Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Loon bij ziekte

Doorbetaling van loon, 100% of 70% loongarantie, gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid

De cao Beroepsgoederenvervoer over de weg besteedt uitgebreid aandacht aan het onderwerp loon bij ziekte, ook wel bekend als ziekengeld. Wanneer je ziek bent, heb je recht op doorbetaling van je loon. Maar hoeveel krijg je? En hoe lang word je doorbetaald?

We leggen het je uit in vijf hapklare brokken:

Doorbetaling van je loon

Als je ziek bent, moet je werkgever jou volledig ziekengeld betalen. Dit ziekengeld bestaat uit:

  • Je volledige functieloon.
  • Wat je in 52 weken gemiddeld hebt ontvangen aan overwerk-, zaterdag- en zondaguren. Aan dit gemiddelde zit een maximum.
  • Wat je in 52 weken gemiddeld hebt ontvangen aan ploegentoeslag, vuilwerktoeslag, persoonlijke toeslag en toeslag voor eendaagse nachtritten. Aan dit gemiddelde zit een maximum.

Hieronder het stappenplan voor de berekening van het loon tijdens ziekte. Deze vind je ook terug in bijlage 7 van de cao.

100% van je loon 

Je bent ziek, maar hoe lang heb je recht op 100% van je loon? Dat is afhankelijk van hoe lang je in dienst bent bij je werkgever op het moment dat je ziek bent geworden. In het 1e ziektejaar geldt het volgende:

  • Zit je nog in je proeftijd, dan maximaal 2 weken.
  • 13 weken, als je korter dan 1 jaar in dienst bent. Daarna heb je tot je 104e week recht op 70%.
  • Ben je langer dan 1 jaar in dienst, dan moet je werkgever maximaal 104 weken de aanvulling tot 100% betalen.
    Let op! Na 52 weken ziekte wordt opnieuw bekeken of je ook de volgende 52 weken recht hebt op de aanvulling tot 100% bij ziekte. Je moet namelijk hebben meegewerkt aan je re-integratie. Verder is in de cao de voorwaarde opgenomen dat je een aanvullende zorgverzekering hebt afgesloten waarin in elk geval is opgenomen een vergoeding voor fysiotherapie, psychologische hulp en de diëtist, tenzij deze zorg al in de basisverzekering is opgenomen. Een uitzondering op deze voorwaarden geldt in het geval je blijvend volledig arbeidsongeschikt bent. Met blijvend volledig arbeidsongeschikt wordt bedoeld dat je nog niet aan het re-integreren bent.

Voldoe je niet aan de voorwaarden, bijvoorbeeld omdat je niet aanvullend verzekerd bent, neem dan een aantal maanden vóór ingang van je tweede ziektejaar contact met ons op. Wij kunnen je dan adviseren of het nodig is je alsnog aanvullend te verzekeren.

70% van je loon

De periode van 100% ziekengeld is afgelopen. Je krijgt nu 70% van je loon, maar hoeveel is dat? Je loon bestaat uit:

  • 70% van je nettoloon.
  • 70% van het gemiddelde van je overwerk-, zaterdag- en zondaguren. Aan dit gemiddelde zit een maximum.
  • 70% van het gemiddelde van je ploegentoeslag, vuilwerktoeslag, persoonlijke toeslag en toeslag voor eendaagse nachtritten. Aan dit gemiddelde zit een maximum.

Loongarantie in eerste week van ziekte 

Als fulltimer heb je in de eerste ziekteweek een loongarantie van 32 uur. Je werkgever mag in die week 1 wachtdag toepassen. Voor die dag krijg je niet betaald. Dat betekent dus dat je in de eerste week 8 uur minder betaald krijgt. Bij een bedrijfsongeval mag je werkgever géén wachtdag inhouden. Word je tijdens je vakantie ziek? Ook dan mag je werkgever 1 wachtdag inhouden op je loon.

Ook als je werkgever een wachtdag inhoudt, kan het zijn dat je in een week toch recht hebt op uitbetaling van op 32 uur of meer. Het kan namelijk voorkomen dat je één of twee dagen ziek bent en de rest van de week alsnog veel uren werkt.  Uiteraard dienen in zo’n week alle gewerkte uren te worden uitbetaald. Doorbetaalde uren op grond van ‘afwezigheid met behoud van loon’, zoals een vakantiedag tellen ook mee voor de weekberekening.

Voorbeeld 

Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid

Geregeld horen wij van werknemers dat zij voor de helft of een ander percentage zijn ziek gemeld. Volgens de wet ben je echter ziek zolang er geen sprake is van volledige hervatting van de bedongen arbeid. Met bedongen arbeid wordt bedoeld de werkzaamheden die je op basis van jouw arbeidsovereenkomst dient te verrichten. 
Het gaat dus zowel om de taken als de arbeidsduur. Als je tijdens ziekte voor de helft van de tijd je eigen werkzaamheden verricht, ben je volgens de wet nog steeds volledig ziek. Je hebt dan ook recht op het volledige ziekengeld volgens art. 16 van de cao. Neem contact met ons op als je twijfelt of je loon tijdens ziekte juist wordt uitbetaald.