Functieloonschalen

Loontabellen, loonschaalindeling, loontreden

Per 1 januari 2024 gelden in de sector Transport en Logistiek nieuwe functieloonschalen.

Dit onderwerp bestaat uit de volgende onderdelen:

Loontabellen

Functieloonschalen per 1 januari 2024 (pfd) voor werknemers werkzaam bij ondernemingen die voorheen ook onder de cao Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen vielen.
Functieloonschalen per 1 juli 2023 (pdf)  

Functieloonschalen per 1 januari 2024 (pdf) voor werknemers werkzaam bij ondernemingen waarop voorheen de cao Goederenvervoer Nederland (KNV) van toepassing was. Voor deze werknemers geldt een discount van 0,75% op de loontabellen zoals die zijn weergegeven in artikel 25 van de cao Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen.
Functieloonschalen per 1 juli 2023 (pdf)

Juiste loonschaalindeling

De afdeling functiewaardering van het Sectorinstituut Transport en Logistiek houdt zich namens de cao-partijen bezig met de indeling van functies in het beroepsgoederenvervoer die overeenkomen met de loonschalen van de cao. Zie ook de website van STL om de verschillende functies te bekijken.

Als werknemer kun je bij het Sectorinstituut terecht als:

  • Je wilt weten of je functie in de juiste loonschaal is ingedeeld.
  • Je het niet eens bent met de indeling van je functie.
  • Je een schaal bent teruggezet en wilt weten of dat mag.
  • Je een extra certificaat hebt gehaald of extra taken hebt gekregen en wilt weten of je dan in een hogere schaal hoort.
  • Je een lagere loonschaal hebt dan collega’s die hetzelfde werk doen en wilt weten of dat klopt.

Als je vragen hebt over het bovenstaande, neem dan contact op met het Sectorinstituut door te bellen met 088 - 2596110 of stuur een mail naar fuwa@stlwerkt.nl. 

Indien het Sectorinstituut van mening is dat de huidige loonschaal niet klopt, neem dan contact op met cao-bewaker VNB zodat wij je verder kunnen adviseren. 

Vaststellen welke loontrede van toepassing is

Als bekend is welke loonschaal van toepassing is, heeft een werknemer recht op de indeling van de loontrede die overeenkomt met het aantal onafgebroken ervaringsjaren in dezelfde of soortgelijke functie (bijvoorbeeld een andere chauffeursfunctie die ook in loonschaal D is ingedeeld).  

Mogelijkheid om werknemer 1 loontrede lager in te delen

Bij de vaststelling van het aantal ervaringsjaren blijven onderbrekingen van minder dan 2 jaar buiten beschouwing. In het geval van een soortgelijke functie mag een werkgever een werknemer het 1e jaar een loontrede lager indelen. Na dat jaar wordt de werknemer geplaatst op die trede die overeenkomt met zijn ervaringsjaren. 
Ook tijdens de proeftijd kan een werkgever bepalen dat een werknemer op een loontrede lager wordt geplaatst. Na die proeftijd dient de werknemers alsnog met terugwerkende kracht op de juiste trede te worden ingedeeld.

Toekenning tredeverhoging

Na verloop van elk vol functiejaar heeft een werknemer recht op een tredeverhoging. Indien de  werkgever kan aantonen dat de werkzaamheden onvoldoende zijn uitgevoerd, dient hij uiterlijk 1 maand voordat de tredeverhoging zal ingaan, de werknemer schriftelijk en onder opgaaf van redenen mede te delen dat hij geen tredeverhoging wenst toe te kennen. 
Wanneer sprake is van onvoldoende uitgevoerde werkzaamheden, is niet in de cao omschreven. Neem in elk geval contact met ons op wanneer je werkgever geen tredeverhoging toekent. 

Het is op grond van de cao mogelijk op een hogere loontrede te worden geplaatst dan overeenkomstig je ervaringsjaren. Wanneer je vervolgens van werkgever wisselt, mag een werkgever je weer indelen op de loontrede overeenkomstig je ervaringsjaren. 

Plaatsing in hoger of lager gewaardeerde functie

Neem altijd eerst contact op met het Sectorinstituut Transport en Logistiek wanneer je twijfelt of je in de juiste loonschaal bent geplaatst. Zie daarvoor ‘Juiste loonschaalindeling’ hierboven. 
Wacht niet te lang, je kunt pas aanspraak maken op een hogere loonschaal op het moment dat je dit schriftelijk aan je werkgever meedeelt. Voordat je dat doet, is het verstandig eerst advies in te winnen bij het Sectorinstituut. 

Plaatsing in een lager gewaardeerde functie: recht op een persoonlijke toeslag

Het kan ook zijn dat je werkgever je terugplaatst in een lager gewaardeerde loonschaal. Als dit terecht is (toetsing Sectorinstituut), wordt het loonverschil omgezet in een persoonlijke toeslag. De persoonlijke toeslag wordt afgebouwd met nog toe te kennen treden en/of loonsverhogingen. De persoonlijke toeslag wordt ten minste met 25% per jaar afgebouwd. Voor werknemers van 55 jaar en ouder wordt de persoonlijke toeslag niet afgebouwd. 
 

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.