Vakbondsopleiding in Suriname

Vakbondsopleiding in Suriname

SfeerVerslag van de FNV delegatie aan SIVIS in Suriname; Februari- Maart 2024 

Dit was de tweede van in totaal vier sessies trainingen van steeds 6 dagen in Suriname.

Deze train the trainer cursus heeft als opzet kennisoverdracht aan trainers en capaciteitsversterking van het scholingsinstituut vakbeweging in Suriname ( SIVIS )  In het proces “een nieuwe Arbowet voor Suriname “

Wat er deze keer aan vooraf ging :

Begin februari waren er vooraf 4 avonden waar inhaalsessies via teams zijn verzorgt voor deelnemers die de eerste training (gedeeltelijk) hadden gemist.

Op bezoek bij de Ambassadeur  in Den Haag:

Enkele dagen voor ons vertrek spraken wij als WIS- Wereldburgers FNV delegatie met de Ambassadeur van Suriname  op de Ambassade in Den Haag uitgebreid over de inhoud van de training en ons werkzaamheden in Suriname. Het was een uitgebreid gesprek en de Ambassadeur wenste ons veel succes.

 

Bij de Ambassadeur te Den Haag.

De trainingsdagen:

De training in Suriname vond net als de vorige keer, plaats in het scholingsinstituut in Paramaribo:                                                                                                                             De FNV delegatie bestond deze keer uit Wim Dekkers, en Edwin Rustenberg en Harry Balgobind,  beiden bestuursleden van het FNV netwerk WIS Wereldburgers. Rustenberg en Balgobind zijn tevens vertegenwoordigers in het SCIP ( overkoepelend orgaan voor internationaal werk binnen FNV ) en Wim Dekkers Vice Voorzitter van het FNV Arbo - netwerk en cursusleider in dit project.

Zoals reeds aangegeven, waren het wederom  6 dagen met thema's welke de cursisten zelf hadden aangegeven belangrijk te vinden in de eerste training in november 2023.

De inhoud:                                                                                                                       

Deze zijn daarna uitgewerkt en waren leidraad in deze training. Het was een uitgebreid pakket en betrof  Psycho Sociale Arbeidsbelasting, Ergonomie,  Beroepsziekten, Gevaarlijke stoffen,  Een veiligheidscommissie oprichten, Preventie medewerker-arbocordinator in dertig vragen,  Arbowet- besluiten en preventie,  Arbeidsinspectie,  ILO verdragen arbeidsomstandigheden,  Verdiepende RI&E, Soorten R&IE,  VCA,  CMR stoffen,  RI&E en gevaarlijke stoffen en de veiligheidsinformatiebladen.                                                                                                          

Een intensief werkpakket was het,  echter we kunnen wel stellen dat de leerdoelen ook deze keer wederom goed zijn besproken en bereikt. Ook in de evaluatie werd dit bevestigd dit door de deelnemers bevestigd. 

    

               

                   

Interactief:                                                                                                                          

Op een interactieve wijze "werden diverse situaties besproken en met veel vaak "onveilige- schokkende films.

En zoals Edwin zo toepasselijk opmerkte:"de training is pas goed, als het bestaat uit een plaatje, een praatje en een daadje.” Tijdens de groepsopdrachten werden daar, waar nodig de vragen beantwoord en de groepen begeleid/ondersteund door de delegatieleden. Er waren intensieve en zeer waardevolle discussies. Vaak werden de groepen ingedeeld met de mensen van arbeidsinspectie over de overige deelnemers. Zo konden we levensechte praktijksituaties nabootsen.

Internationale vrouwendag.                                                                                                   

 Trainingsdag 5 was gepland op Internationale Vrouwendag en bewust was er voor een "vrouwenthema in beleid"en op de werkvloer gekozen. Dit was o.a. gevaarlijke stoffen bij zwangerschappen. Hiervoor was een questionnaire gemaakt.

                 

Vooral blootstelling aan giftige stoffen, o.a. chloordamp werden vaak genoemd (Er werden ook werkpunten genoemd van: plan van aanpak met voorlichtingsplannen met workshops en en campagnes)

* Beschermingsmiddelen en schoonmaakmiddelen kwamen ook aan de orde en de rol/ functie van de arbeidsinspectie

De deelnemers, echt heel leergierige en kritische mensen, waren zeer ingenomen met de organisatie en op de plezierige wijze waarop de diverse thema's besproken en behandeld werden. Vooral de werk- en denk niveau werden enorm plezierig gevonden. In de evaluatie kregen we waardering, hoe wij de thema's bespraken en kregen ook een hoog cijfer.

