De 12-dagenregeling voor touringcarchauffeurs

De internationale werkgeversvereniging in het vervoer (IRU) heeft in Brussel een lobbytraject ingezet om de huidige 12-dagenregeling te veranderen. Natuurlijk niet in het voordeel van de werknemers. FNV Toer heeft inmiddels hier tegen geprotesteerd in Brussel.

Nieuwe 12-dagenregeling volgens de IRU

Volgens de IRU moet de nieuwe 12-dagenregeling er als volgt uit gaan zien:

  • Niet meer 1 aangesloten reis in het buitenland gedurende 12 dagen, maar het mogen meerdere reizen zijn binnen 12 dagen (waarvan men minimaal 24 uur in het buitenland moet zijn).
  • De 12-dagen-regeling moet ook voor binnenlands werk gaan gelden.
  • Na de 12 dagen werken, moet de rustperiode verkort worden van 69 naar 45 uur. Dus niet 2 dagen, maar 45 uur beginnende op het moment dat men na 12 dagen stopt met werken.

Voorbeeld: je komt donderdagavond om 20.00 uur op de garage dan moet je er 45 uur bij optellen en dan mag je zaterdag vanaf 17.00 uur weer aan het werk.

FNV Toer heeft hier fel tegen geprotesteerd

Door de nieuwe regeling 12 dagen van 6 dagen 10 uur rust en 6 dagen 9 uur rust, worden werknemers volledig gesloopt. FNV Toer heeft hier inmiddels fel tegen geprotesteerd in Brussel. We hebben heel sterk de nadruk gelegd op de gezondheid van de chauffeur en de veiligheid van hem/haar en de passagiers.

De uiteindelijke beslissing wordt door het Parlement genomen rond eind 2016 / begin 2017.

Hoe zit de 12-dagenregeling ook alweer precies in elkaar?

De rij- en rusttijden voor beroepschauffeurs, vastgelegd in de Europese Verordening nr. 561/2006, gelden voor zowel vrachtwagenchauffeurs als touringcarchauffeurs. In deze verordening staat onder andere dat ieder chauffeur na maximaal 6 x 24 uur na afloop van een wekelijkse rust weer een nieuwe wekelijkse rust moet genieten.

Voorbeeld: Een chauffeur begint op maandagmorgen 06:00 uur te werken nadat hij of zij een wekelijkse rust heeft genoten. Uiterlijk op zondagmorgen 06:00 uur moet dan de volgende wekelijkse rust beginnen. Een wekelijkse rust moet minimaal 45 uur duren, maar mag onder voorwaarden één keer per twee weken worden verkort tot minimaal 24 uur.

Meerdaagse busreizen

In de reisbranche worden echter busreizen aangeboden die langer duren dan zes dagen. Deze reizen worden uitgevoerd door één chauffeur die alle dagen met zijn passagiers op pad gaat. Door de Verordening 561/2006 was het niet meer mogelijk om dergelijk reizen uit te voeren zonder een extra chauffeur of bus in te huren: De eigen chauffeur moest immers na zes dagen een wekelijkse rust genieten en kon de passagiers niet vervoeren. Om de touringcarsector tegemoet te komen is daarom de 12-dagenregeling ingevoerd.

De 12-dagenregeling

De 12-dagenregeling is vastgelegd in artikel 29 van de Europese Verordening 1073/2009. De 12-dagenregeling houdt in: De wekelijkse rust mag worden verschoven tot maximaal 12 x 24 uur na de voorafgaande wekelijkse rust. Hierdoor is het mogelijk om reizen uit te voeren waarbij de chauffeur tot maximaal 12 dagen achtereen elke dag werkt, zonder een vrije dag te genieten. Hieraan zijn echter wel strikte voorwaarden gebonden.

  • Eén reis, één groep; de 12-dageregeling mag alleen worden toegepast als het gaat om één reis met één en dezelfde groep.
  • Minimaal 24 uur in buitenland; de regeling mag alleen worden toegepast bij meerdaagse reizen waarbij minimaal 24 uur aaneengesloten in het buitenland wordt doorgebracht.
  • 45 uur rust vóór vertrek; vóór aanvang van de reis waarbij de regeling gaat worden toegepast moet de chauffeur een wekelijkse rust hebben genoten van minimaal 45 uur.
  • 69 uur rust bij thuiskomst; na afloop van een reis waarbij de 12-dagenregeling is toegepast moet de chauffeur een wekelijkse rust genieten van minimaal 69 uur.
  • Digitale tachograaf; na 1 januari 2014 mag de 12-dagenregeling alleen toegepast worden als er gereden wordt met een bus met een digitale tachograaf.
  • 's Nachts dubbelbemand of max. 3 uur aaneengesloten rijden (als nachturen gelden hierbij de uren tussen 22:00 en 06:00).

Langere meerdaagse reizen

Bij een meerdaagse reis die langer duurt dan 12 dagen geldt dat je er niet aan ontkomt dat de chauffeur tijdens de reis rustdagen geniet. Vaak wordt ervoor gekozen om dan de standaardregeling toe te passen. Maar ook bij 12-daagse reizen wordt er vaak voor gekozen om geen gebruik te maken van de 12-dagenregeling. De chauffeur heeft dan de zesde of zevende dag een vrije dag. Het voordeel hiervan is dat de chauffeur bij thuiskomst aan twee dagen rust genoeg heeft en kan vertrekken voor de volgende reis.

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.