Werkwijze VNB

VNB houdt toezicht op de naleving van de Cao Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen. Wij kunnen een onderzoek instellen bij een werkgever als we vermoeden dat de cao niet correct wordt nageleefd.

De bevoegdheid om de naleving van de cao te controleren ontleent VNB aan artikel 78 van de cao. Daarin is geregeld dat op verzoek van een werknemersorganisatie (FNV) een werkgever moet aantonen dat hij de cao naleeft. FNV heeft de uitvoering van deze taak overgedragen aan VNB.

Onderzoek

VNB kan een onderzoek starten bijvoorbeeld naar aanleiding van een melding van een werknemer waaruit blijkt dat de cao niet correct lijkt te worden toegepast. Daarnaast kan VNB steekproefsgewijs een onderzoek instellen naar een groep werkgevers. Of een onderzoek instellen naar bedrijven die actief zijn in een deelmarkt waarvan is gebleken dat de cao veelvuldig wordt overtreden.

Omgekeerde bewijslast 

De werkgever ontvangt van ons een brief met het verzoek binnen vier weken schriftelijk aan te tonen dat de cao correct wordt nageleefd. Er geldt dus een omgekeerde bewijslast.

Aan de hand van de ontvangen stukken controleren wij of de cao correct wordt nageleefd (klik hier voor ons standaard-controleformulier).
We zetten onze bevindingen op schrift en versturen die naar de werkgever. Vervolgens krijgt de werkgever de kans eventuele overtredingen te herstellen. 

Wij kunnen tot maximaal 5 jaar terugvorderen. Veelal beperken wij ons tot een vordering met 1 jaar terugwerkende kracht. Daarnaast moet de werkgever een schadevergoeding betalen die volledig ten goede komt aan het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds.
Hier is het stroomschema terug te vinden aan de hand waarvan wij de hoogte van de schadevergoeding berekenen. 

Als de oorspronkelijke controle daar aanleiding voor geeft, kan het zijn dat wij na een paar maanden een hercontrole doen om er zeker van te zijn dat de werkgever de cao ook in de toekomst blijft naleven.

Wil je meer weten over de omgekeerde bewijslastprocedure. In deze folder kun je de antwoorden vinden op veelgestelde vragen. 

Of kijk naar onderstaand filmpje.

Twijfel je eraan of je werkgever de cao naleeft? Doe een melding

Tijdens de hele procedure blijft de melder anoniem omdat het een collectieve procedure betreft. Indien een werkgever niet wil meewerken aan het onderzoek of de eventuele overtredingen niet wil herstellen, gaan we naar de rechter. 

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.