Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Verjaringstermijn en bewijzen verzamelen

Als je je (voormalig) werkgever aansprakelijk wilt stellen voor een beroepsziekte, dan moet je daarvoor bewijzen hebben. Je moet kunnen laten zien dat jouw werkomstandigheden niet goed waren en dat je daardoor ziek bent geworden. Ook moet je je zaak binnen een bepaalde tijd starten, je zaak kan namelijk verjaren. Dit zijn de voorwaarden voor het voeren van een succesvolle beroepsziekteclaim.

Verjaringstermijn van 5 jaar

In het aansprakelijkheidsrecht, waaronder een beroepsziekteclaim valt, geldt een verjaringstermijn. Dit is de periode waarbinnen je een claim op kunt starten. Deze verjaringstermijn is 5 jaar voor beroepsziekten.

De verjaring start op het moment dat je te weten komt dat door je werk gezondheidsschade is ontstaan. Dit kan het moment zijn dat een specialist (arts of therapeut) je vertelt dat je klachten door je werk komen, of het moment waarop je definitief uitgevallen bent.

Met een stuitingsbrief voorkom je verjaring

Na deze 5 jaar verjaart het recht op aanspraak en kun je dus geen schadevergoeding meer eisen, tenzij je binnen die termijn de verjaring 'stuit' (opschort) of al gestuit hebt. Is er geen stuitingsbrief verstuurd, dan is de beroepsziekte verjaard. Het is verstandig dit op tijd te doen en bij twijfel met ons te overleggen!

Het claimen van schade kost dus veel tijd en energie. Daarom pleit de FNV al jaren voor een Wet Aansprakelijkheidsverzekering Beroepsziekten (zie brief aan minister Asscher, dec. 2016; pdf). Maar zolang zo'n wet er nog niet is, gaat BBZ door met de huidige werkwijze. Want we komen op voor de slachtoffers van beroepsziekten die er nu al zijn en kunnen niet afwachten tot er iets geregeld is. 

Zo werkt verjaring en stuiten

Een voorbeeld. Op 01-01-2018 stelde de revalidatiearts rsi vast. Je hebt tot 01-01-2023 de tijd om jouw werkgever hiervoor aansprakelijk te stellen. Binnen deze periode van 5 jaar moet de verjaringstermijn 'gestuit' worden. De verjaringstermijn wordt dan weer met 5 jaar verlengd.

Voorbeeld van een stuitingsbrief

Je vindt hier een voorbeeld van een stuitingsbrief die je kunt gebruiken. Je moet de brief natuurlijk aanpassen aan je eigen situatie. Verstuur de brief aangetekend naar de werkgever die je aansprakelijk stelt.

Uitzonderingen op verjaringstermijn bij asbest

Er zijn uitzonderingen op deze verjaringstermijn, zoals bij asbest. Als je je bij ons meldt, kunnen wij uitzoeken of het bij jou om een uitzondering gaat.

Om je verhaal te ondersteunen heb je bewijzen nodig. Denk hierbij aan: 

 • foto's of video-opname van je werkplek; 
 • achterhalen van (oud-)collega's die jouw verhaal willen steunen; 
 • verslagen/notulen van vergadering en e-mails of briefwisselingen met de werkgever over de werkomstandigheden; 
 • metingen op de werkplek (bijvoorbeeld van lichamelijke belasting of van blootstelling aan oplosmiddelen of lawaai); 
 • rapporten van werkplekonderzoeken, individueel of voor de hele afdeling;
 • afschrift van een RI&E (risico inventarisatie en evaluatie), PvA (plan van aanpak); 
 • arbojaarplannen en arbojaarverslagen; 
 • onderzoeken naar medewerkerstevredenheid; 
 • verslagen van functionerings- en/ of beoordelingsgesprekken; 
 • loonstrookjes in geval van overuren; 
 • tachograafschijven; 
 • werkbriefjes.