Noot: Deze dagen zijn "mentaal zwaar" en 6 dagen achter elkaar trainingen verzorgen is niet -goed- te doen;  ook moeten specifieke vragen die gesteld werden, vooraf goed besproken en voorbereidt zijn. Daarom is er gekozen, om na iedere trainingsdag, een moment/dag te plannen, waarop o.a. werkbezoeken kunnen worden gepland. En heeft de delegatie ook het voorgaande steeds intensief geëvalueerd, vaak tussen de werkbezoeken  en andere "zeer indringende " werkgesprekken door.

De werkbezoeken:

   

We hebben werkbezoeken afgelegd bij het directoraat arbeidsinspectie.

Hier hebben we de voortgang van het ‘Train the Trainers Samenwerkings Project, dat wordt uitgevoerd door SIVIS en FNV aan arbeidsinspectie uitgelegd. En ook dat de training is gericht op verbeterde arbeidsomstandigheden, waarbij  zowel werkgevers als werknemers verantwoordelijkheden nemen en delen voor o.a. veiligheid, gezondheid en goede werkomstandigheden.

Ook werd uitgelegd dat het idee is, dat door samen te werken en verantwoordelijkheden te nemen verbetering mogelijk is, en  "Decent Work", effectiever gerealiseerd kunnen worden op de werkvloer.

Ook arbeidsinspecteurs nemen deel aan deze training met de bedoeling, dat zij kunnen meehelpen om het concept van ‘gezamenlijke verantwoordelijkheid’ ingang te doen vinden in bedrijven en bij organisaties. 

Merlien Nelson, Regionaal hoofd bij Arbeidsinspectie, heeft bij deze gelegenheid de delegatie geïnformeerd  over de werkzaamheden, die landelijk worden uitgevoerd door de Arbeidsinspectie. Ook heeft ze de uitdagingen besproken die gepaard gaan met  het  toezicht  op de naleving van de arbeidswetgeving.  Tevens waren ook aanwezig Maureen Samuels, Leonel Kartopawiro en Peter Lamsberg, allen van de Arbeidsinspectie zeer te spreken over de invullingaspecten van de training.

Wij vinden, dat een gedreven groep mensen, die een groot respect verdienen bij alles wat ze doen, in de huidige Surinaamse omstandigheden. We hebben er een mooi inzicht gekregen, waar we onze trainingsinhoud verder op kunnen doorborduren.

Op een "tussendag"waren  wij door tussenkomst van een van de cursusdeelnemers bij Staatsolie op bezoek. Op het hoofdkantoor waar we een presentatie kregen over toekomst en veiligheid bij het bedrijf door het hoofd P&O en in Saramacca waar olie wordt ingewonnen en ook de Brokopondo stuwdam konden we fysiek het e.e.a. waarnemen. In een opensfeer met presentaties over het bedrijf werden wij door het management over toekomstplannen, werkwijzen geïnformeerd, waar steeds veiligheid voorop staat. Er kon uitgebreid alles worden gevraagd over veiligheid en het bedrijf zelf.

    

Bezoek  hoofdkantoor van Staatsolie en op locatie

We waren erg onder de indruk van Staatsolie . Het werkbezoek was zoals eerder genoemd, geregeld en georganiseerd door een van onze cursisten.

Wim,"ik heb veel olie win installaties in de wereld gezien, maar dit bedrijf springt eruit qua schoonhouden, opgeruimd en oog voor natuur en werknemers"

De FNV delegatie was door tussen komst van Victor Jones, ook op een beleefdheidsbezoek bij de Granman van de Matuariers, L. Valentijn en zijn kabinet op zijn residentie in Paramaribo.

 
Het was de bedoeling om op dezelfde tijdstip de minister van arbeid en jeugdzaken te bezoeken, dit is heel keurig afgezegd en de minister had begrip dat we de mogelijkheid hadden om de Granman te mogen bezoeken in deze korte periode van onze aanwezigheid. Er is wel een vervolg gesprek gepland bij de minister.

    

Delegatie op bezoek op de residentie van de Granman te "Abra Broki" in Paramaribo      
Op de foto van links naar rechts; Harry Balgobind, Victor Jones (directeur SIVIS), L.Valentijn, Grootopperhoofd der Matuariers, Wim Dekkers en Edwin Rustenberg. 
                                                                             
De Granman was met zijn kabinet op zijn residentie in Paramaribo en was zeer onder de indruk dat Edwin en Harry in het Sranang tongo spraken, ook via de basja tot de Granman en zijn kabinet; (Wim kreeg - dispensatie en een vertaling van). Normaal is een  audiëntie bij de Granman alleen weggelegd voor staatshoofden, echter toen de Granman over ons aanwezigheid en werk, van Victor Jones vernam, wilde hij met zijn gevolg ons graag ontmoeten. Na de formele "ceremoniële ontvangst" , waar er werd gesproken van een historisch moment,werden ook door ons medeleven uitgesproken over de slachtoffers in het mijngebied en werd er verder in een ontspannen sfeer van gedachten gewisseld over de Arbo trainingen, m.n. gericht op kennisverbreding, preventie en veiligheid.


