s die voor vrouwen extra van belang zijn. Wij maken ons hard voor:

 • Gelijke beloning voor gelijk werk
 • Een veilige werkvloer door o.a. tegen seksuele intimidatie te strijden
 • Een betere combinatie van arbeid en zorg, loopbaan

Sluit je aan

Als je lid bent van de FNV dan mag je je gratis aanmelden voor het Netwerk Vrouwen FNV. Wil je je aansluiten bij het netwerk? Meld je aan op deze pagina.

Doelstelling

Het netwerk biedt vrouwen een platform om met andere vrouwen ervaringen en kennis te delen en gezamenlijk in actie te komen om hun positie te verbeteren.

 • Signaleren van knelpunten op het gebied van arbeid en inkomen van vrouwen
 • Signaleren van knelpunten op de arbeidsmarkt en bij herintreden van vrouwen op de arbeidsmarkt
 • Opkomen voor ‘Gewoon Goed Werk’ en het realiseren van verbeteringen voor vrouwen
 • Onderlinge solidariteit versterken
 • Gezamenlijke belangen van vrouwen helder maken en er actief mee aan de slag gaan.
 • Ondersteunen van sectoren rondom specifieke onderwerpen voor vrouwen
 • Verbeteren van de zichtbaarheid en het belang van de FNV en actieve ledenwerving
 • Vergroten van de participatie van vrouwen in bedrijven en binnen de FNV
 • Gebruikmaken van het spreekrecht in het Ledenparlement om voor het Netwerk Vrouwen van belang zijnde zaken daar ook in te brengen
 • De vrouwelijke vertegenwoordigers in het Ledenparlement actief betrekken bij het Netwerk Vrouwen
 • Internationale solidariteit door bijvoorbeeld kennisdeling met internationale vrouwelijke vakbondsleden
 • Samenwerken met andere (internationale) vrouwenorganisaties wanneer de doelstelling past bij het Netwerk Vrouwen en de FNV

Achtergronden

Gezien de grote verschillen in inkomens- en arbeidspositie tussen vrouwen en mannen is extra aandacht binnen FNV voor de positie van vrouwen nog steeds noodzakelijk, zoals uit onderstaande cijfers duidelijk wordt.

 • Arbeidsmarkt
  • Arbeidsdeelname van vrouwen in 2022 was 60,5%, van mannen 70%.
  • Het aandeel vrouwen in de beroepsbevolking is bijna 45%.
  • 7 op de 10 vrouwen in Nederland werkt tussen de 12 tot 32 uur.
  • Meer vrouwen dan mannen combineren werk en zorgtaken en hebben te maken met seksuele intimidatie op de werkplek.
 • Inkomenspositie
  • 63,8%  van de vrouwen is economisch zelfstandig (= 70% bijstandsniveau), van de mannen is die 76% (2020).
  • Bruto uurloon van vrouwen is 13,2% lager dan dat van mannen (2021).
  • Meer vrouwen dan mannen hebben te maken met armoede.
  • Vrouwen hebben gemiddeld 40% minder pensioenuitkering dan mannen (gender pension gap).
 • Vrouwen in de vakbeweging
  • Het aandeel vrouwen in de vakbeweging is ca 38%. Dit is laag vergeleken bij afspiegeling van de arbeidsmarkt..
  • Ook in de sectoren zijn er opmerkelijke verschillen tussen het percentage vrouwen op de arbeidsmarkt en vrouwelijke leden. Alleen de AOb is daarop een uitzondering met percentueel meer vrouwelijke leden dan dat werkzaam is in het onderwijs.

Werkwijze en structuur Netwerk Vrouwen FNV

Netwerk Vrouwen FNV bestaat vanaf 7 maart 2013 als onderdeel van de FNV. Het netwerk dient als werk- en broedplaats om kracht en kwaliteiten van vrouwen in te zetten en elkaar daar van te laten profiteren. Er wordt projectmatig gewerkt, gebaseerd op wensen en behoeften van de doelgroep, efficiëntie en effectiviteitmeting. 

Netwerken is een methode van activerend vakbondswerk die is gebaseerd op actieve participatie. De FNV wil de ervaringen en kennis van vrouwen benutten. Naast dit team kent het netwerk de Netwerkraad, die toegankelijk is voor álle vrouwelijke leden van de FNV. Het is de ambitie dat zoveel mogelijk vrouwen uit alle sectoren zijn verenigd in de Netwerkraad. De Netwerkraad is toegankelijk voor álle vrouwelijke leden van de FNV.

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.