De Granman wilde ons graag in zijn bestuursressort ontmoeten, en heeft ons uitgenodigd om in het najaar naar zijn bestuursressort in het district Sipaliwini boven Saramacca te komen. Ook in zijn residentie in Posoegroenoe  om daar workshops m.n. over veiligheid te verzorgen. Er is vooral vraag naar -fysiek - informatiemateriaal, zoals posters. Vermeld moet worden, dat ook in de binnenlanden slaat de huidige klimaat- en economische situatie in Suriname diepe wonden;  er is veel hongersnood en voedselschaarste.

Voorts hebben we in de "tussendagen" door tussenkomst van onze Surinaamse vrienden Rabia en Glenn, o.a. een kindertehuis in het district Commewijne bezocht en ook hier het droevige verhaal hoe de huidige economie ook deze maatschappelijke organisaties hard raakt. Er is weinig geld, tekort aan schoolmiddelen, en tekort aan personeel  en het Kindertehuis kan daardoor maar beperkt kinderen opvangen Terwijl de nood erg hoog is.

Vanwege de privacy van de kinderen was foto’s maken niet toegestaan

 

"Kindertehuis"Sukhdhaam"->  " vertaald "huis van rust & welzijn".

Mangroves

Victor Jones zorgde ook voor, dat wij tussendoor het milieu project mangrove van professor Naipal konden bezoeken. De professor is tevens docent op de Anton de Kom Universiteit. De professor verzorgde voor ons een rondleiding. Wij waren zeer onder de indruk over zijn inspanningen. Zeer lovenswaardig. Hij vertelde over de stijgende zeespiegel het vormen van zeebanken en hoe de Mangroves zich verweren tegen het wassende water.
Hij is ook bezig om de plek in te richten voor educatie doeleinden,  waar de mens en internationale klimaatorganisaties info kan inwinnen over "klimaatveranderingen".Bijna elke dag wordt een stukje land weggespoeld.

Ook bezochten we de "kweek van de  mangroves in kassen "waar we de verschillenden soorten Mangroves  leerden kennen.


   

                                                                      Bezoek aan het Mangrove project.

Samen met onze Surinaamse vrienden bezochten we de begraafplaats van de slachtoffers van de verschrikkelijke decembermoorden. En in het zelfde straat ook de begraafplaats van de slachtoffers van de tragische SLM  ramp in 1989. 

Al met al een zeer indrukwekkende ervaring, met diverse gesprekken met ondernemers, beleidsmakers, maatschappelijke organisaties en niet te vergeten de persoonlijk gesprekken, met enkele remigranten ( zie ook overzicht met werkpunten)

Onze derde training staat gepland in november 2024 is in voorbereiding  met workshops en seminars.

Twee dagen nadat we thuis waren kwam een mooi bericht via het nieuws, vanuit Suriname.

Werknemers krijgen recht om werk te staken bij onveilige arbeidsomstandigheden

 

Minister Steven Mac Andrew. Foto: Suriname Herald

Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW en J) heeft aangekondigd de Wet Arbeidsomstandigheden (ARBO) ter behandeling voor te leggen aan De Nationale Assemblee (DNA). Minister Steven Mac Andrew benadrukte dit voorafgaand aan de wekelijkse vergadering van de Raad van Ministers (RvM). De wet beoogt de veiligheid van werknemers beter te waarborgen door bindende regels op te stellen.

Volgens de minister zouden werknemers het recht moeten hebben om hun werkzaamheden te staken en hun werkgever op de hoogte te stellen van onveilige situaties op de werkvloer. Dit zou gelden totdat de situatie verbetert en de werknemers veilig hun werk kunnen hervatten.

Elk ministerie wordt opgeroepen om de arbeidsomstandigheden van hun medewerkers nauwlettend te volgen. In het geval van rookontwikkeling in Wageningen, benadrukte de minister dat de nodige maatregelen zijn genomen om de ambtenaren te beschermen.

Wanneer werknemers weigeren om onder onveilige omstandigheden te werken en worden ontslagen, zal dit worden beoordeeld door de arbeidsinspectie of de ontslagcommissie. Hierbij zal worden gekeken naar de veiligheidssituatie en het belang van de werknemer.

Sfeerverslag van:   Wim Dekkers, Edwin Rustenberg, Harry Balgobind, 

( de FNV delegatie aan SIVIS )  25 Februari- 9 Maart 2024 
 

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.